13718547-1143360242351859-14289621311071.jpg
Masz pytanie? Potrzebujesz porady w sprawie prawka?
Nasz ekspert odpowie na Twoje pytania Poradź się eksperta
Strona główna Aktualności Trzydniowa promocja walentynkowa
rabat14.jpg

13-02-2018

Trzydniowa promocja walentynkowa

W dniach 13-15 lutego 2018 roku trwa promocja pod nazwą "Zrób walentynkowy prezent swojemu ośrodkowi", w której kupujący produkty SPH CREDO może otrzymać rabat w wysokości 14 procent. Promocją objęte są produkty wytwarzane przez SPH CREDO: artykuły wydawnicze (przewodniki, podręczniki), programy komputerowe (testy na prawo jazdy, programy do prowadzenia wykładów, filmy) oraz wyposażenie sali wykładowej, jak choćby wszelkie plansze dydaktyczne.

Warunkiem otrzymania rabatu w wysokości 14 procent od całości zamówienia jest dokonanie zakupu towarów z przynajmniej dwóch grup towarowych: materiały dydaktyczne dla kursantów plus przynajmniej jeden produkt z grupy towarowej "dla ośrodka szkolenia kierowców", czym może być element wyposażenia sali wykładowej, multimedia czy szyldy reklamowe na pojazd/biuro ośrodka szkolenia kierowców

 

W przypadku spełnienia tego warunku od całości zamówienia z grup towarowych objętych promocją Klient otrzyma 14 procent rabatu. Zniżką nie zostają objęte dodatkowe pozycje na zamówieniu z grupy towarów nieobjętych promocją, czyli produkty niewytwarzane przez SPH CREDO i niewymienione powyżej.

Zakupów w ramach promocji dokonać można poprzez sklep internetowy (www.sphcredo.pl), bezpośrednio w siedzibie SPH CREDO, drogą telefoniczną lub u przedstawicieli handlowych. W przypadku zakupu dokonanego za pośrednictwem sklepu internetowego, rabat zostanie naliczony przez Biuro Obsługi Klienta SPH CREDO dopiero z chwilą realizacji zamówienia, a wartość zamówienia zostanie pomniejszona o wartość rabatu po weryfikacji spełnienia warunków promocji.

Zakupów można dokonywać poprzez sklep internetowy, bezpośrednio w siedzibie firmy oraz telefonicznie pod numerami telefonu: 67/214-22-55, 67/214-22-88 oraz 509 17 98 98.

REGULAMIN PROMOCJI „Zrób walentynkowy prezent swojemu ośrodkowi"

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin (Regulamin), określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą ,, Zrób walentynkowy prezent swojemu ośrodkowi" (Promocja).

2. Organizatorem promocji jest Studio Promocyjno - Handlowe ,,Credo” Jacek Bogusławski z siedzibą w Pile, przy al. Wojska Polskiego 43, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Pile pod numerem 8755.

3. Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w siedzibie SPH Credo w Pile, w sklepie internetowym www.sklep.sphcredo.pl oraz u przedstawicieli handlowych SPH Credo. Promocja rozpoczyna się w dniu 13.2.2018 .r i trwa do 15.2.2018r. – trwa 3 dni (Okres Promocji). Promocja dotyczy dokonania zakupu materiałów szkoleniowych SPH Credo w siedzibie firmy, poprzez sklep internetowy, drogą telefoniczną lub u przedstawicieli handlowych SPH Credo.

4. Rabat z niniejszej promocji nie łączy się z indywidualnymi rabatami stałych Klientów SPH CREDO i jest obliczany na podstawie cen katalgowych.

5. Promocją objęte są produkty wytwarzane przez SPH Credo: artykuły wydawnicze (przewodniki, podręczniki), programy komputerowe (testy na prawo jazdy, filmy i programy do prowadzenia wykładów), wyposażenie sali wykładowej (plansze dydaktyczne) oraz materiały reklamowe dla ośrodka szkolenia kierowców (szyldy na pojazdy, biuro, siedzibę). Promocją nieobjęte jest wyposażenie placu manewrowego, produkty z zakresu BRD, plafony na pojazdy. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna lub prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

II. REKLAMACJE
1. Reklamacje związane z przeprowadzeniem promocji można przesyłać listownie na adres Organizatora: Piła, Al. Wojska Polskiego 43 z dopiskiem ,,Reklamacja – Super Promocja Credo”. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji, proponowany przez Uczestnika sposób realizacji reklamacji przez Organizatora oraz dane Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi.

2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 10 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony e-mailem (o ile będzie podany) albo listem zwykłym.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie,  w szczególności z przyczyn techniczno - organizacyjnych.
2. Materiały reklamowo - promocyjne związane z Promocją mają charakter informacyjny. Wiążącą moc mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
3. Wszelkie spory i roszczenia związane z Promocją rozstrzygać będzie sąd powszechny, właściwy dla siedziby Organizatora.
4. Promocja, której warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych ( t.j. Dz.U.z 2015 roku poz.612 z późn. zmianami).

Regulamin promocji, będzie dostępny przez cały czas trwania Promocji w siedzibie Organizatora oraz stronie portalnaukijazdy.pl począwszy od dnia jej rozpoczęcia tj. 13 lutego 2018 r.

Powrót do listy aktualności

Komentarze

Brak dodanych komentarzy, bądź pierwszy i dodaj komentarz.

Dodaj własny komentarz

Ocena