Masz pytanie? Potrzebujesz porady w sprawie prawka?
Nasz ekspert odpowie na Twoje pytania Poradź się eksperta

Jaki urząd?

Wniosek o wydanie prawa jazdy składamy z reguły w starostwie powiatowym, rzadziej w urzędzie miasta czy urzędzie dzielnicy. Jednak we wszystkich przypadkach prawami jazdy zajmują się tam wydziały komunikacji. Jeśli mieszkasz w mieście na prawach powiatu - złóż wniosek w urzędzie miasta. Jeśli mieszkasz w Warszawie - złóż wniosek w urzędzie dzielnicy właściwej dla miejsca zamieszkania.

Jaki urząd?
Jaki urząd?

Wniosek o wydanie prawa jazdy składamy z reguły w starostwie powiatowym, rzadziej w urzędzie miasta czy urzędzie dzielnicy. Jednak we wszystkich przypadkach prawami jazdy zajmują się tam wydziały komunikacji. Jeśli mieszkasz w mieście na prawach powiatu - złóż wniosek w urzędzie miasta. Jeśli mieszkasz w Warszawie - złóż wniosek w urzędzie dzielnicy właściwej dla miejsca zamieszkania.

 

Co jeszcze będzie potrzebne?

  • wniosek o wydanie prawa jazdy (otrzymasz go w urzędzie, ale możesz pobrać go także wcześniej i udać się do urzędu już z wypełnionym wnioskiem – POBIERZ TUTAJ (link do umieszczenia w plikach do pobrania),  
  • orzeczenie lekarskie,
  • aktualne zdjęcie,
  • dowód osobisty albo paszport. Jeśli jesteś cudzoziemcem, weź paszport albo kartę pobytu,
  • dokument, który potwierdzi adres zameldowania, na przykład dowód osobisty, kartę pobytu albo zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały albo czasowy. Jeśli masz nowy dowód osobisty, w którym nie ma adresu zameldowania, weź z dowolnego urzędu gminy zaświadczenie o zameldowaniu. Jeśli nie masz meldunku, zapytaj urzędnika, co zrobić, gdy będziesz składać wniosek,
  • kserokopię dotychczasowego prawa jazdy - jeśli masz już prawo jazdy i chcesz uzyskać uprawnienie na kolejną kategorię,
  • pisemną zgodę rodziców albo opiekuna prawnego – jeśli w momencie składania wniosku nie masz ukończonych 18 lat. W dokumencie rodzic albo opiekun prawny musi wyrazić zgodę na rozpoczęcie kursu i wydanie prawa jazdy.
  • jeżeli ubiegasz się o uprawnienia na „wyższe” kategorie prawa jazdy, wymagane będzie również orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem – chodzi o prawo jazdy kategorii: C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E albo w sytuacji gdy starosta skierował cię na badania psychologiczne.

Po złożeniu wniosku wraz z wyżej wymienionymi załącznikami urząd wyda zaświadczenie z numerem Profilu Kandydata na Kierowcę. PKK dostaniesz z reguły „od ręki”, jednak warto pamiętać, że nie musi to być reguła – urząd może „dać sobie” więcej czasu, zwłaszcza „w przypadkach wymagających dodatkowego sprawdzenia danych kandydata na kierowców czy uzyskania dodatkowych wyjaśnień. Wniosek o wydanie prawa jazdy – wraz z załącznikami – można do wydziału komunikacji przesłać listem poleconym za pośrednictwem poczty, wówczas urząd odeśle zaświadczenie o nadaniu numeru PKK.

 

Wniosek złożyć możesz także online (elektronicznie). W takim przypadku (jeśli chcesz złożyć wniosek przez Internet) pamiętać jednak musisz, że wymagane jest posiadanie profilu zaufanego na platformie ePUAP lub bezpiecznego podpisu elektronicznego. O tym, jak uzyskać profil zaufany dowiesz się TUTAJ.

 

Po zdaniu egzaminu państwowego na prawo jazdy należy uiścić opłatę w wysokości 100, 50 zł (100 złotych za wydanie prawa jazdy i 0,50 złotych opłaty manipulacyjnej). Dopiero po tym, jak okażemy dowód wpłaty na powyższą sumę, dokument zostanie zamówiony, a my będziemy mogli go odebrać i cieszyć się pełnymi uprawnieniami do kierowania pojazdami.