dsc-8069.jpg
Masz pytanie? Potrzebujesz porady w sprawie prawka?
Nasz ekspert odpowie na Twoje pytania Poradź się eksperta

Aktualności

Żenujące wyniki kontroli "elek"Żenujące wyniki kontroli "elek"

Funkcjonariusze legnickiej "drogówki" przeprowadzili działania kontrolne sprawdzając tym razem prawidłowość stosowania przepisów prawa ruchu drogowego przez instruktorów jazdy. Skontrolowano 32 pojazdy. Policjanci musieli wypisać mandaty 12 razy.

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Legnicy przeprowadzili działania skierowane na kontrole pojazdów, w których sztuki jazdy samochodem uczą się kursanci popularnych "Elek".

Działania miały na celu dokładne sprawdzenie aut używanych na co dzień do szkolenia kandydatów na kierowców, a w szczególności ich stanu technicznego oraz wymaganego wyposażenia. Funkcjonariusze legnickiej komendy skontrolowali 32 samochody. Najczęściej nauczycielom jazdy brakowało na wyposażeniu, trójkąta ostrzegawczego, gaśnicy lub auta nie spełniały wymogów technicznych do jazdy.

W tych przypadkach policjanci musieli 12 razy sięgać po bloczek z mandatami karnymi a w 5-u przypadkach instruktorom zatrzymano dowody rejestracyjne a na miejscu kontroli pojawiły się lawety. Co ciekawe: podczas podobnej zmasowanej kontroli w Inowrocławiu przeprowadzonej przed miesiącem nie stwierdzono ani jednego uchybienia, o czym pisaliśmy TUTAJ.

 

Foto: KMP Legnica

27-10-2016Czytaj więcej
Nowy projekt zmiany kodeksu drogowegoNowy projekt zmiany kodeksu drogowego

Do laski marszałkowskiej trafił projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw autorstwa klubu poselskiego KUKIZ'15. Proponowane zmiany dotyczą przede wszystkim apektu kontroli drogowej przeprowadzanej przez policję.

 

Projekt opatrzono swoistą preambułą. "Do tej pory prawo dotyczące obywateli pisali funkcjonariusze - dla własnej wygody i z właściwą sobie arogancją. Teraz obywatele piszą prawo dla samych siebie" - brzmi wstęp do projektu, a jak wskazują posłowie klubu KUKIZ'15, jest to projekt obywatelski. Na konferencji prezentującej zapisy projektu obecny był Emil Rau, znany jako "pogromca fotoradarów" i dziennikarz obnażający kurioza związane przede wszystkim z kontrolą kierujących w ruchu drogowym. Towarzyszył mu także Artur Mezglewski, prezes Stowarzyszenia Prawo na Drodze, które również jest współautorem projektu.

 

Projekt zmiany przepisów zakłada między innym możliwość nagrywania kontroli drogowej przez zatrzymanego kierowcę, sporządzania notatek czy kontroli dokumentów funkcjonariuszy i stosowanych przez nich urządzeń. W naszej ocenie takiej możliwości (nagrywanie i pozostałe) absolutnie nie trzeba zapisywać w ustawie Prawo o ruchu drogowym, albowiem dziś nic nie stoi na przeszkodzie, by również czynności kontrolne nagrywać. Co prawda nie zawsze się to podoba funkcjonariuszom, jednak nie mają prawa nam dziś tego zabronić. Za to pewnego rodzaju nowością, w dodatku znaną z innych krajów, miałby być obowiązek nagrywania czynności kontrolnych przez policjantów - wizja i fonia. Trudno sobie wyobrazić, że nasza policja prędko wyposaży - tak, jak ma to miejsce chociażby w USA - każdy radiowóz i każdy mundur policjanta w kamerę i mikrofony. Jednak sam pomysł akurat zły nie jest. Tym bardziej, że do ewidencji przewin kierującego (punkty karne) wpisywać będzie można (w myśl proponowanych zmian) wyłącznie "te naruszenia formalne, które zostały zarejestrowane przez urządzenia rejestrujące, przyrząd kontrolno-pomiarowy lub inne urządzenia rejestrujące obraz i dźwięk".

 

Zaskakującą propozycją jest odszkodowanie (minimum 1000 zł!) dla kierowcy, któremu bezzasadnie zatrzymano dowód rejestracyjny. Chodzi o sytuacje, w których policjant uniemożliwi dalszą jazdę pojazdem oraz zatrzymuje za pokwitowaniem dokument dowodu rejestracyjnego. Na czynność tę ma przysługiwać kierującemu zażalenie do sądu, a gdy ten stwierdzi, że działanie funkcjonariusza było bezzasadne, kierującemu będzie przysługiwać odszkodowanie nie mniejsze, niż właśnie 1000 zł. Pomysłodawcy tego zapisu mieli najprawdopodobniej na myśli sytuacje (zdarzające się, niestety), w których policjant - w szczególności poirytowany kierującym wytykającym błędy jego pracy czy sposób przeprowadzania kontroli - na siłę szuka sposobów, jak "dopiec" takiemu krewkiemu obywatelowi. A tak się składa, że na dobrą sprawę do należy arbitralna decyzja o tym, czy pojazd należy "przebadać", a jeśli się uprze może zawsze subiektywnie "przyczepić" się do ustawień świateł ("na oko"), stanu opon, wydawanego hałasu czy wydalanych spalin bądź wycieków.

 

Kolejnym, mocno rewolucyjnym pomysłem, jest "system nagradzania" kierowców poruszających się po drogach zgodnie z przepisami. Gdy w ciągu roku nie zostaniemy ukarani za przewinienie na drodze, zostanie nam naliczonych pięć punktów dodatnich. Niestety przepisy nie precyzują, czy co roku otrzymamy taką premię, czy tylko jednorazo. A jeśli corocznie, to czy punkty dodatnie się rokrocznie kumulują. Gdyby tak było, osoby posiadające uprawnienia, ale nie korzystające z nich w ogóle lub korzystające incydentalnie, uzbierałyby w ciągu kilku lat niezłą "lokatę". Równie zasadną wątpliwością jest to, czy sprawiedliwym jest nagradzanie właśnie "niedzielnych kierowców" lub takich, którzy kierowcami są tylko w teorii (bo posiadają uprawnienia a z nich nie korzystają) w taki sam sposób jak tych, którzy za kółkiem spędzają po kilka godzin dziennie.

 

Co do punktów karnych proponowana zmiana przepisów ograniczała będzie możliwość sumowania punktów za stwierdzenie kilku naruszeń w trakcie jednej kontroli. Oczywiście te będzie można nadal sumować, ale do "kwoty" 10 punktów. Jeżeli suma punktów za kilka jednocześnie stwierdzonych naruszeń przekroczy 10, do konta kierowców dopisanych zostanie... 10 punktów karnych (ujemnych). Jednak przepis ten nie jest nowy, bowiem jest już zapisany w ustawie; obowiązywać on jednak zacznie dopiero z chwilą pełnego uruchomienia systemu CEPIK 2.0.

 

W myśl proponowanych przepisów policjant nie będzie karał kierowcy za brak dokumentu stwierdzającego uprawnienia - chodzi oczywiście o przypadek, gdy uprawnienia posiadamy, ale zapomnieliśmy zabrać prawo jazdy i nie posiadamy go przy sobie. Funkcjonariusz będzie miał obowiązek weryfikacji posiadanych uprawnień i jeśli stwierdzi, że je posiadamy przy jednoczesnym braku dokumentu przy sobie, mandatu nie otrzymamy. W sumie dobry to kierunek, bowiem to powinna być rzeczywiście pieśń przyszłości i to najlepiej nieodległej. Zresztą, już są kraje na świecie, które rozważają wprowadzenie zupełnie elektronicznych, wirtualnych dokumentów - zwłaszcza takich, jak prawo jazdy.

 

Kolejny rewolucyjny zapis dotyczy "czasu do namysłu" dla kierowcy karanego mandatem karnym. Dziś jest tak, że decyzję o przyjęciu (bądź nie) mandatu musimy podjąć na miejscu. Proponowane zmiany mają dać kierowcy możliwość namysłu, a ma mieć na to aż siedem dni. Dokładne brzmienie przepisu: "Sprawca wykroczenia może odmówić przyjęcia mandatu karnego. Może też zażądać odroczenia swojej decyzji w przedmiocie przyjęcia mandatu karnego w terminie 7 dni".

 

Autorzy projektu zaznaczają, że proponowane przepisy zostały konsultowane z obywatelami, kierowcami, organizacjami społecznymi oraz z policją. Zarówno Emil Rau, jak i Artur Mezglewski wskazują, że rewolucja w przepisach jest niezbędna i pozwoli wymieść niektóre zapisy, które są wręcz reliktami PRLu. Argumentują, że w dzisiejszych czasach karanie za brak plastikowego dokumentu przy sobie w sytuacji, gdy uprawnienia posiadamy, jest bez sensu, a policjanci mają wszelkie narzędzia, by te uprawnienia weryfikować. Za równie kuriozalne traktują notatki policjantów, bowiem ci powinni być wyposażani w "kamery personalne".  Miałoby to zabezpieczać interesy kierowców w razie rozbieżnych relacji z zatrzymania. - Każdy policjant wychodzący na służbę powinien być wyposażony w kamerę personalną, która nagra cały przebieg wydarzeń - dodał Rau.

 

Aktualne rozwiązania normujące procedury kontroli ruchu drogowego - pod względem ich rzetelności oraz transparentności – są poniżej standardów stosowanych w okresie Polski Ludowej. Natomiast pod względem respektowania uprawnień uczestników ruchu drogowego – rozwiązania te nie odbiegają od standardów PRL - owskich. Ocena zdarzeń drogowych oraz kontrola ruchu drogowego  przeprowadzane  są przez  funkcjonariuszy  nie  posiadających  merytorycznego przygotowania. Według danych opublikowanych  w raporcie Najwyższej Izby Kontroli, ponad 40%  policjantów  drogówki  nie  ukończyło  wymaganego  przeszkolenia  specjalistycznego  w zakresie  ruchu  drogowego.  Jedynie  niewielki  odsetek  funkcjonariuszy  drogówki  ukończył szkolenia dotyczące wybranych istotnych zagadnień w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Kurs dotyczący czynności na miejscu zdarzenia drogowego (wypadku, kolizji) ukończyło - niecałe 7  proc.  policjantów, obsługi wideorejestratorów - 8,5 proc., kontroli tachografów cyfrowych - niecałe 15 proc., kierowania motocyklem - 7 proc., kurs doskonalenia techniki jazdy samochodem ukończyło - ponad 15 proc. policjantów drogówki - brzmi początek uzasadnienia proponowanych zmian.

 

Mocnych określeń i porównań w uzasadnieniu jest dużo więcej.

 

Niemal 100% funkcjonariuszy ruchu drogowego nie posiada przeszkolenia w zakresie obsługi przyrządów pomiarowych oraz urządzeń rejestrujących, gdyż Policja zaprzestała prowadzenia tego typu szkoleń. Dla  porównania,  w  okresie  PRL  milicjanci  ruchu  drogowego  byli  rekrutowani  spośród absolwentów Szkoły Ruchu Drogowego Milicji Obywatelskiej im. Franciszka Zubrzyckiego w
Piasecznie, zaś pomiary prędkości w ruchu drogowym mogli wykonywać jedynie ci spośród  nich, którzy posiadali aktualne szkolenia w tym zakresie. Aktualne  przepisy  prawa  powszechnie obowiązującego nie tylko nie obligują policjantów ruchu drogowego do doskonalenia zawodowego, ale też nie wymuszają stosowania przez nich sprzętu   pomiarowego,   gwarantującego   rzetelność   oraz   prawidłowość   pomiarów. Wykorzystywane  przez  Policję  ręczne  mierniki  prędkości  nie  dokonują  identyfikacji pojazdu, jak też nie rejestrują pomiaru. W  związku  z  powyższym  stanem,  ocena  zdarzeń  drogowych  obsługiwanych  przez funkcjonariuszy  Policji  dokonuje  się  w  warunkach  beztroskiej  arbitralności  oraz  całkowitej dowolności.

 

W przepisach obowiązującego prawa administracyjnego nie określono żadnych uprawnień przysługujących kierowcom, którzy poddawani są kontroli drogowej – poza prawem do żądania okazania  przez  funkcjonariusza  legitymacji  służbowej.  Kierowcy  nie  mają  m.  in. zagwarantowanego  prawa  do  żądania  okazania  zapisu  zarejestrowanego  pomiaru,  okazania dokumentów  legalizacyjnych,  spowodowania  kontroli  poprawności  oraz  legalności  pomiaru, zabezpieczenia śladów zdarzenia drogowego itp. Teoretycznie kierujący nie maja nawet prawa do opuszczenia pojazdu – bez zgody funkcjonariusza dokonującego kontroli.


Kierującym nie przysługują też żadne skuteczne uprawnienia zażaleniowe. Ewentualne skargi na  funkcjonariuszy  rozpatrywane  są  w  trybie  kadłubowego  postępowania  skargowego, określonego w k.p.a., które nie posiada charakteru kontradyktoryjnego i z reguły kończy się konstatacją, że działania policjanta były zgodne z prawem. Procedury  kontroli  drogowej – jak  też  naruszenia  przepisów  ruchu  drogowego - nie  są rejestrowane, a ich dokumentacja dokonywana jest w trybie notatek służbowych, na których treść kontrolowany nie ma żadnego wpływu. Prowadzi do częstych, wręcz nagminnych, przypadków przekraczania  uprawnień  przez  policjantów.  Dzieje  się  tak  w  szczególności  wówczas,  gdy kierujący  odmawia  przyjęci  mandatu  karnego  lub  zachowuje  się  podczas  kontroli  ruchu drogowego  w  sposób  asertywny.  Jest  normą,  iż  w  takich  przypadkach  policjanci  obwiniają kierującego o dodatkowe wykroczenia, których ten nie popełnił, bądź nawet o przestępstwa - np. o czynną napaść na funkcjonariusza lub niezatrzymanie się do kontroli.

 

Z projektem proponowanych zmian i kilkunastrostronicowym uzasadnieniem zapoznać można się TUTAJ.

 

 

26-10-2016Czytaj więcej
Bydgoszcz: Program "50+" w WORDBydgoszcz: Program "50+" w WORD

Podczas wykładów a następnie w praktyce mogli zweryfikować swoją wiedzę i umiejętności. Seniorzy, bo o nich mowa, zdecydowali się wziąć udział w programie prewencyjnym „50+ na drodze” zorganizowanym przez bydgoskich policjantów.

W dniach 21-22.10.2016 odbyła się V edycja programu prewencyjnego „50+ na drodze” organizowanego przez policjantów Wydziału Prewencji KMP w Bydgoszczy przy współudziale bydgoskiego WORD.

Piątkowy wieczór grupa 30 seniorów spędziła na wykładach tematycznych z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz profilaktyki zdarzeń drogowych i zmian w przepisach ruchu drogowego, które poprowadził mł. asp. Sławomir Szeląg wraz z ratownikiem medycznym Damianem Dębeckim.

Natomiast w sobotni poranek, pomimo opadów deszczu, zmobilizowani kursanci rozpoczęli część praktyczną szkolenia. Odbyła się ona na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy. Składały się na nią: slalom z użyciem tzw. trolejów na tylnej osi pojazdu, przejazd samochodem z założonymi okularami typu alkogogle, praktyczne użycie urządzenia AED w ratowaniu życia, a także próbny egzamin teoretyczny na sali wykładowej.

Poczynaniom seniorów przyglądał się z zainteresowaniem p.o. Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy podinsp. Przemysław Mielczarek oraz przedstawiciel Aresztu Śledczego w Bydgoszczy - w którym funkcjonariusze bydgoskiej komendy prowadzą program „Prosta Droga”, dla osób osadzonych za czyny zabronione związane z przestępstwami drogowymi.

V edycja programu to kontynuacja działań na lata 2015 - 2018 założeń programowych profilaktyki ruchu drogowego.

25-10-2016Czytaj więcej
PROMOCJA: 20 procent rabatu do końca roku!PROMOCJA: 20 procent rabatu do końca roku!

Miło nam zakomunikować, że z okazji 20.lecia istnienia naszej firmy wszystkim naszym Klientom oferujemy na nasze własne wybrane produkty rabat w wysokości 20 procent.

Promocją objęte są produkty wytwarzane przez SPH Credo: Przewodnik Kursanta każdej kategorii, programy komputerowe (płyty z testami na prawo jazdy i programy do prowadzenia wykładów), oraz naklejki, druki oraz wyposażenie sali wykładowej (na przykład plansze dydaktyczne). Z promocji wyłączone są artykułe z działów wyposażenia pojazdu i placu manewrowego. Szczegółowych informacji, w razie potrzeb, udziela Biuro Obsługi Klienta lub obsługujący Państwa przedstawiciel handlowy.

Z promocji skorzystać mogą zarówno osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, podmioty prawne jak i osoby prywatne (osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej). Rabat w wysokości 20 procent obowiązuje przy złożeniu zamówienia poprzez wszystkie kanały sprzedaży - Biuro Obsługi Klienta, sklep internetowy oraz u przedstawicieli handlowych - na kwotę minimum 300 zł brutto (w kwocie tej muszą znajdować się produkty z działów objętych promocją). 

 

Promocja obowiązuje od 20 października 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku włącznie.

Kontakt z Biurem Obsługi Klienta: 67/214-22-55, 214-22-88, tel. kom 509 179 898. Zamówienia składać można również poprzez sklep.sphcredo.pl.

 

REGULAMIN:

 

REGULAMIN PROMOCJI
„ 20 procent rabatu na 20.lecie SPH Credo”

         I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.    Niniejszy regulamin (Regulamin), określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „20 procent rabatu na 20.lecie SPH Credo” (Promocja)
2.    Organizatorem promocji jest Studio Promocyjno - Handlowe ,,Credo” Jacek Bogusławski z siedzibą w Pile, przy al. Wojska Polskiego 43, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Prezydenta Miasta Piły pod numerem 8755.
3.    Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w siedzibie SPH Credo w Pile, w sklepie internetowym www.sklep.sphcredo.pl oraz u przedstawicieli handlowych SPH Credo.
4.    Promocja rozpoczyna się w dniu 20.10.2016 r. i trwa do 31.12.2016 r. (Okres Promocji)
5.    Promocja dotyczy dokonania zakupu materiałów szkoleniowych SPH Credo
w siedzibie firmy SPH Credo, w tym drogą telefoniczną, poprzez sklep internetowy lub u przedstawicieli handlowych SPH Credo.
6.    Promocją objęte są  produkty wytwarzane przez SPH Credo: Przewodniki kursanta napisane pod redakcją Jacka Bogusławskiego, programy komputerowe (testy na prawo jazdy i  programy do prowadzenia wykładów), wyposażenie sali wykładowej (m.in. plansze dydaktyczne).
7.    Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna lub prowadząca działalność gospodarczą osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
      
    II. ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI: NAGRODY W PROMOCJI
1.    Każdemu Uczestnikowi, który w okresie Promocji dokona jednorazowego zakupu na kwotę minimum 300 zł brutto przysługiwać będzie prawo do rabatu w wysokości 20 % . Każdy kupujący ma prawo do wielokrotnego skorzystania z promocji, o ile za każdym razem w okresie promocji zachowa warunek zamówienia/zakupu na kwotę minimum 300 zł brutto.
2.    Promocją objęty jest zakup potwierdzony fakturą zakupu bądź paragonem.
3.    W przypadku skorzystania z promocji „20 procent rabatu na 20.lecie SPH Credo” do obliczenia rabatu obowiązują ceny katalogowe.
4.    Promocji nie można łączyć.
      
    III. REKLAMACJE
1.    Reklamacje związane z przeprowadzeniem promocji można przesyłać listownie na adres Organizatora: Piła, Al. Wojska Polskiego 43 z dopiskiem ,,Reklamacja – 20 procent rabatu na 20.lecie SPH Credo”
2.    Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać  dokładny opis reklamacji, proponowany przez Uczestnika sposób realizacji reklamacji przez Organizatora oraz dane Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi.
3.    Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 10 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony e-mailem (o ile będzie podany) albo listem  zwykłym.

    IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.    Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie,
w szczególności z przyczyn techniczno - organizacyjnych.  
2.    Materiały reklamowo - promocyjne związane z Promocją mają charakter informacyjny. Wiążącą moc mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
3.    Wszelkie spory i roszczenia związane z Promocją rozstrzygać będzie sąd powszechny, właściwy dla siedziby Organizatora.
4.    Promocja, której warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tj. Dz. U z 2015 roku poz.612 z późn. zmianami).
5.    Regulamin promocji, będzie dostępny przez cały czas trwania Promocji w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.sklep.sphcredo.pl począwszy od dnia jej rozpoczęcia tj. 20 października 2016r.
6.    Osoby bądź podmioty korzystające z promocji wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych w toku zamówienia danych niezbędnych w procesie realizacji zamówienia, w szczególności imienia i nazwiska, adresu doręczenia, nr telefonu i opcjonalnie adresu poczty elektronicznej (e-mail).

 

 

21-10-2016Czytaj więcej
PEWNE: CEPIK odroczony!PEWNE: CEPIK odroczony!

Anna Streżyńska, minister Cyfryzacji i Jerzy Szmit, wiceminister resortu transportu potwierdzają oficjalnie, że system CEPIK 2.0 po raz kolejny zostanie odroczony i to o dwa lata.

 

To, że Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców w nowej odsłonie nie zostanie wdrożona z początkiem 2017 roku było niemal pewne od kilku tygodni. O powodach kolejnego odroczenia pisaliśmy w połowie września - TUTAJ. Teraz taki obrót spraw potwierdzają ministrowie - cyfryzacji i transportu. I wskazują na konieczność przesunięcia wdrożenia systemu o dwa lata, co oznacza, że ten może zostać uruchomiony dopiero... w 2019 roku.

 

Obecna ekipa rządząca winę za blamaż systemu zrzuca na poprzedników. Pewnie zasadnie. Warto jednak zauważyć, że obecny rząd nad uruchomieniem CEPIK 2.0 pracuje od roku i właśnie na początku kadencji Jerzy Szmit z ministerstwa transportu zapewniał, że zmiany wejdą w życie z początkiem 2017 roku, bowiem 8-10 miesięcy to realny czas na naprawę błędów poprzedników. Minął rok i słyszymy, że potrzeba jeszcze dwóch lat.

 

Brak wdrożenia systemu CEPIK 2.0 oznacza jednocześnie brak przepisów dla młodych stażem kierowców. Nie będzie zatem dla nich dwuletniego okresu "próby" i wynikających z tego ograniczeń: prędkości na poszczególnych typach dróg, zagrożenia wydłużenia okresu próbnego za dwa wykroczenia drogowe, zakazu pracy jako kierowca czy obowiązku oznaczania pojazdu "zielonym listkiem". Nie będzie także obowiązkowych dla młodych kierowców szkoleń na płycie poślizgowej.

 

 

18-10-2016Czytaj więcej
Rewolucja w przeglądach technicznychRewolucja w przeglądach technicznych

Resort Transportu i Budownictwa szykuje rewolucję w przeglądach technicznych pojazdów. Zmiana ma uderzyć przede wszystkim w tych kierowców (czy właścicieli pojazdów), którzy zapominają o obowiązkowych, cyklicznych przeglądach technicznych i nie wykonują ich we wskazanych przepisami terminach.

 

Przede wszystkim ma w Polsce powstać sieć "specjalnych" stacji kontroli pojazdów pod "egidą" Transportowego Dozoru Technicznego (TDT). Takich spec-stacji będzie szesnaście - po jednej na każde województwo. Finansowane będą z pieniędzy budżetowych a koszt ich powstania szacowany jest na blisko 50 mln złotych. W związku z tym, że jest to kosztowna i czasochłonna inwestycja, przewidziano okres przejściowy, bowiem "specjalne państwowe stacje" mają powstać do 2023 roku. Do tego czasu, właśnie w okresie przejściowym, TDT będzie mógł zawierać umowy z istniejącymi, prywatnymi stacjami diagnostycznymi, które będą pełniły role swoistego karceru dla użytkowników pojazdu ignorujących obowiązek terminowego wykonywania przeglądów technicznych. Po co?

 

Chodzi o zdyscyplinowanie użytkowników pojazdów w Polsce, bowiem nawet 40 proc. z nich nie wykonuje obowiązkowych przeglądów w terminie. Rewolucja diagnostyczna ma wprowadzić kary finansowe dla spóźnialskich oraz obowiązek wykonania spóźnionego przeglądu właśnie w jednej z szesnastu wojewódzkich, państwowych stacji diagnostycznych. Koszt takiego "karnego" przeglądu ma wynieść około 250 zł (dla pojazdów do 3,5t). Karna zwyżka ma wynieść 100 proc. ceny podstawowej. Jednocześnie szykuje się podwyżka standardowego przeglądu - z obecny 99 zł do 126 złotych.

 

Tak niewielka liczba stacji diagnostycznych sprawi, że karna opłata za spóźniony przegląd to nie jedyna dolegliwość dla osób niedochowujących terminu wykonania przeglądu diagnostycznego. Wszak dla użytkowników pojazdów spoza miast wojewódzkich dojazd na przegląd będzie zarówno czasochłonny, jak i kosztowny. Warto przy tym zauważyć, że obecnie w Polsce jest ponad 4,5 tys. stacji diagnostycznych, średnio blisko 300 na każde z województw, po kilkanaście na powiat.

 

Proponowane przepisy wymagają nowelizacji Ustawy Prawo o ruchu drogowym. W projekcie przewiduje się jednak okres, w którym spóźnialski użytkownik pojazdu nie będzie musiał korzystać z karnego przeglądu w specjalnej stacji diagnostycznej. Tak ma się dziać w przypadku, gdy przekroczenie terminu nie będzie dłuższe, niż 30 dni.

 

Dwa lata temu pisaliśmy o tym, iż członkowie Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów lobbują w Ministerstwie Transportu i Rozwoju (ówczesna nazwa resortu) w kwestii podwyższenia cen za przeglądy techniczne pojazdów.

 

Przedstawiciele Izby swoje racje argumentowali wówczas tym, że cennik ustalony był blisko 10 lat temu (obecnie to już 12 lat(, a przez ten czas znacznie wzrosły koszty utrzymania stacji kontroli pojazdów, w tym koszty pracy i wynagrodzenia.

Według Izby podwyżka powinna wynieść około 50% i ma dotyczyć nie tylko pojazdów osobowych, ciężarowych i autobusów, ale także motocykli czy motorowerów. Rządzący odpowiadali, że pracują nad zmianami, mającymi na celu wprowadzenie obowiązkowych nalepek na tablice rejestracyjne z datą kolejnego badania technicznego. To miałoby pozwolić policji czy straży miejskiej łatwiej wyłapywać kierujących, którzy poruszają się po drogach bez ważnych badań technicznych pojazdu. Planowało się także wprowadzenie obligatoryjnych sankcji za brak badań w postaci mandatu w kwocie 500 zł. mandatem.

17-10-2016Czytaj więcej

Pułapki egzaminacyjne

Zobacz pułapki egzaminacyjne w Twoim mieście.
Sprawdź, jak poprawnie przejechać przez skrzyżowania i problematyczne miejsca na egzaminie praktycznym.

Twoja lokalizacja: pobieram... wybierz

Najlepsze szkoły nauki jazdy

Ranking najlepszych ośrodków szkolenia kierowców w Twoim mieście!
Oceń swój ośrodek, pomóż innym wybrać, gdzie mają pójść na kurs prawa jazdy.
Kobra Nauka Jazdy i Autoserwis Dariusz Szczepański
Szczecin / Aleja Piastów 53/4
Ocena: 5.0
OSK SUKCES
Gniew / Tymawa 11a
Ocena: 5.0
OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW MARCIN (OSKMARCIN)
GARWOLIN / DŁUGA 31/22
Ocena: 5.0
Akademia Jazdy SUFLER
Konin / Chopina 9/38
Ocena: 5.0
Testy na prawko

Testy na prawko

Zdaj prawko razem z nami!

 

Rozwiąż online

Kurs w domu

Kurs w domu

Metodą e-learningu!

 

Zobacz e-learning

Czy mogę odebrać?

Czy mogę odebrać?

Newsletter

Chcesz zdać egzamin na prawo jazdy? Zapisz się do newslettera i otrzymuj na bieżąco newsy od specjalistów.

Nasi partnerzy