krzys2.jpg
Masz pytanie? Potrzebujesz porady w sprawie prawka?
Nasz ekspert odpowie na Twoje pytania Poradź się eksperta
Strona główna Aktualności Zmiany w egzaminach na prawo jazdy!
zminay.jpg

07-05-2019

Zmiany w egzaminach na prawo jazdy!

Ministerstwo Infrastruktury przygotowało propozycję zmian w przeprowadzaniu, a właściwie w organizacji egzaminów na prawo jazdy. Egzaminator będzie mogł przeprowadzić jednego dnia maksymalnie osiem egzaminów praktycznych kategorii B, w tym nie częściej, niż jeden na godzinę. W ocenie resortu egzaminatorzy będą mieli więcej czasu na spokojną i przede wszystkim bardziej rzetelną oraz obiektywną ocenę umiejętności kandydatów na kierowców.

 

Proponowane rozwiązanie jest niewątpliwie ciekawe i rzeczywiście ureguluje w sposób jasny czas pracy egzaminatorów. Nie można nie zauważyć, że zasady, które mogą stać się obowiązujące już za kilka miesięcy ukrócą zapędy egzaminatorów do "oblewania" jak najszybciej, by wcześniej skończyć pracę w danym dniu. Oczywiście teza ta nie jest jednoznaczna z faktem, że sytuacje takie są nagminne, ale niezaprzeczalnym jest fakt, że praca egzaminatorów jest tak oceniania czy odbierana (przynajmniej w części) przez zdających bądź instruktorów. Rzeczą dyskusyjną jest czy słusznie. Ograniczenie liczby egzaminów do jednego na godzinę niezależnie od czasu jego trwania wykluczy sytucje, gdy egzaminator w ciągu kilkudziesięciu minut może "załatwić" całą grupę i później... mieć wolne, zatem skończą się mniej lub bardziej uzasadnione tego typu zarzuty wobec pracowników ośrodków egzaminacyjnych.

 

Jednak powyższe rozwiązania nie są jedynymi, jakie proponuje ministerstwo. Normą ma stać się wyznaczanie konkretnej godziny egzaminu dla każdego kandydata na kierowcę. Dziś petent ośrodka egzaminacyjnego umawiany jest oczywiście na konkretną godzinę, jednak dotyczy to z reguły całej grupy i jest to czas stawienia się w ośrodku. Później, z racji losowania egzaminatora (a właściwie zdającego dla egzaminatora) kandydaci danej grupy oczekują na swoją kolej - jedni kilka lub kilkanaście minut, inni minimum kilkadziesiąt (a czasem dwie godziny i więcej). To z kolei znacznie potęguje stres i może przekładać się na przebieg egzaminu, a co za tym idzie, także na jego wynik.


Ministerstwo planuje, że nowe przepisy wejdą w życie już 1 lipca 2019 roku, czyli za mniej, niż dwa miesiące - z wyjątkiem regulacji dotyczących pracy egzaminatora i wyznaczania konkretnych godzin egzaminu. Chodzi o to, że ośrodki egzaminacyjne do tych regulacji muszą się przygotować od strony technicznej, a to bardzo ciekawy aspekt. Jak wyżej wspomnieliśmy, dziś jest tak, że w danym dniu czy o danej porze pracuje kilku lub nawet kilkunastu egzaminatorów i ten, który jest z nich wolny (bo skończył właśnie egzamin albo dopiero zaczyna pracę) losuje zdającego z grupy kandydatów przypisanych do danej pory dnia. Nie wiadomo zatem, jakie rozwiązania zostaną wprowadzone, by "z głową" zachować zasadę losowego przypisywania egzaminatora do zdającego gdy obowiązywać będą: konkretna godzina egzaminu dla konkretnej osoby i minimum jeden egzamin na godzine dla jednego egzaminatora.

 

Nowością będą również przepisy, które regulują zdawanie egzaminu na prawo jazdy kategorii AM. Osoby, które ze względów zdrowotnych nie mogą zdawać egzaminu praktycznego na kategorię AM prawa jazdy (obecnie egzamin odbywa się wyłącznie przy użyciu motoroweru), będą mogły korzystać z czterokołowca lekkiego. Kategoria AM uprawnia do kierowania zarówno motorowerami, jak i właśnie czterokołowcami.

 

Zmiany czekają także instruktorów czy właścicieli ośrodków szkolenia kierowców. Zniesiony ma zostać obowiązek posiadania i korzystania z pieczątek. Instruktorzy, wykładowcy (ale także egzaminatorzy ośrodków ruchu drogowego, czyli WORD, MORD lub PORD) nie będą już musieli stosować pieczęci na dokumentach. Wystarczy tylko podpis i dopisek numeru uprawnień.

 

LS

Powrót do listy aktualności

Komentarze (1)

Gość
Havranek
2

Nie jestem czynnym egzaminatorem, jednak uważam, że egzaminator nie musi przyczyniać się do negatywnego wyniku egzaminu. Niestety zdecydowana większość osób podchodzących do egzaminu na prawo jazdy ma za małe umiejętności. Jeden egzamin na godzinę? Jeżeli osoba egzaminowana uzyska negatywny wynik egzaminu jeszcze na placu, wówczas egzaminator musi przynajmniej pół godziny czekać na następny.

2019-06-20 21:42

Dodaj własny komentarz

Ocena