ll.jpg
Masz pytanie? Potrzebujesz porady w sprawie prawka?
Nasz ekspert odpowie na Twoje pytania Poradź się eksperta
Strona główna Aktualności Kogo obejmą przepisy "4 czerwca"? To...
listek.jpg

12-02-2018

Kogo obejmą przepisy "4 czerwca"? To nie takie oczywiste!

Po 4 czerwca br. młodych stażem kierowców czeka spora rewolucja, co jest już wiedzą dosyć powszechną. Mniej jasnym jest to, kogo te zmiany obejmą i od czego to zależy. W szeroko rozumianym "eterze" pojawia się wiele na ten temat pytań i wątpliwości, dlatego wyjaśniamy. 

 

Ośrodki szkolenia kierowców przeżywają właśnie boom - wyraźnie zauważalny w podmiotach szkolących jest wzrost liczby kursantów, a wkrótce wzmożony ruch pojawi się w ośrodkach egzaminacyjnych. Wszystko przez to, iż rzesza osób nieposiadających uprawnień chce odbyć kurs (i zdać egzamin) przed zmianami, czyli przed 4 czerwca 2018 roku. Jednak to nie wystarczy, by przed nowymi regulacjami się uchronić. Dlaczego? 

 

Przepisy wskazują: Okres próbny dla osoby, która po raz pierwszy uzyskała prawo jazdy kategorii B, trwa 2 lata, począwszy od dnia, w którym został jej wydany ten dokument. Zatem nie jest istotna data ukończenia kursu ani data zdania egzaminu państwowego. Liczy się data (dzień), w którym dokument został wydany. Zatem oczywistym jest, że przy "próbie uchronienia się" przed staniem się "młodym stażem kierowcą" kompletnie żadnego zdarzenia nie ma data zapisania się na kurs prawa jazdy, data jego ukończenia ani data zdania egzaminu. Wyjaśniamy to tak dobitnie, bowiem już nietrudo spotkać niestworzone teorie, a właściwie mity, mówiące o tym, że wystarczy przed 4 czerwca zdać egzamin lub nawet tylko zapisać się na kurs w ośrodku szkolenia kierowców. To są bzdury

 

Oczywiście, jeżeli zdasz egzamin PRZED 4 CZERWCA 2018 roku to uchronisz się przed statusem młodego stażem kierowcy, na którego nałożonych zostanie szereg mało "wygodnych" ograniczeń czy obowiązków. Jednak owe zdanie egzaminu przed w/w datą musi być dosyć znaczne: minimum kilka lub najbezpieczniej kilkanaście dni. Jeżeli zdasz egzamin 1 lub 2 czerwca (3 czerwca to niedziela, czyli dzień, gdy egzaminy się nie odbywają - przynajmniej na razie) to raczej mało prawdopodobne, by prawo jazdy zostało wydane PRZED DATĄ 4 czerwca 2018 roku. 

 

NAJISTOTNIEJSZĄ I JEDYNIE SŁUSZNĄ DATĄ, którą należy rozpatrywać jako tę, która określi (bądź nie) statusu nowego kierowcy, jest DATA WYDANIA DOKUMENTU, czyli data, która widnieje na blankiecie prawa jazdy w stosownej rubryce. 

 

Prawo jazdy wydaje w większości przypadków starosta (rzadziej prezydent miasta lub burmistrz - wszystko zależy od "statusu" jednostki samorządowej, choć w rozpatrywanym aspekcie jest to obecnie kompletnie bez znaczenia). Organem wydającym prawo jazdy nie jest ani WORD (czy też PORD lub ZORD) ani PWPW (Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych), która dokument produkuje. Dla uproszczenia: dokument ten wydaje (w formie NADANIA UPRAWNIEŃ) starosta. Oczywiście po tym, gdy trafi do niego komplet niezbędnych dokumentów. Część z nich urząd posiada już od chwili, w której kandydat na kierowcę zapisał się na kurs - a dokładniej - od chwili, gdy w urzędzie wystąpił o PKK (profil kandydata na kierowcę), czyli wniosek o wydanie prawa jazdy, fotografia czy orzeczenie lekarskie. Potwierdzenie ukończenia szkolenia wydział komunikacji otrzymuje już w formie elektronicznej od OSK a fakt zdania egzaminu (również drogą elektroniczną) potwierdza ośrodek egzaminacyjny.  

  

Dlatego też datą nadania uprawnień nie jest data zdania egzaminu, a data, w której starosta (jako urząd, bo formalnie robią to oczywiście jego pracownicy) stwierdzi, że spełniono wszystkie wymagane przepisami warunki do uzyskania prawa jazdy. A jak to się odbywa w praktyce? 

 

Gdy zdasz egzamin na prawo jazdy, egzaminator potwierdza to w stosownej dokumentacji. Ta trafia do odpowiedniego pracownika ośrodka egzaminacyjnego, który aktualizując twój profil PKK "umieszcza" informację o wyniku pozytywnym w systemie. Dane te "lądują" wówczas we właściwym miejscowo wydziale komunikacji. Tam potrzebne jest jeszcze zatwierdzenie wcześniej złożonego papierowego wniosku o wydanie prawa jazdy - właśnie na podstawie informacji z systemu, którą zauktualizował WORD. Ale to nie wszystko: weryfikowane są raz jeszcze wszystkie dokumenty papierowe, choćby pod względem ich aktualności. Wbrew pozorom nie musi być odosobnionym przypadkiem sytuacja, w której zdeaktualizowało się np. orzeczenie lekarskie bądź niepoprawne są inne dane. Dlatego też datą uzyskania uprawnień jest moment, w którym urzędnik potwierdził, "że wszystko jest OK" i zamawia dokument w PWPW. Oczywiście niezbędne jest jeszcze dokonanie opłaty za wydanie prawa jazdy przez przyszłego kierowcę jeszcze przed jego zamówieniem w PWPW przez wydział komunikacji. Tak długo, jak opłata nie zostanie przez ciebie wniesiona, tak długo cały proces odbywający się między egzaminem a zamówieniem dokumentu nie zostanie nawet rozpoczęty.

Oczywiście nie ma żadnego wiążącego terminu, w którym wydział komunikacji ma czas na wydanie (nadanie) uprawnień, zatem nie ma przepisami określonego terminu, który gwarantowałby tę sytuację. Może być zatem tak, że niektóre osoby, które zdadzą egzamin pod koniec maja uzyskają uprawnienia przed czwartym czerwca a niektóre osoby - już po czwartym czerwca. 

 

I teraz kwestia dosyć istotna, której wciąż DEFINITYWNIE nie rozstrzygnięto i która podlega RÓŻNYM INTERPRETACJOM! 

 

POWTÓRZMY: Okres próbny dla osoby, która po raz pierwszy uzyskała prawo jazdy kategorii B, trwa 2 lata, począwszy od dnia, w którym został jej wydany ten dokument. Data wydania dokumentu jest umieszczona na prawie jazdy, o czym było już wyżej. Ale mowa o "wydaniu prawa jazdy" dotyczy również fizycznego wydania blankietu prawa jazdy jego właścicielowi. Dlatego mamy do czynienia z kuriozalną sytuacją: pojęcie "data wydania dokumentu" funkcjonuje w dwóch znaczeniach choć pod identyczną nazwą: w chwili nadania uprawnień (data nadrukowana na blankiecie "prawka") i w chwili "wręczenia dokumentu jego właścicielowi". 

 

A w związku z powyższym nie możemy dziś wykluczyć, że będziemy mieli do czynienia z różną interpretacją powyższych przepisów w kwestii rozstrzygnięcia tego, kto "załapie się" na zmiany. Jak niżej:

 

Ograniczenie i obowiązki wynikające z daty 4 czerwca będą obowiązywały osoby, na prawie jazdy których widniała będzie np. "data wydania dokumentu 1 czerwca 2018 roku" ale fizycznie dokument ten został wydany 5 czerwca 2018 roku? 

 

Czy policjant, który w systemie CEPIK 2.0 w trakcie kontroli drogowej będzie brał pod uwagę datę nadrukowaną na dokumencie i potwierdzoną w CEPIKu czy datę, którą podejrzy w CEPIKu, a będzie nią data ODEBRANIA prawa jazdy? 

 

Tradycyjnie wszystko przez nieprecyzyjność przepisów i szeroko otwartą furtkę do ich interpretacji. Naszym zdaniem - mimo wszystko - wiążąca będzie data nadrukowana na dokumencie. Uważamy, że gdyby intencją ustawodawcy było to, aby istotna była data otrzymania fizycznie dokumentu prawa jazdy przez kierowcę, to wówczas przepis nie brzmiałby "...od dnia, w którym został jej wydany ten dokument" ale "...od dnia, w którym odebrała ona ten dokument". Jednak, ponownie podkreślamy, MOŻNA SIĘ SPODZIEWAĆ RÓŻNYCH INTERPRETACJI tak nieprecyzyjnie brzmiących przepisów. 

Niestety...

 

 

Powrót do listy aktualności

Komentarze (2)

Gość
~ Riko
5

Rzeczpospolita podała dziś, że znowu to nie wejdzie.

2018-02-13 11:54
Gość
~ Nat
2

To prawda że to wejdzie?

2018-02-13 17:09

Dodaj własny komentarz

Ocena