ll.jpg
Masz pytanie? Potrzebujesz porady w sprawie prawka?
Nasz ekspert odpowie na Twoje pytania Poradź się eksperta
Strona główna Aktualności Wielka MUNDIALOWA PROMOCJA!
mundial.jpg

11-06-2018

Wielka MUNDIALOWA PROMOCJA!

Zachęcamy do udziału w naszej najnowszej promocji "Mundialowa Euforia w CREDO". Dla naszych Klientów, którzy zrobią w CREDO do 19 czerwca do godziny 16:00 zakupy i będą SKUTECZNIE kibicować Polskiej Reprezentacji przewidzieliśmy gwarantowane bony na kolejne zakupy - do "zgarnięcia" nawet 500 zł!

 

Warunkiem otrzymania bonów o określonej wartości - na kwotę 200, 400 lub 500 zł - jest złożenie w SPH CREDO zamówienia na określoną kwotę minimalną oraz skuteczne trzymanie kciuków za biało-czerwonych, bowiem awans naszej drużyny do jednej ósmej Mistrzostw Świata (wyjście z grupy) w Rosji to drugi z warunków, jaki należy "spełnić".

 

 • Bon na kwotę 200 zł do wykorzystania na kolejne zakupy będzie przysługiwał Klientom, którzy dokonają do 19 czerwca do godziny 16:00 (okres obowiązywania promocji) zakupów na kwotę minimum 500 zł brutto.
 • Dla Klientów, którzy dokonają zakupów na kwotę minimum 1000 zł brutto, przewidujemy bon o wartości 400 zł.
 • Z kolei bon na 500 zł otrzymają Klienci, którzy w okresie obowiązywania promocji złożą zamówienie na kwotę minimum 1500 zł brutto. 

  Warunkiem otrzymania bonów na kolejne zakupy jest awans Polskiej Reprezentacji do 1/8 rozgrywek na mundialu! 

 

Ale to nie koniec! Przewidzieliśmy także korzystne rozwiązanie dla Klientów, którzy dokonają zakupu kodów dostępowych do naszych testów online i/lub aplikacji z testami na urządzenia mobilne (UWAGA: ten sam kod dostępowy uprawnia do korzystania z jednego urządzenia stacjonarnego - komputer stacjonarny oraz typu laptop a także do aplikacji na urządzenia mobilne, również w trybie offline - bez dostępu do Internetu)!

 

 • W przypadku zakupu pakietu 30 kodów w okresie obowiązywania promocji, Klient otrzyma ZUPEŁNIE ZA DARMO 15 dodatkowych kodów.
 • W przypadku zakupu w okresie obowiązywania promocji pakietu 50 kodów, Klient otrzyma ZUPEŁNIE ZA DARMO 25 dodatkowych kodów.

 • W przypadku zakupu pakietu 100 kodów w okresie obowiązywania promocji, Klient otrzyma ZUPEŁNIE ZA DARMO 50 dodatkowych kodów.

  Warunkiem otrzymania kodów dostępowych na kolejne zakupy jest awans Polskiej Reprezentacji do 1/8 rozgrywek na mundialu! 

Ceny pakietów z kodami dostępowymi:

 

 • pakiet 30 kodów - 450 zł (15 zł za sztukę) brutto.

 • pakiet 50 kodów - 650 zł (13 zł za sztukę) brutto. 

 • pakiet 100 kodów - 1100 zł (11 zł za sztukę) brutto. 

Czas dostępu do wykupionych testów wynosi 90 dni, w tym okresie wszelkie aktualizacje ewentualnych zmian w bazie pytań - DARMOWE. 

 

Z promocji dotyczącej kodów dostępu do testów onlin i/lub aplikacji z testami na urządzenia mobilne można korzystać wykupując wyłącznie pakiety kodów wymienione powyżej LUB łącząc kody dostępowe w zestawy z materiałami drukowanymi - podręczniki, przewodniki i vademeca kursanta. Wówczas OBOWIĄZUJĄ dotychczasowe Państwa ceny za zestaw, jeżeli w miejsce tradycyjnych testów na płytach DVD zamówią Państwo kody dostępowe.

 

Promocja obowiązuje przy zamówieniu odpowiednio pakietu zestawów w liczbie 30, 50 lub 100 sztuk. W razie zakupu kodów dostępu w zestawach z innymi wyżej wymienionymi materiałami szkoleniowymi i ziszczenia się drugiego z warunków promocji, Klient otrzyma ZUPEŁNIE ZA DARMO odpowiednio 15, 25 lub 50 kodów dostępowych. 

 

REGULAMIN PROMOCJI „Euro Euforia w CREDO”

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (Regulamin), określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą ,,Mundialowa Euforia w CREDO” (Promocja).

 2. Organizatorem promocji jest Studio Promocyjno - Handlowe ,,Credo” Jacek Bogusławski z siedzibą w Pile, przy al. Wojska Polskiego 43, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Pile pod numerem 8755.

 3. Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w siedzibie SPH Credo w Pile, w sklepie internetowym www.sklep.sphcredo.pl oraz u przedstawicieli handlowych SPH Credo. Promocja rozpoczyna się w dniu 12.06.2018r. o godzinie 8:00 i trwa do 19.06.2018r. do godziny 16:00 (Okres Promocji). Promocja dotyczy dokonania zakupu materiałów szkoleniowych SPH Credo w siedzibie firmy SPH Credo, poprzez sklep internetowy, drogą telefoniczną lub u przedstawicieli handlowych SPH Credo.

 4. Promocją objęte są wszystkie produkty oferowane przez SPH Credo (DOTYCZY PROMOCJI NA BONY NA KOLEJNE ZAKUPY NA KWOTĘ 200, 400 lub 500 złotych) z wyjątkiem produktów z działu Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego, placu manewrowygo, wyposażenia pojazdów oraz z wyjątkiem wideorejestratorów przebiegu jazdy. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna lub prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

 II. ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI 

 1. Warunki, jakie należy spełnić, by otrzymać bon towarowy:

  a) Każdemu Uczestnikowi, który w okresie Promocji dokona zakupów na kwotę minimum 500 zł brutto przysługiwał będzie bon towarowy do wykorzystania przy kolejnych zakupach na kwotę 200 zł., z zachowaniem warunków określonych w punkcie 2.

  b) Każdemu Uczestnikowi, który w okresie Promocji dokona zakupów na kwotę minimum 1000 zł brutto przysługiwał będzie bon towarowy do wykorzystania przy kolejnych zakupach na kwotę 400 zł., z zachowaniem warunków określonych w punkcie 2.

  c) Każdemu Uczestnikowi, który w okresie Promocji dokona zakupów na kwotę minimum 1500 zł brutto przysługiwał będzie bon towarowy do wykorzystania przy kolejnych zakupach na kwotę 500 zł., z zachowaniem warunków określonych w punkcie 2.

 2. Warunkiem przekazania uczestnikowi bonu towarowego określonego w ustępie a, b lub c jest:

  a) awans (wyjście z grupy) Reprezentacji Polski do 1/8 rozgrywek mundialowych (Mistrzostwa Świata w Piłce Nożne 2018 w Rosji).

  ORAZ

  b) dokonanie zakupów na kwotę minimalną wskazaną w ustępie a, b lub c punktu 1, poprzez jeden z trzech kanałów sprzedaży.

 3. Warunki, jakie należy spełnić, by otrzymać darmowe KODY DOSTĘPOWE DO TESTÓW:

a) Każdemu Uczestnikowi, który w okresie obowiązywania promocji dokona zakupów 30, 50 lub 100 kodów dostępu w pakietach (same kody) lub 30, 50, 100 kodów jako element zestawu (zamiast płyty DVD) z innym materiałem szkoleniowym (przewodnik, podręcznik, vademecum kursanta) przysługiwać będzie ZUPEŁNIE ZA DARMO odpowiednio 15, 25 lub 50 kodów dostępowych. 

 

b) Warunkiem przekazania uczestnikowi bonu towarowego określonego w ustępie a jest awans (wyjście z grupy) Reprezentacji Polski do 1/8 rozgrywek mundialowych (Mistrzostwa Świata w Piłce Nożne 2018 w Rosji). 

W razie spełnienia powyższych warunków DARMOWE KODY DOSTĘPOWE do testów zostaną przekazane w terminie do 10 lipca 2018 roku w formie elektronicznej (drogą mailową). 

 

III. WARUNKI WYKORZYSTANIA BONU

 1. Ważność bonu, a tym samym możliwość jego wykorzystania, upływa z dniem 30 września 2018 roku. 

  a) Warunkiem wykorzystania bonu o wartości 200 zł jest dokonanie kolejnego po okresie promocji, jednak nie później, niż do 30 września 2018 roku włącznie, zamówienia na kwotę minimum 400 zł brutto. 

  b) Warunkiem wykorzystania bonu o wartości 400 zł jest dokonanie kolejnego po okresie promocji, jednak nie później, niż do 30 września 2018 roku włącznie, zamówienia na kwotę minimum 800 zł brutto. 

  c) Warunkiem wykorzystania bonu o wartości 500 zł jest dokonanie kolejnego po okresie promocji, jednak nie później, niż do 30 września 2018 roku włącznie, zamówienia na kwotę minimum 1000 zł brutto. 

 2. Otrzymany bon można wykorzystać na obniżenie kwoty zamówienia, na które składać się mogą wyłącznie produkty wytwarzane przez SPH Credo: artykuły wydawnicze (przewodniki, podręczniki), programy komputerowe (testy na prawo jazdy, filmy i programy do prowadzenia wykładów), naklejki, druki oraz wyposażenie sali wykładowej (plansze dydaktyczne).

 

V. REKLAMACJE

 1. Reklamacje związane z przeprowadzeniem promocji można przesyłać listownie na adres Organizatora: Piła, Al. Wojska Polskiego 43 z dopiskiem ,,Reklamacja – Super Promocja Credo”. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji, proponowany przez Uczestnika sposób realizacji reklamacji przez Organizatora oraz dane Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi.

 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 10 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony e-mailem (o ile będzie podany) albo listem zwykłym.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, w szczególności z przyczyn techniczno - organizacyjnych.

 2. Materiały reklamowo - promocyjne związane z Promocją mają charakter informacyjny. Wiążącą moc mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.

 3. Wszelkie spory i roszczenia związane z Promocją rozstrzygać będzie sąd powszechny, właściwy dla siedziby Organizatora.

 4. Promocja, której warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych ( t.j. Dz.U.z 2015 roku poz.612 z późn. zmianami).

 5. Regulamin promocji, będzie dostępny przez cały czas trwania Promocji w siedzibie Organizatora oraz stronie www.portalnaukijazdy.pl.

 

Powrót do listy aktualności

Komentarze

Brak dodanych komentarzy, bądź pierwszy i dodaj komentarz.

Dodaj własny komentarz

Ocena