Masz pytanie? Potrzebujesz porady w sprawie prawka?
Nasz ekspert odpowie na Twoje pytania Poradź się eksperta

Aktualności

W kolejnym WORD wymiana pojazdówW kolejnym WORD wymiana pojazdów

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu ogłosił przetarg na zakup dziesięciu nowych pojazdów egzaminacyjnych dla kategorii B prawa jazdy. Warunkiem udziału w przetargu jest odkup przez potencjalnego dostawcę obecnie posiadanych przez elbląski WORD fiatów punto. Ich łączna wartość (10 sztuk) to niespełna 170 tys. złotych - według wyceny biegłego rzeczoznawcy.

 

Największym wyróżnikiem warunków udziału w przetargu jest właśnie obowiązek odkupienia użytkowanych przez WORD pojazdów egzaminacyjnych. Ponadto nowe auta muszą być pięciodrzwiowe, wyposażone w silnik benzynowy o mocy minimum 55kW (jednak jeden z nich musi być o mocy minimum 70kW) o nie mniejszej pojemności, niż 1.1 litra i nie większej, niż 1,4 litra. Przy czym przedział pojemności silnika w jednym pojeździe o większej mocy może oscylować między 1.4 a 1.6 litra. Pojazdy muszą zostać dostosowane do przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy. Dostawy powinny się rozpocząć najpóźniej 30 września i zakończyć najpóźniej 30 listopada.

 

Najistotniejszym, choć nie jedynym kryterium wyboru, będzie cena. Za ten aspekt oferty będzie można otrzymać do 60 proc. punktów. Kolejne kryteria to wskaźniki spalania, emisji spalin oraz długość gwarancji - ta nie może być krótsza, niż 24 miesiące.

 

Dostarczone w ramach umowy pojazdy w liczbie 10 sztuk będą musiały być dwukrotnie wymienione przez dostawcę na nowe: po 24 miesiącacach a następnie po 47 miesiącach (licząc czas obu wymian od chwili pierwszej dostawy). Wymiana aut będzie się odbywała bez dopłat, zatem musi być uwzględniona w ofercie pierwotnej. To praktyka stosowana właściwie przez większość ośrodków egzaminacyjnych w Polsce od wielu lat.
25-05-2017Czytaj więcej
Straci prawko zanim je odbierze?Straci prawko zanim je odbierze?

Młody, choć niedoszły kierowca z Krosna na Podkarpaciu prawdopodobnie straci prawo jazdy, zanim zdąży je odebrać w wydziale komunikacji. Osiemnastolatek zdawał egzamin kilka dni temu a brak uprawnień w kieszeni nie przeszkadzał mu, by wybrać się na przejażdżkę. Brawurową, bo zakończyła się kontrolą policji i odebraniem uprawnień.

 

Mężczyzna zdał egzamin pięć dni przed swoją szaleńczą jazdą po Krośnie, gdy został przyłapany na kierowaniu bmw na obszarze zabudowanym z prędkością 128 km/h. Za takie wykroczenie grozi obligatoryjne zatrzymanie prawa jazdy na okres trzech miesięcy (wespół z przypisaniem 10 punktów karnych i mandatem w kwocie 500 zł.), jednak w tym przypadku zastosowanie sankcji możliwe nie było, bowiem kierujący prawa jazdy jeszcze nie posiadał.

 

Dlatego kontrolujący go funkcjonariusze postanowili skierować do sądu wniosek o ukaranie osiemnastolatka. Trudno będzie zastosować wobec niego sankcje utraty "prawka" na okres trzech miesięcy, przez co kara może być surowsza, bowiem sąd może wydać mężczyźnie zakaz prowadzenia pojazdów na okres dużo dłuższy.

 

17-05-2017Czytaj więcej
Kontrole "elek" - ponownie bez zarzutów!Kontrole "elek" - ponownie bez zarzutów!

W Inowrocławiu policjanci Wydziału Ruchu Drogowego wespół z urzędnikami Starostwa Powiatowego kontrolowali pojazdy nauki jazdy. Efekty kontroli są pozytywne, bowiem nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości, choć przyznać trzeba, że sprawdzono niewiele aut, bowiem raptem siedem.

 

Kontrole obejmowały zarówno stan techniczny pojazdów, jak i dokumentację szkolenia czy uprawnienia szkoleniowców. W żadnym z aspektów nie stwierdzono uchybień.

 

Co ciekawe: podobnie w Inowrocławiu było jesienią. We wrześniu mundurowi sprawdzali stan techniczny pojazdów nauki jazdy, ich dokumentację, trzeźwość kierujących i instruktorów oraz dokumenty osób szkolonych. Z kolei inspektorzy urzędu kontrolowali dokumentację szkolenia. I także wówczas w żadnym z kontrolowanych przypadków nie stwierdzono żadnych uchybień.

15-05-2017Czytaj więcej
Zakaz używania telefonu przez pieszych?Zakaz używania telefonu przez pieszych?

Według Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji piesi na przejściach dla pieszych wpatrzeni w telefon lub rozmawiający przez telefon to potencjalni sprawcy wypadków lub po prostu wykroczeń drogowych - w postaci wtargnięcia na jezdnię. W związku z tym rozważane jest wprowadzenie... zakazu używania telefonów w trakcie przechodzenia przez jezdnię.

 

Do takich informacji dotarł dziennik "Rzeczpospolita". Propozycja wprowadzenia zakazu używania telefonu przez pieszych przechodzących przez jezdnię pojawiła się jako opcja zgłoszona właśnie przez MSWiA do dyskusji w podzespole ds. służb mundurowych Rady Dialogu Społecznego.

 

To zupełnie nowe podejście do sprawy, bo dotąd stawiano raczej na edukację i kampanie uświadamiające pieszych czym może grozić zapatrzenie się w telefon w ruchu drogowym. Bo o ile rozmawianie nie jest najbardziej niebezpieczne, to jednak fakt, że telefon służy dziś do komunikowania się  na kilka innych sposóbów czy przede wszystkim do przeglądania treści przekłada się na realne niebezpieczeństwo

 

Czy jednak wprowadzenie zakazu używania telefonów przez pieszych to dobry kierunek? Nie brakuje opinii, że to zawracanie kijem Wisły oraz takich, że chodzi o "poprawę statystyk policji" w wykrywalności wykroczeń. Choć to chyba zbyt daleko idąca teza. Warto się jednak zastanowić, czy aby nie powinno się zmienić przepisów dotyczących kierujących pojazdami w aspekcie użytkowania telefonów a nie "zabierać" się za pieszych. Obecnie przepis mówi jasno, że zakazuje się używania telefonu przez kierującego w sposób wymagający trzymania go w dłoni. Czyli nie można przez telefon rozmawiać, pisać wiadomości czy przeglądać treści, jeśli trzyma się telefon w dłoni. Ale już nie jest karane pisanie czy czytanie w czasie prowadzenia pojazdu, o ile telefon nie znajduje się w dłoni, a np. w wysięgniku przymocowanym do szyby bądź innego elementu kabiny pojazdu. Kuriozum.

 

Taka luka prawna i przykład, jak przepisy nie idą z duchem czasu...

09-05-2017Czytaj więcej
Surowsze przepisy stają się faktem!Surowsze przepisy stają się faktem!

Prezydent podpisał nowelizację Ustawy prawo karne oraz niektórych innych ustaw, która zaostrza kary za przestępstwa w ruchu drogowym. Według nowych regulacji dolna granica kary więzienia za spowodowanie wypadku śmiertelnego pod wpływem alkoholu wyniesie 2 lata (obecnie jest to 9 miesięcy). To minimalna kara bezwględnego więzienia BEZ MOŻLIWOŚCI jej zawieszenia.

 

"Uchwalona w dniu 23 marca 2017 r. ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw ma na celu wprowadzenie nowych unormowań, które mają doprowadzić do surowszego i przede wszystkim bardziej skutecznego ścigania i karania kierowców łamiących uporczywie przepisy ruchu drogowego" - czytamy w uzasadnieniu decyzji prezydenta o podpisaniu nowelizacji.

 

Z kolei świadoma ucieczka przed pościgiem policji staje się przestępstwem zagrożonym karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Dziś jest to tylko wykroczenie, za które grozi kara grzywny lub w skrajnych przypadkach do 30 dni pozbawienia wolności.  Jednocześnie za to przestępstwo przepisy przewidują obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów. Warto przy tym zaznaczyć, że rocznie przed policją ucieka w Polsce ponad 2,5 tys. kierujących pojazdami.

 

Więzienie grozi również osobie, która prowadzi pojazd mimo wydanego wcześniej zakazu sądowego. Dziś wiele osób z takim zakazem wsiada za kierownicę niewiele robiąc sobie z faktu, że zostało im to zabronione. Nowe przepisy przewidują za to karę pozbawienia wolności na okres nie krótszy niż 3 miesiące, a w skrajnych przypadkach - aż do lat 5. Z kolei ci, którzy mają wydany administracyjny zakaz prowadzenia pojazdów (wydany np. przez starostę) i zostaną przyłapani na prowadzeniu pojazdu otrzymają obligatoryjnie sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

Wydłużono okres przedawnienia za wykroczenia popełniane w ruchu drogowym - z obecnych dwóch do trzech lat. Sądy, zajmujące się przestępstwami przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym, będą musiały obligatoryjnie uzyskać informacje o wszystkich przestępstwach i wykroczeniach kierowcy, którego sprawa dotyczy, uwidocznionych w historii centralnej ewidencji kierowców oraz w ewidencji kierowców naruszających przepisy drogowe, prowadzonej przez policję. Zatem orzekając o konkretnej przewinie sąd uzyska pełny obraz i niejako opinię o kierującym, co niewątpliwie może przełożyć się na surowość wyroku.


Przepisy zmieniające ustawę – Prawo o ruchu drogowym wprowadzają zmiany w zakresie poddawania kierujących pojazdami i innych osób, w stosunku do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogły kierować pojazdem, badaniom w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub obecności środka działającego podobnie do alkoholu. Główną zmianą jest rezygnacja z badań zawartości w organizmie alkoholu dokonywanych na podstawie badań moczu. Takie rozwiązanie ma na celu harmonizację przepisów Prawa o ruchu drogowym z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Kolejna ze zmian wskazuje, że każde z badań mających na celu ustalenie obecności w organizmie środka działającego podobnie do alkoholu może być przeprowadzone w razie braku zgody osoby podlegającej badaniu.

08-05-2017Czytaj więcej
Materiały dla OSK od PKPMateriały dla OSK od PKP

Prawie pół tysiąca ośrodków nauki jazdy w pięciu województwach otrzymało już dodatkowe materiały szkoleniowe, a kilkuset instruktorów jazdy brało czynny udział w seminariach organizowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Eksperci do spraw bezpieczeństwa spotkali się także na warsztatach w Warszawie.

W specjalistycznych seminariach organizowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. udział wzięło kilkuset specjalistów z dziedziny bezpieczeństwa: instruktorów, policjantów, egzaminatorów. Spotkania odbyły się w Poznaniu, Bydgoszczy, Łodzi, Kielcach i Lublinie.

Wczoraj odbyło się spotkanie w Warszawie. Poruszane były m.in. tematy Prawa o Ruchu Drogowym w kontekście przejazdów kolejowo-drogowych, szczegółowo zaprezentowano kategorie przejazdów oraz najczęstsze wykroczenia popełniane przez kierowców. Ekspert PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., omawiał zasady bezpieczeństwa na przejazdach z perspektywy kolei w oparciu o przykłady i analizę zdarzeń.

Uczestnicy spotkania otrzymali materiały z zakresu bezpiecznej jazdy i zasad pokonywania przejazdów kolejowo-drogowych. Dotychczas materiały trafiły już do blisko pół tysiąca ośrodków i jednostek zajmujących się edukacją kierowców na terenie pięciu województw. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zainicjowały specjalistyczne warsztaty jeszcze w zeszłym roku. To dobra okazja do rozmów w gronie ekspertów. Instruktorzy jazdy pełnią niezwykle istotną rolę w przygotowaniu kursantów do bezpiecznej jazdy. PLK włączają się w edukację przyszłych kierowców i przekazują dodatkowe materiały do wykorzystania w procesie nauki jazdy.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. konsekwentnie podnoszą poziom zabezpieczeń na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych m.in. poprzez modernizację przejazdów, budowę nowych bezkolizyjnych skrzyżowań czy podwyższanie kategorii przejazdów. Do wypadków i kolizji dochodzi w miejscach wyraźnie zabezpieczonych znakami, w tym znakiem STOP. Jak podkreślają eksperci, wielu kierowców nie stosuje się do znaku STOP, który nakazuje bezwzględne zatrzymanie się przed skrzyżowaniem. Kierowcy ignorują również czerwone światło zakazujące wjazdu na tory, a nawet omijają slalomem zamknięte rogatki.

Od 2005 roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. prowadzą ogólnopolską kampanię społeczno-edukacyjną pn. Bezpieczny przejazd – ”Szlaban na ryzyko!”. Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa na przejazdach. W ramach kampanii organizowane są: symulacje wypadków, konkursy, happeningi, prelekcje dla dzieci, patrole Straży Ochrony Kolei w terenie oraz kampanie informacyjne w mediach, na plakatach i ulotkach.

08-05-2017Czytaj więcej

Pułapki egzaminacyjne

Zobacz pułapki egzaminacyjne w Twoim mieście.
Sprawdź, jak poprawnie przejechać przez skrzyżowania i problematyczne miejsca na egzaminie praktycznym.

Twoja lokalizacja: pobieram... wybierz

Najlepsze szkoły nauki jazdy

Ranking najlepszych ośrodków szkolenia kierowców w Twoim mieście!
Oceń swój ośrodek, pomóż innym wybrać, gdzie mają pójść na kurs prawa jazdy.
Kobra Nauka Jazdy i Autoserwis Dariusz Szczepański
Szczecin / Aleja Piastów 53/4
Ocena: 5.0
OSK SUKCES
Gniew / Tymawa 11a
Ocena: 5.0
OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW MARCIN (OSKMARCIN)
GARWOLIN / DŁUGA 31/22
Ocena: 5.0
Akademia Jazdy SUFLER
Konin / Chopina 9/38
Ocena: 5.0
Testy na prawko

Testy na prawko

Zdaj prawko razem z nami!

 

Rozwiąż online

Kurs w domu

Kurs w domu

Metodą e-learningu!

 

Zobacz e-learning

Czy mogę odebrać?

Czy mogę odebrać?

Newsletter

Chcesz zdać egzamin na prawo jazdy? Zapisz się do newslettera i otrzymuj na bieżąco newsy od specjalistów.

Nasi partnerzy