3.jpg
Masz pytanie? Potrzebujesz porady w sprawie prawka?
Nasz ekspert odpowie na Twoje pytania Poradź się eksperta

Aktualności

Starcie pokoleń na kursie nauki jazdyStarcie pokoleń na kursie nauki jazdy

Podczas zajęć praktycznych kursu nauki jazdy dochodzi czasem do zderzenia dwóch światów. Doświadczony instruktor z niższym peselem musi dotrzeć z komunikatami do głowy osoby, której światopogląd i pojmowanie rzeczywistości znacząco różni się od tego, do czego on jest przyzwyczajony. 

 

Próby znalezienia wspólnego języka nie zawsze kończą sie powodzeniem, dlatego zdaża się, że dochodzi do momentu w którym nadchodzi konfrontacja tzw. resecik, aby zacząć od nowa. 

 

Jedna z propozycji uświadomienia jaki wpływ na prowadzącego mają ekrany "nowoczesności" przedstawiona jest na grafice... Kto odważny, niech podzieli sie swoimi doświadczeniami, które mogą się doczekać "wizualizacji" w naszym wydaniu. ;)

 

(db)

15-07-2019Czytaj więcej
Nareszcie rozpoczęto pracę nad usankcjonowaniem "korytarza życia" oraz "jazdy na suwak". Funkcjonariusze SOP pojadą korytarzem życia?!Nareszcie rozpoczęto pracę nad usankcjonowaniem "korytarza życia" oraz "jazdy na suwak". Funkcjonariusze SOP pojadą korytarzem życia?!

Obecnie polskie przepisy mówią, że kierujący widząc jadący na miejsce wypadku pojazd uprzywilejowany  powinien mu ułatwić przejazd, bądź to usuwając się z jego drogi, bądź to się zatrzymując, jeżeli jest to konieczne do jego swobodnego i bezpiecznego przejazdu.

 

Niestety dla wielu kierujących obecnie obowiązujące przepisy są mało precyzyjne, bo nie definiują wprost obowiązku utworzenia "korytarza ratunkowego" jak również sposobu zachowania na drodze. W efekcie zdarzają przypadki, gdy przejazd pojazdów ratunkowych jest wprost blokowany, utrudniając dostęp do miejsca zdarzenia drogowego.

 

W wielu krajach UE (Austria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Grecja, Hiszpania, Luksemburg, Niemcy, Rumunia, Słowenia) przyjęto przepisy prawne zobowiązujące kierowców w takich sytuacjach do podejmowania konkretnych działań w celu utworzenia przejezdnego pasa ruchu (popularnie określanego już w latach osiemdziesiątych XX wieku jako „korytarz życia” lub „pas ratunkowy”), a za brak ich przestrzegania (a także utrudnianie oraz niewłaściwe wykorzystywanie lub nadużywanie takiego korytarza) wprowadziły surowe sankcje karne.

 

Według badań  przeprowadzonych przez austriacki odpowiednik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,  utworzenie „korytarza życia” może przyspieszyć przybycie pojazdów ratunkowych na miejsce wypadku nawet o cztery minuty i zwiększyć szanse ofiar na przeżycie ofiar nawet o 40 proc.

 

Przy projektowaniu zmian do ustawy rozważano, czy przedmiotowy „korytarz życia” powinien być tworzony jedynie w celu ustąpienia przejazdu służbom medycznym, straży pożarnej i policji posługującym się właściwymi sygnałami, czy dodatkowo - idąc za przykładem Danii - również innym pojazdom użytym w indywidualnym przypadku do przewozu osób poważnie chorych lub rannych, lub w innym przypadku niecierpiącym zwłoki, w którym na przedzie pojazdu umieszczono w sposób widoczny „białą płachtę”, zaliczającą tym samym pojazd do tzw. pojazdów uprzywilejowanych w szczególnych przypadkach.

 

W resorcie uznano jednak, że podejście mogłoby okazać się zbyt daleko idące z uwagi na możliwość nadużywania tego prawa przez polskich kierowców...

 

Dlatego dziwi i zastanawia fakt wpisania do projektu wszystkich pojazdów uprzywilejowanych do których, poza pojazdami ratunkowymi (ratownictwo medyczne, straż pożarna i policja) zaliczają się pojazdy m.in. Straży Granicznej; Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; Agencji Wywiadu; Centralnego Biura Antykorupcyjnego; Służby Kontrwywiadu Wojskowego;  Służby Wywiadu Wojskowego; Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; Służby Więziennej;  Służby Ochrony Państwa; kontroli skarbowej; Służby Celnej; straży gminnych (miejskich);  Inspekcji Transportu Drogowego.

 

Dlatego z korytarza życia będzie mógł skorzystać np. prominentny polityk w drodze z Warszawy do Torunia?!

 

Skoro z obawy przed nadużywaniem prawa przez polskich kierowców ogranicza się możliwość skorzystania z korytarza w nagłym wypadku, to jak można wytłumaczyć pozostawienie wszystkich pojazdów uprzywilejowanych w noweli ustawy prawo o ruchu drogowym?!

 

Drugi wątek noweli to próba usankcjonowania jazdy "na suwak" w celu usprawniani ruchu w miejscach w których występuje duże natężenie ruchu, bądź też zator drogowy, przez zwężenie jezdni spowodowane np. zdarzeniem drogowym.

 

Resort Infrastruktury w projekcie powołuje się na amerykańskie badania (Biuro Inżynierii Ruchu w Minnesocie, USA) dotyczące efektów stosowania przez kierowców systemu „jazdy na suwak”, które wskazały trzy główne korzyści z tworzenia „suwaka”:

1)  zmniejszenie długości zatoru drogowego (korku) nawet o 50%, a co za tym idzie - zapewnienie płynności ruchu;

2)  zmniejszenie „agresji drogowej” wśród kierowców poprzez jasno określone zasady postępowania;

3)  zmniejszenie nadmiernej prędkości pojazdów poruszających się po pasach ruchu w celu utworzenia suwaka,  a co za tym idzie - poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez redukcję liczby zdarzeń drogowych.

 

Podobnie jak przy korytarzu życia tak i w tym wypadku większość krajów UE nie usankcjonowała prawnie takie sposobu jazdy, jako odpowiedź na niecodzienną sytuację drogową. Jednak jak zauważył projektodawca w Danii, Finlandii, Holandii, Irlandii, Szwecji oraz na Malcie i w Wielkiej Brytanii nie ma potrzeby wprowadzać zapisów prawnych w tym zakresie, bo kraje te mają bardziej zaawansowany poziom edukacji społeczeństwa z zakresu prawidłowych zachowań na drodze (i dłuższą historię prowadzenia takiej edukacji) od pozostałych państw UE, a kierowcy w nich mieszkający charakteryzują się znacznie wyższą kulturą jazdy. Niestety nasza kultura jazdy wymaga usankcjonowania prawnego w tym zakresie. Podobnie postąpiły już takie kraje jak Austria, Belgia, Czechy, Litwa, Luksemburg, Niemcy, Słowacja i Słowenia.

 

„Jazda na suwak” jest realizowana w następujący sposób na jezdniach z co najmniej dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku:

1) tam gdzie jeden z pasów np. zanika:

a) kierujący pojazdem poruszający się takim pasem ruchu kontynuuje jazdę na swoim pasie do samego jego końca i sygnalizuje zamiar zmiany pasa ruchu kierunkowskazem,

b) kierujący pojazdem poruszającym się sąsiednim pasem ruchu z możliwością kontynuacji jazdy, dojeżdża swoim pasem do miejsca, gdzie pas obok zanika, i jest obowiązany wpuścić na swój pas dokładnie jednego kierującego pojazdem, o którym mowa w lit. a, sygnalizującego zamiar zmiany pasa ruchu; kierujący jadący pasem z możliwością kontynuacji jazdy musi zapewnić przed sobą odpowiednio duży odstęp, tak aby naprzemiennie i pojedynczo wpuszczać kierowców z zanikającego pasa ruchu,

2)  tam gdzie dwa skrajne pasy np. zanikają w tym samym miejscu:

a) kierujący pojazdem poruszający się takim skrajnym pasem ruchu kontynuuje jazdę na swoim pasie do samego jego końca i sygnalizuje zamiar zmiany pasa ruchu kierunkowskazem,

b) kierujący pojazdem poruszającym się sąsiednim pasem ruchu z możliwością kontynuacji jazdy, dojeżdża swoim pasem do miejsca, gdzie skrajne pasy obok zanikają, i jest obowiązany wpuścić na swój pas dokładnie jednego kierującego pojazdem, o którym mowa w lit. a, sygnalizującego zamiar zmiany pasa ruchu z obu skrajnych pasów; kierujący jadący pasem z możliwością kontynuacji jazdy musi zapewnić przed sobą odpowiednio duży odstęp, tak aby naprzemiennie i pojedynczo wpuszczać kierowców z zanikających skrajnych pasów ruchu.

 

Nowela jest aktualnie w fazie uzgodnień.

 

Przepisy dotyczące korytarza życia mają wejść w życie 1 października 2019 roku, natomiast jazda na suwak 60 dni po opublikowaniu noweli.

 

(db)

12-07-2019Czytaj więcej
Wyprzedzanie i omijanie - nie zawsze na egzaminie praktycznymWyprzedzanie i omijanie - nie zawsze na egzaminie praktycznym

Od 1 lipca br. dla kategorii B do zadań egzaminacyjnych dotyczących wykonania manewru wyprzedzania oraz manewru omijania dodano treść: "jeżeli jest to możliwe".

 

Zmiana zasadna, bo na kursie manewry po stokroć przećwiczone. Gdyby jednak na egzaminie... to pamiętajcie o wczesnym i wyraźnym sygnalizowaniu swoich zamiarów!

 

Zmiana zasadna, bo na kursie manewry po stokroć przećwiczone.Gdyby jednak na egzaminie... to pamiętajcie o wczesnym i wyraźnym sygnalizowaniu swoich zamiarów!

 

Kierując pojazdem już z uprawnieniami w kieszeni, pamiętajcie o obowiązku sygnalizowania zamiaru zmiany pasa ruchu lub kierunku jazdy. To może uratować wasze lub czyjeś życie!

11-07-2019Czytaj więcej
Na egzaminie hamowanie już nie od 50 km/h!Na egzaminie hamowanie już nie od 50 km/h!

Od 1 lipca br. dla kategorii B nie obowiązuje już "Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu".

 

Aktualnie to zadanie egzaminacyjne brzmi: "Hamowanie do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu". Nie zmienia to faktu, że manewr należy przećwiczyć na kursie.

 

Manewr może być wykonany juz na placu manewrowym ośrodka egzaminowania. O miejscu i czasie decyduje egzaminator. 

 

 

11-07-2019Czytaj więcej
Egzaminator śmiertelnie potrącony na egzaminie!Egzaminator śmiertelnie potrącony na egzaminie!

UWAGA! Tragiczne wieści z rybnickiej filii WORD Katowice. Osoba egzaminowana podczas egzaminu śmiertelnie potrąciła egzaminatora!

 

Jak dowiedzieliśmy się od oficera prasowego Komendy Miejskiej Policji w Rybniku, do zdarzenia doszło ok. godz. 13.30. Pojazd prowadziła osoba egzaminowana tj. 68-letnia kobieta. Wypadek miał miejsce na placu manewrowym podczas egzaminu. Egzaminator w momencie potrącenia nie egzaminował tej kandydatki. Prawdopodobnie egzaminował inną osobę. Miał 35 lat. Trwa dochodzenie policji w celu ustalenia przebiegu zdarzenia. Obiekt jest monitorowany, zabezpieczono już nagrania.

 

Aktualizacja z dnia 25 czerwca:
Prowadząca pojazd zatrzymała się dopiero po zderzeniu z innym pojazdem.
Badanie trzeźwości wykazało, że był trzeźwa. Pobrano jej krew i przekazano do badania. Do dnia dzisiejszego jej stan psychiczny nie pozwala na przesłuchanie.
Prokuratura zabezpieczyła również pojazd egzaminacyjny w celu zbadania stanu technicznego, aby sprawdzić czy pojazd nie posiadał usterki technicznej.

 

foto: KMP Rybnik

24-06-2019Czytaj więcej
Ranking TOP 10 najtrudniejszych pytań egzaminacyjnych na prawo jazdyRanking TOP 10 najtrudniejszych pytań egzaminacyjnych na prawo jazdy

Przez 10 dni czerwca br., dzięki uprzejmości serwisu https://testy.portalnaukijazdy.pl, prezentowaliśmy na naszym fanpage 10 pytań egzaminacyjnych (kat. B), z którymi osoby uczące się do egzaminu mają największe problemy.

 

Prezentujemy TOP 10 najtrudniejszych pytań egzaminacyjnych wraz  z poprawnymi odpowiedziami oraz komentarzami.

 

Miejsce Odp. Komentarz
10 NIE Ręka osoby kierującej ruchem wyciągnięta poziomo, poprzecznie do kierunku jazdy zbliżających się pojazdów, oznacza zakaz wjazdu na skrzyżowanie lub odcinek drogi za osobą kierującą ruchem.
 9 100 km/h

Na drodze dwujezdniowej co najmniej o dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu dopuszczalna prędkość samochodu osobowego wynosi 100 km/h.

 8 NIE

Kierujący pojazdem, zmieniając zajmowany pas ruchu, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać, oraz pojazdowi wjeżdżającemu na ten pas z prawej strony.

 7 NIE

Dopuszcza się wyprzedzanie z prawej strony na odcinku drogi z wyznaczonymi pasami ruchu na jezdni dwukierunkowej, jeżeli co najmniej dwa pasy ruchu na obszarze zabudowanym lub trzy pasy ruchu poza obszarem zabudowanym przeznaczone są do jazdy w tym samym kierunku.

 6 NIE

Dopuszcza się wyprzedzanie z prawej strony na odcinku drogi z wyznaczonymi pasami ruchu na jezdni jednokierunkowej oraz na jezdni dwukierunkowej, jeżeli co najmniej dwa pasy ruchu na obszarze zabudowanym lub trzy pasy ruchu poza obszarem zabudowanym przeznaczone są do jazdy w tym samym kierunku.

 5 NIE

Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony, a jeżeli skręca w lewo, także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo.

 4 NIE

Kierującemu pojazdem zabrania się wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany.

 3 NIE

Znak "zakaz skręcania w prawo" zabrania skręcania w kierunku wskazanym na znaku. Znak ten obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu, chyba że został umieszczony w obrębie skrzyżowania, wtedy dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony.

 2 TAK

Zabrania się zatrzymania pojazdu na przejściu dla pieszych, zakaz ten obowiązuje także za tym przejściem lub przejazdem. W tej sytuacji za przejściem widoczny jest znak P-19 - wyznacza pas przeznaczony na postój pojazdów wzdłuż krawędzi jezdni.

 1 NIE

Znak A-7 "ustąp pierwszeństwa" ostrzega o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem. Umieszczona pod znakiem A-7 tabliczka T-6c wskazuje rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie.

Dane dotyczą miesięcy marzec-maj 2019 roku i pochodzą z serwisu https://testy.portalnaukijazdy.pl

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom naszej zabawy, którzy bawili się z nami na naszym fanpage.

Laureaci konkursu otrzymają wiadomosć prv na facebook.


Do nauki i doskonalenia swojej wiedzy z zakresu teoretycznego egzaminu na prawo jazdy polecamy serwis https://testy.portalnaukijazdy.pl. Rozwiązanie 2 w 1, możesz uczyć się na PC lub na urzadzeniu mobilnym, po kliknięciu na "Synchronizuj dane" poierane są postępy z telefonu do serwisu lub z serwisu do telefonu, aby nie uczyć się dwa razy tego samego.

17-06-2019Czytaj więcej

Pułapki egzaminacyjne

Zobacz pułapki egzaminacyjne w Twoim mieście.
Sprawdź, jak poprawnie przejechać przez skrzyżowania i problematyczne miejsca na egzaminie praktycznym.

Twoja lokalizacja: pobieram... wybierz

Najlepsze szkoły nauki jazdy

Ranking najlepszych ośrodków szkolenia kierowców w Twoim mieście!
Oceń swój ośrodek, pomóż innym wybrać, gdzie mają pójść na kurs prawa jazdy.
Kobra Nauka Jazdy i Autoserwis Dariusz Szczepański
Szczecin / Aleja Piastów 53/4
Ocena: 5.0
OSK SUKCES
Gniew / Tymawa 11a
Ocena: 5.0
OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW MARCIN (OSKMARCIN)
GARWOLIN / DŁUGA 31/22
Ocena: 5.0
Testy na prawko

Testy na prawko

Zdaj prawko razem z nami!

 

Rozwiąż online

Kurs w domu

Kurs w domu

Metodą e-learningu!

 

Zobacz e-learning

Czy mogę odebrać?

Czy mogę odebrać?

Newsletter

Chcesz zdać egzamin na prawo jazdy? Zapisz się do newslettera i otrzymuj na bieżąco newsy od specjalistów.

Nasi partnerzy