13718547-1143360242351859-14289621311071.jpg
Masz pytanie? Potrzebujesz porady w sprawie prawka?
Nasz ekspert odpowie na Twoje pytania Poradź się eksperta
Strona główna Aktualności PROMOCJA: Zarabiaj na zakupach!
promo.jpg

27-12-2017

PROMOCJA: Zarabiaj na zakupach!

Zachęcamy do udziału w naszej najnowszej promocji :Zarabiaj na zakupach w CREDO!". Dla naszych Klientów, którzy zrobią do u nas zakupy do 7 stycznia 2018 roku u nas zakupy przewidzieliśmy gwarantowane bony na kolejne zakupy!

Warunkiem otrzymania bonów o określonej wartości - od 40 do 150 złotych - jest złożenie w SPH CREDO zamówienia na określoną kwotę minimalną do 7 stycznia 2018 roku poprzez wszystkie kanały sprzedaży: sklep internetowy, Biuro Obsługi Klienta czy u przedstawicieli handlowych. 

Bon na kwotę 40 zł do wykorzystania na kolejne zakupy będzie przysługiwał Klientom, którzy dokonają zakupów na kwotę minimum 300 zł brutto. Dla Klientów, którzy dokonają zakupów na kwotę minimum 500 zł brutto, przewidujemy bon o wartości 60 zł. Z kolei bon na 100 zł otrzymają Klienci, którzy złożą zamówienie na kwotę minimum 750 zł brutto. Za zakupy na kwotę minimum 1000 zł Klient otrzyma bon o wartości 150 zł.

 

Warunkiem realizacji bonu jest dokonanie zakupu na minimum 300 zł brutto. 

Poniżej pełen Regulamin promocji.REGULAMIN PROMOCJI „Zarabiaj na zakupach w CREDO”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

    a) Niniejszy regulamin (Regulamin), określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą ,,Zarabiaj na zakupach w CREDO” (Promocja).

    b) Organizatorem promocji jest Studio Promocyjno - Handlowe ,,Credo” Jacek Bogusławski z siedzibą w Pile, przy al. Wojska Polskiego 43, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Pile pod numerem 8755.

   c) Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w siedzibie SPH Credo w Pile, w sklepie internetowym www.sklep.sphcredo.pl oraz u przedstawicieli handlowych SPH Credo. Promocja rozpoczyna się w dniu 27.12.2017r. i trwa do 7.01.2018r. do godziny 23:59 (Okres Promocji). Promocja dotyczy dokonania zakupu materiałów szkoleniowych SPH Credo w siedzibie firmy SPH Credo, poprzez sklep internetowy, drogą telefoniczną lub u przedstawicieli handlowych SPH Credo.

    d) Promocją objęte są wszystkie produkty oferowane przez SPH Credo z wyjątkiem produktów z działu Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego oraz z wyjątkiem wideorejestratorów przebiegu jazdy. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna lub prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

 II. ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI - NAGRODY W PROMOCJI

    Warunki, jakie należy spełnić, by otrzymać bon towarowy:

    a) Każdemu Uczestnikowi, który w okresie Promocji dokona zakupów na kwotę minimum 300 zł brutto przysługiwał będzie bon towarowy do wykorzystania przy kolejnych zakupach na kwotę 40 zł., z zachowaniem warunków określonych w punkcie 2.

    b) Każdemu Uczestnikowi, który w okresie Promocji dokona zakupów na kwotę minimum 500 zł brutto przysługiwał będzie bon towarowy do wykorzystania przy kolejnych zakupach na kwotę 60 zł., z zachowaniem warunków określonych w punkcie 2.

    c) Każdemu Uczestnikowi, który w okresie Promocji dokona zakupów na kwotę minimum 700 zł brutto przysługiwał będzie bon towarowy do wykorzystania przy kolejnych zakupach na kwotę 100 zł., z zachowaniem warunków określonych w punkcie 2.

 

    d) Każdemu Uczestnikowi, który w okresie Promocji dokona zakupów na kwotę minimum 1000 zł brutto przysługiwał będzie bon towarowy do wykorzystania przy kolejnych zakupach na kwotę 150 zł., z zachowaniem warunków określonych w punkcie 2.


    e) Warunkiem przekazania uczestnikowi bonu towarowego określonego w ustępie a, b, c lub d jest podanie adresu poczty elektronicznej (e-mail), na który - nie później, niż do 15.01.2018 roku - Organizator promocji wyśle w/w bon.:

III. WARUNKI WYKORZYSTANIA BONU

    a) Ważność bonu, a tym samym możliwość jego wykorzystania, upływa z dniem 31 marca 2018 roku.

   b) Warunkiem wykorzystania bonu jest złożenie zamówienia w okresie ważności bonu wyłącznie poprzez Sklep Internetowy Ogranizatora (www.sklep.sphcredo.pl) na kwotę minimum 300 zł brutto.

IV. REKLAMACJE

    a) Reklamacje związane z przeprowadzeniem promocji można przesyłać listownie na adres Organizatora: Piła, Al. Wojska Polskiego 43 z dopiskiem ,,Reklamacja – Super Promocja Credo”. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji, proponowany przez Uczestnika sposób realizacji reklamacji przez Organizatora oraz dane Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi.

    b) Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 10 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony e-mailem (o ile będzie podany) albo listem zwykłym.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

    a) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, w szczególności z przyczyn techniczno - organizacyjnych.

   b) Materiały reklamowo - promocyjne związane z Promocją mają charakter informacyjny. Wiążącą moc mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.

    c) Wszelkie spory i roszczenia związane z Promocją rozstrzygać będzie sąd powszechny, właściwy dla siedziby Organizatora.

   d) Promocja, której warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych ( t.j. Dz.U.z 2015 roku poz.612 z późn. zmianami).

    Regulamin promocji, będzie dostępny przez cały czas trwania Promocji w siedzibie Organizatora oraz stronie www.portalnaukijazdy.pl.

Powrót do listy aktualności

Komentarze

Brak dodanych komentarzy, bądź pierwszy i dodaj komentarz.

Dodaj własny komentarz

Ocena