img-20161110-090949.jpg
Masz pytanie? Potrzebujesz porady w sprawie prawka?
Nasz ekspert odpowie na Twoje pytania Poradź się eksperta

Aktualności

Senior na drodze - podsumowanie akcjiSenior na drodze - podsumowanie akcji

Akcja „Senior na drodze - Jestem świadomy, będę bezpieczny” zakończyła się ogromnym sukcesem. Podczas 34 warsztatów przeszkoliliśmy blisko 1500 seniorów, naprawiliśmy też ponad 500 rowerów. To znacznie więcej niż zakładaliśmy rozpoczynając akcję.

 

- Podczas tegorocznej akcji naszym celem było przeszkolenie z zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego 1000 osób po 60 roku życia, tę liczbę udało nam się znacznie przekroczyć. Zainteresowanie akcją było tak ogromne, że przeszkoliliśmy blisko 1500 seniorów oraz naprawiliśmy ponad 500 rowerów – powiedział Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Konrad Romik.

 

Działania Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na rzecz poprawy bezpieczeństwa seniorów prowadzone są od 2016 roku. Tegoroczna, trzecia edycja ogólnopolskiej akcji informacyjno – edukacyjnej, skierowanej do osób powyżej 60 roku życia, prowadzona była pod hasłem „Senior na drodze. Jestem świadomy – będę bezpieczny”. W tym roku zaplanowano trzykrotnie więcej spotkań niż w latach poprzednich.

 

Partnerem strategicznym akcji była Policja, która brała udział we wszystkich spotkaniach. Policjanci omawiali zagrożenia najczęściej występujące w miejscowościach wytypowanych do przeprowadzenia warsztatów oraz przypominali zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym. Policjanci rozmawiali z seniorami o lokalnych problemach bezpieczeństwa na drodze. Ostrzegali przed miejscami i sytuacjami powodującymi największą ilość niebezpiecznych zdarzeń. Podczas akcji, w dwóch miastach (Kutnie i Ostrowie Wielkopolskim) Policja uruchomiła punkt znakowania rowerów.

 

Spotkania z seniorami odbywały się we wszystkich województwach, w każdym z nich w dwóch miastach, a w województwie mazowieckim odbyły się cztery warsztaty. Lokalizacje zostały wytypowane w obszarach o najwyższym wskaźniku zagrożenia utraty życia i zdrowia osób powyżej 60 roku życia.

 

Filarem każdego z wydarzeń były prelekcje eksperta ruchu drogowego, połączone z omówieniem filmów obrazujących rzeczywiste zagrożenia dla niechronionych uczestników ruchu.

Od 29 czerwca do 18 października 2018 r. odbyły się w sumie 34 spotkania. Celem podejmowanych działań było kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym, a także budowanie poczucia współodpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych oraz wzrost świadomości społecznej w zakresie bezpiecznego zachowania się na drodze. Każdemu warsztatowi towarzyszył serwis rowerowy, w którym dokonywane były bezpłatne serwisy jednośladów, w razie potrzeby rowery doposażane były w oświetlenie oraz elementy odblaskowe.

 

W promowaniu bezpiecznych postaw na drodze brali udział również członkowie Wojewódzkich Rad Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, którzy aktywnie uczestniczyli w tych spotkaniach.

Dodatkowo uatrakcyjniając akcję zaproszono do udziału w niej specjalistów różnych dziedzin. Podczas kilku spotkań (Warszawa, Bydgoszcz, Toruń, Lublin) obecne było Polskie Centrum Dietetyczne, realizujące wśród seniorów elementy Projektu Zdrowie. Centrum przeprowadziło bezpłatne badania ponad 100 seniorów, a po konsultacjach, każdy z uczestników otrzymał indywidualne zalecenia dietetyczne. Podczas niektórych warsztatów były również prezentowane pokazy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacjach, które często dotykają seniorów.

Do akcji włączali się także lokalni partnerzy.

 

W większości przypadków były to Urzędy Miast lub ich kluczowi przedstawiciele. W kilku lokalizacjach były to instytucje współpracujące z miastem, kluby seniora czy Uniwersytety Trzeciego Wieku.

 

Należy podkreślić, iż osoby powyżej 60 roku życia stanowią ok. 18% wszystkich ofiar wypadków drogowych. Jak wynika z danych Policji, w 2017 roku uczestnicy ruchu drogowego powyżej 60 roku życia (piesi, rowerzyści i kierowcy) uczestniczyli w 10 588 wypadkach drogowych, w których zginęło 905 osób, a 7 355 zostało rannych. Piesi z tej grupy wiekowej brali udział w 2 936 wypadkach, w których zginęło 435 osób, a 2543 zostało rannych. Natomiast rowerzyści powyżej 60 roku życia uczestniczyli w 1204 wypadkach, zginęło w nich 117 osób, a 1054 zostało rannych.

13-11-2018Czytaj więcej
Korytarze życie usankcjonowane w przepisach?Korytarze życie usankcjonowane w przepisach?

Wszystko wskazuje na to, że być może w ciągu kilku miesięcy w przepisach usankcjonowane będą tzw. korytarze życia. Fakt prowadzenia prac w tej materii potwierdza Ministerstwo Infrastruktury. W ocenie resortu wdrożenie przepisów zapobiegających blokowanie przejazdu pojazdów ratunkowych - głównie na drogach szybkiego ruchu - planowane jest na przyszły rok. 

 

Warto przypomnieć, że Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przyjęła zadania polegające na opracowaniu i przede wszystkim wdrożeniu korytarzu życia już wiosną bieżącego roku. Działania te polegają chociażby na zaczerpnięciu podobnych rozwiązań z innych krajów europejskich, w pierwszej kolejności poprzez analizowanie aktów prawnych kwestie te regulujących. 

 

Co ciekawe, już teraz zapowiedziano, że tematyka korytarzy życia i szeroko pojętego wychowania zostanie wprowadzona do programów szkolenia kandydatów na kierowców i, co istotne, zostanie także wcielona do bazy pytań egzaminacyjnych. Za tym wszystkim jednak pójść musi zmiana przepisów ruchu drogowego.  Nie można jednak zapominać o tym, że policja już dziś stara się egzekwować niewłaściwe zachowania kierujących - zwłaszcza na drogach szybkiego ruchu. Mundurowi "podciągają" pod to przepisy mówiące o zobowiązaniu kierujących do ułatwiania przejazdu pojazdom uprzywilejowanym. 

08-11-2018Czytaj więcej
Zdający zmarł w trakcie egzaminuZdający zmarł w trakcie egzaminu

W Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w trakcie egzaminu na prawo jazdy kategorii C+E zmarł zdający. W trakcie wykonywania zadań na placu manewrowym nagle upadł. Mimo natychmiastowej pomocy 48.letniego mężczyzny nie udało się uratować. 

 

Jak poinformował dyrektor suwalskiego WORD, mężczyzna podczas podłączania przyczepy pojazdu w pewnym momencie nagle upadł na ziemię. Egzaminator prowadzący egzamin natychmiast wezwał zespół pogotowia ratunkowego i podjął reanimację mężczyzny; resuscytację po chwili przejęła również przebywająca w WORD ratowniczka medyczna i prowadziła ją do przyjazdu karetki. 

 

Zdający trafił do szpitala gdzie niestety zmarł. Sprawą zająć się mają śledczy by wyjaśnić, czy do śmierci mężczyzny doszło z przyczyn naturalnych.

07-11-2018Czytaj więcej
Zatrzymano pijanego kursantaZatrzymano pijanego kursanta

Gliwiccy policjanci oraz urzędnicy z wydziału komunikacji kontrolowali samochody służące do nauki jazdy. To cykliczna akcja mająca na celu sprawdzenie, czy podmioty realizujące kursy dla przyszłych kierowców spełniają wszystkie wymagania. Już po dwóch kontrolach „elek” jeden z patroli drogówki musiał wyłączyć się z działań i przejąć zatrzymanego...kursanta. Okazało się, że jest nietrzeźwy.

 

Niezapowiedziane kontrole samochodów służących do nauki jazdy organizowane są w Gliwicach od marca 2016 r. W czasie wczorajszych działań sprawdzano prawidłowość oznaczeń, stan techniczny aut, liczbę przewożonych osób, trzeźwość instruktora i kursanta oraz obowiązkowe dokumenty. Tym razem akcja przyniosła nieoczekiwany rezultat: jeden z kursantów, jeżdżący toyotą pod okiem doświadczonej instruktorki, był pijany.

 

Młody gliwiczanin został zatrzymany i przewieziony do komendy policji. Badania alkomatem wykazały u niego ponad 0,8 promila alkoholu we krwi. Tym samym 24-latek, zanim został kierowcą, zdążył popełnić przestępstwo, za które sąd orzeka utratę prawa jazdy i zakaz prowadzenia pojazdów. O dalszym losie mężczyzny zadecyduje sąd. Równolegle wyjaśniane jest, dlaczego doświadczona instruktorka dopuściła nieodpowiedzialnego kursanta do kierowania pojazdem.

 

Przypomnijmy, że temat kursantów będących pod wpływem alkoholu wespół z odpowiedzialnością za ten stan nadzorującego go szkoleniowca jest co najmniej dwuznaczny. Pamiętajmy, że nie każda osoba, która nie powinna na skutek "bycia pod wpływem" wsiadać za kierownicę wykazuje zauważalne cechy wskazujące na taki obrót spraw. Dlatego też "wyjaśnianie", czy instruktorka bądź instruktor mogli (bądź nie) nabrać podejrzeń jest zawsze problematyczne. A warto wskazać, że nie ma dziś przepisów zobowiązujących kursanta do poddania się badaniu na zawartość alkoholu ze strony ośrodka szkolenia kierowców. Oczywiście: instruktor może zawsze poprosić o pomoc, gdy uzna, że zachodziło uzasadnione podejrzenie. Ale nie można zapomnieć, że szkoleniowiec może zostać posądzony o... nieuzasanione "sianie zamętu" i, niestety, na siłę można znaleźć ku temu podstawy. 

 

Ewidentnie brakuje zapisów prawnych, które zobowiązywałyby osoby szkolone do poddawania się badaniom ze strony instruktorów nauki jazdy przed rozpoczęciem zajęć praktycznych. 

05-11-2018Czytaj więcej
Wysokie kary za przegląd pojazdu po terminieWysokie kary za przegląd pojazdu po terminie

Na tych, którzy przegapią termin badania technicznego pojazdu przewidziane będą kary. Niemałe, bowiem wyniosą aż połowę kwoty, jaką trzeba uiścić za przegląd. Jednak, by "załapać" się zwyżkę, spóźnienie będzie musiało wynieść minimum 45 dni. Sankcja przewidziana jest w nowelizacji Ustawy Prawo o ruchu drogowym. 

 

"Zgodnie z projektem, za organizację i funkcjonowanie systemu zapewnienia jakości badań technicznych pojazdów oraz sprawowanie nadzoru nad tymi badaniami, a także przedsiębiorcami prowadzącymi stacje kontroli pojazdów oraz ośrodki szkolenia diagnostów - odpowiedzialny będzie Transportowy Dozór Techniczny (TDT). Jest to jednostka podległa Ministrowi Infrastruktury" - głosi komunikat CIR.

 

"Obecnie nadzór nad przedsiębiorcami prowadzącymi stacje kontroli pojazdów sprawuje 380 starostów. Jednak Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła wykonywanie tego zadania przez niektórych z nich" - czytamy w komunikacie.

Z kolei ośrodki szkolenia diagnostów funkcjonują na zasadach wolnorynkowych, ale bez żadnego nadzoru - informuje CIR. "Powoduje to słabe przygotowanie kandydatów na diagnostów i przekłada się na niską zdawalność przez nich egzaminów. Dlatego w projekcie przewidziano powstanie skoordynowanego systemu szkolenia diagnostów pracujących w stacjach kontroli pojazdów. Chodzi o szczegółowe wymagania dotyczące ośrodków szkolenia (infrastruktura i wykładowcy) oraz nadzoru nad nimi" - brzmi komunikat.

Stworzony ma zostać m.in. system przeprowadzania odpowiednich egzaminów oraz obowiązkowych szkoleń dla diagnostów: wstępnych i cyklicznych, przypominających i rozszerzających wiedzę dotyczącą konstrukcji pojazdów oraz sposobu przeprowadzania ich badań. Nadzór nad systemem szkolenia diagnostów i funkcjonowaniem ośrodków szkolenia diagnostów powierzono dyrektorowi TDT.

Będzie on także zobowiązany do prowadzenia Krajowego Punktu Kontaktowego, odpowiedzialnego za wymianę informacji (związanych z badaniami technicznymi pojazdów) z pozostałymi państwami Unii Europejskiej oraz Komisją Europejską.

Rozwiązania zaproponowane w projekcie, jak zaznacza CIR, mają m.in. na celu: poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym i ochrony środowiska przez "uszczelnienie" systemu badań technicznych.

 

Nie przewiduje się wzrostu opłat za badanie techniczne pojazdów ponad obecnie obowiązujące stawki, ale dla spóźnialskich będzie zdecydowanie drożej. 

 

"Opłaty te pobiera się niezależnie od opłaty za przeprowadzenie badania technicznego w wysokości odpowiadającej 50 proc. wysokości opłaty za przeprowadzenie badania technicznego i będą one stanowiły przychód Transportowego Dozoru Technicznego" - czytamy w projekcie.

 

Projekt ustawy ponadto zakłada, że od stacji kontroli pojazdów, za każde badanie techniczne będzie pobierana tzw. opłata jakościowa w maksymalnej wysokości 3,5 zł. Ma być ona przeznaczona na zapewnienie funkcjonowania systemu wysokiej jakości badań technicznych pojazdów. Opłata jakościowa ma obowiązywać od 2020 roku i będzie stanowiła koszt dla stacji diagnostycznej, zatem to nie użytkownicy badanych pojazdów będą ją ponosić. 

 

Wysokość wyżej wymienionej opłaty jakościowej będzie uzależniona od dokonanej przez resort infrastruktury analizy danych na temat rzeczywistej liczby badań technicznych wykonanych po terminie, czyli po 45 dniach od wyznaczonej daty kolejnego badania technicznego pojazdu.

Zaznaczono jednocześnie, że obecnie brak jest wiarygodnych danych określających rzeczywistą liczbę takich badań technicznych. Wpływ na taką zmianę rozwiązania miała dodatkowa analiza opłat za badania techniczne, które nie były podwyższane już od 14 lat.

 

31-10-2018Czytaj więcej
Ministerstwo odpowiada ws. tragedii w SzaflarachMinisterstwo odpowiada ws. tragedii w Szaflarach

Posłanka Anna Sobecka, tuż po tragicznym wypadku w Szaflarach (województwo małopolskie), w którym zginęła zdająca egzamin młoda kobieta, złożyła do ministerstwa infrastruktury interpelację poselską. Resort udzielił odpowiedzi na stawiane przez parlamentarzystkę pytania. 

 

Treść interpelacji:

W dniu wczorajszym doszło do tragicznego wydarzenia w Szaflarach w Małopolsce, gdzie zginęła młoda osoba podczas praktycznej części egzaminu na prawo jazdy. Po wjechaniu na niestrzeżony przejazd kolejowy samochód zatrzymał się na środku torowiska, a po zgaśnięciu silnika egzaminator uciekł z pojazdu, zostawiając osobę egzaminowaną wobec zbliżającego się pociągu.

Mając na uwadze powyższe, zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi:

  1. Czy ministerstwo planuje przeprowadzenie kontroli w ośrodkach szkolenia oraz egzaminowania kierowców?
  2. Czy ministerstwo planuje zmianę w przepisach dotyczących przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy?

Sejm opublikował odpowiedź na powyższą interpelację, pod którą podpisał się Marek Chodkiewicz, podsekretarz stanu w ministerstwie infrastruktury. 

 

Poniżej pełna treść odpowiedzi:

"Odpowiadając na interpelację poseł Anny Elżbiety Sobeckiej nr 25540 w sprawie egzaminów na prawo jazdy przedstawiam następującą informację.

Odnosząc się do pytania dotyczącego planowania przez Ministerstwo Infrastruktury kontroli w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego (WORD) oraz w Ośrodkach Szkolenia Kierowców (OSK) uprzejmie informuję, że zgodnie z:

  1. art. 43 i 44 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami nadzór w zakresie zgodności prowadzenia szkolenia osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania motorowerem lub pojazdami silnikowymi w OSK sprawuje Starosta. W każdym OSK kontrola jest obowiązkowo przeprowadzana co roku.
  2. art. 67 i 69 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami nadzór nad przeprowadzaniem egzaminów państwowych w WORD sprawuje Marszałek województwa. Każdy WORD kontrolowany jest obowiązkowo 2 razy w roku.

Zgodnie z posiadaną wiedzą ww. organy regularnie przeprowadzają obowiązkowe kontrole w podlegających im podmiotach. Dodatkowo należy wskazać, że Minister Infrastruktury nie ma upoważnienia do przeprowadzania kontroli zarówno w OSK jak i w WORD. Odnosząc się do wypadku w Szaflarach należy wskazać, że na przestrzeni kilkudziesięciu lat tak tragiczny wypadek jest sprawą jednostkową.

 

Odpowiadając na pytanie dotyczące zmian w przepisach dotyczących egzaminowania kandydatów na kierowców uprzejmie informuję, że Minister Infrastruktury po dokonaniu analizy funkcjonowania obowiązującego systemu przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami, którego celem między innymi jest zmiana zasad uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami w tym zasad przeprowadzania egzaminu państwowego na prawo jazdy, nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców, nadzoru nad młodymi kierowcami, a także przeniesienie odpowiedzialności za proces egzaminowania z Marszałka Województwa na Wojewodę w celu zagwarantowania transparentności procesu. Przygotowany projekt został przekazany do Zespołu ds. Programowania Prac Rządu w celu wpisania projektu do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rządu."
Podpisano: Marek Chodkiewicz, podsekretarz stanu.

 

Przedstawiciel ministerstwa już po raz kolejny wskazuje na istnienie projektu ustawy zmieniającej ustawę o kierujących pojazdami. Niestety, po raz kolejny bez żadnych konkretnych szczegółów, poza lapidarnymi stwierdzeniami, iż celem nowelizacji będzie "zmiana zasad uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami, w tym zasad przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy, nadzoru na ośrodkami szkolenia kierowców, nadzoru nad młodymi kierowcami a także przeniesienie odpowiedzialności za proces egzaminowania z Marszałka Województwa na Wojewodę."

 

Zapowiedzi te nie są niczym nowym, jednak brak szczegółów wciąż zbudza emocje. Warto jednak przypomnieć, że niespełna dwa tygodnie temu minister cyfryzacji (Marek Zagórski) w towarzystwie Andrzeja Adamczyka, ministra infrastruktury na wspólne konferencji prasowej powiedział, że celem obu resortów jest przyspieszenie prac na ustawą. "Przewidujemy, że będzie możliwe jej wejście w życie w pierwszym kwartale 2019 roku"

 

30-10-2018Czytaj więcej

Pułapki egzaminacyjne

Zobacz pułapki egzaminacyjne w Twoim mieście.
Sprawdź, jak poprawnie przejechać przez skrzyżowania i problematyczne miejsca na egzaminie praktycznym.

Twoja lokalizacja: pobieram... wybierz

Najlepsze szkoły nauki jazdy

Ranking najlepszych ośrodków szkolenia kierowców w Twoim mieście!
Oceń swój ośrodek, pomóż innym wybrać, gdzie mają pójść na kurs prawa jazdy.
Kobra Nauka Jazdy i Autoserwis Dariusz Szczepański
Szczecin / Aleja Piastów 53/4
Ocena: 5.0
OSK SUKCES
Gniew / Tymawa 11a
Ocena: 5.0
OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW MARCIN (OSKMARCIN)
GARWOLIN / DŁUGA 31/22
Ocena: 5.0
Akademia Jazdy SUFLER
Konin / Chopina 9/38
Ocena: 5.0
Testy na prawko

Testy na prawko

Zdaj prawko razem z nami!

 

Rozwiąż online

Kurs w domu

Kurs w domu

Metodą e-learningu!

 

Zobacz e-learning

Czy mogę odebrać?

Czy mogę odebrać?

Newsletter

Chcesz zdać egzamin na prawo jazdy? Zapisz się do newslettera i otrzymuj na bieżąco newsy od specjalistów.

Nasi partnerzy