krzys2.jpg
Masz pytanie? Potrzebujesz porady w sprawie prawka?
Nasz ekspert odpowie na Twoje pytania Poradź się eksperta
Strona główna Aktualności Tarnobrzeg: 30 osób z wyrokami
mlotek.jpg

27-12-2016

Tarnobrzeg: 30 osób z wyrokami

W Tarnobrzegu zapadły wyroki wobec 30 oskarżonych ws. "załatwiania" egzaminów na prawo jazdy. Sąd wydał je bez przeprowadzania rozprawy w całości uwzględniając wniosek złożony przez prokuratora Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie.

 

Wyrok skazujący dotyczył jedenastu egzaminatorów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu, jednego lekarza oraz osiemnastu osób, które powoływały się na wpływy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu. Oskarżonym w zdecydowanej większości wymierzona została kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania oraz grzywna. W przypadku skazania za przestępstwo przyjmowania korzyści majątkowej (art. 228 par. 3 kodeksu karnego) oraz płatnej protekcji (art. 230 par. 1 kodeksu karnego) sąd orzekł przepadek równowartości korzyści majątkowej osiągniętej z popełnienia przestępstwa.

 

Wobec 11 oskarżonych - egzaminatorów WORD - orzeczono kilkuletnie zakazy  zajmowania stanowiska egzaminatora osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami. Ponadto sąd zasądził od wszystkich oskarżonych koszty postepowania w sprawie. Egzaminatorzy WORD odpowiadali za udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego. Związane były one z przeprowadzaniem części praktycznej egzaminu osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami w taki sposób, by umożliwić im pozytywne zaliczenie tego egzaminu.

 

Część egzaminatorów odpowiadała również za niedopełnienie obowiązków służbowych rzetelnego i bezstronnego wykonywania zadań egzaminatora osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami, a także przyjmowanie korzyści majątkowych w zamian za pozytywne załatwienie części praktycznej egzaminu na prawo jazdy. Skazany lekarz dopuścił się występku poświadczenia nieprawdy, co do okoliczności mającej znaczenie prawne, poprzez potwierdzenie wykonania badania lekarskiego, poprzedzającego wydanie orzeczenia stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami silnikowymi.

 

Prywatnym osobom prokurator zarzucał powoływanie się na wpływy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu i wręczanie korzyści majątkowych egzaminatorom, bądź też nakłanianie egzaminatorów do niedopełnienia obowiązków służbowych.

Powrót do listy aktualności

Komentarze

Brak dodanych komentarzy, bądź pierwszy i dodaj komentarz.

Dodaj własny komentarz

Ocena