krzys2.jpg
Masz pytanie? Potrzebujesz porady w sprawie prawka?
Nasz ekspert odpowie na Twoje pytania Poradź się eksperta

Aktualności

Wkrótce za kierownicę bez dokumentówWkrótce za kierownicę bez dokumentów

Już dziś (17.04) rząd ma zająć się projektem ustawy zakładającym możliwość kierowania pojazdami bez dwóch - wciąż obowiązkowych - dokumentów. Chodzi o polisę ubezpieczenia i dowód rejestracyjny pojazdu.

 

Obecnie kierujący pojazdem ma obowiązek posiadania przy sobie trzech dokumentów: prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego pojazdu i potwierdzenia zawarcia polisy OC. Od dawna planuje się znieść ten obowiązek i wszystko wskazuje na to, że w przypadku dwóch ostatnich dokumentów, że nastąpi to w najbliższych miesiącach. Tym bardziej, że policja w razie kontroli już dziś ma możliwość weryfikacji faktu posiadania polisy na dany pojazd jak i weryfikacji danych z dowodu rejestracyjnego - w obu przypadkach - zdalnie.


Autorem projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw jest resort cyfryzacji. Proponowane zmiany stanowią ciąg dalszy wdrażania systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK). Projekt nowelizacji ustawy, jak dziś zajmuje się rząd, przewiduje, że obywatele RP, którzy poruszają się pojazdami zarejestrowanymi w Polsce po terytorium kraju będą zwolnieni z obowiązku posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego i dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie OC pojazdu.

 

Dziś za brak któregokolwiek z dokumentów grozi mandat karny. Z reguły: 50 zł za sztukę. I sankcje te są dziś stosowane przy jednoczesnej każdorazowej zdalnej weryfikacji przez policjanta danych zawartych w dokumentach, których kontrolowany nie okazał. Funkcjonariusz ma wówczas także prawo zakazać dalszej jazdy. Jeżeli proponowane przepisy zniosą obowiązek posiadania dokumentów, wówczas sankcji nie będzie.

 

Zwolnienie z tego obowiązku ma nastąpić po ogłoszeniu komunikatu ministra właściwego ds. informatyzacji. W komunikacie minister wskaże termin, od którego przepis będzie stosowany. Pierwotnie przepisy miały wejść w życie przed wakacjami, ale nie wiadomo, czy to się uda.

17-04-2018Czytaj więcej
Nowy Minister CyfryzacjiNowy Minister Cyfryzacji

Prezydent wręczył nominację na stanowisko Ministra Cyfryzacji. Został nim właśnie Marek Zagórski, dotychczasowy sekretarz stanu w resorcie. Zagórski formalnie kierował ministerstwem już od kilku miesięcy, po tym, gdy stanowisko straciła Anna Streżyńska.

 

Marek Zagórski stanowisko sekretarza stanu pełnił od połowy września 2016 roku; wcześniej pracował w Ministerstwie Skarbu Państwa czy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Poseł na sejm IV i VIII kadencji. Nowy minister ma 51 lat, jest żonaty, ma dwoje dzieci.

- Bardzo ładnie sprawdził się w kilku ostatnich miesiącach jako osoba pełniąca obowiązki ministra, de facto kierująca pracami tego resortu. Jesteśmy w epoce czwartej rewolucji przemysłowej, rewolucji cyfrowej, więc traktujemy ministerstwo cyfryzacji jako bardzo ważne ministerstwo, chcemy, by ono jak najbliżej współpracowało z przedsiębiorcami, żeby unowocześniało nasze usługi - powiedział wczoraj premier Mateusz Morawiecki, zapowiadając dzisiejszą nominację.

 

Wiele wskazuje na to, że nowy minister zrezygnuje z kilku projektów, które były wcześniej flagowymi projektami Anny Streżyńskiej. Chodzi m.in. "eZdrowie", którym ma się zająć resort zdrowia. Media spekulują też na temat końca "mDokumentów" - przynajmniej w gestii resortu cyfryzacji.

17-04-2018Czytaj więcej
Kaskadowy pomiar prędkości - w całej EuropieKaskadowy pomiar prędkości - w całej Europie

We wszystkich państwach Unii Europejskiej prowadzone są dzisiaj policyjne działania kontrolno-prewencyjne pn. „Kaskadowy pomiar prędkości”. Działania te koordynowane są przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego TISPOL. Uczestniczy w nich także polska Policja.


Policyjne działania pn. „Kaskadowy pomiar prędkości” mają charakter międzynarodowy, a biorą w nich udział funkcjonariusze policji drogowej z ponad dwudziestu krajów Europy, zrzeszonych w międzynarodowej organizacji policji ruchu drogowego TISPOL.

 

W trosce o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego w godz. 6.00-22.00 również w Polsce policjanci prowadzą działania kontrolno-prewencyjne, których celem jest egzekwowanie od kierujących przestrzegania ograniczeń prędkości i dbanie o bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Podczas kaskadowego pomiaru prędkości kontrola prowadzona jest na tej samej drodze, w tym samym czasie, na różnych jej odcinkach. W przeprowadzeniu takiej kontroli mogą brać udział dwie, trzy lub więcej załóg policyjnych, ustawionych kolejno po sobie na określonym, często krótkim odcinku drogi .

 

Postęp cywilizacyjny, techniczny i technologiczny niesie ze sobą mnóstwo korzyści. Dopracowane konstrukcje samochodów są bezpieczniejsze, zapewniają wyższy poziom komfortu, ale także pozwalają osiągać w krótkim czasie duże prędkości. Jednak ta zaleta jest również wadą, szczególnie dla osób, które nie stosują się do przepisów ruchu drogowego. Nie ulega wątpliwości, że wraz ze wzrostem prędkości pojazdu wydłuża się droga jego hamowania, trudniej zapanować nad pojazdem, opóźnia się reakcja na sytuacje mogące wystąpić na drodze. Z powodu nadmiernej prędkości giną nie tylko kierowcy pojazdów, ale niestety giną również inni uczestnicy ruchu drogowego.

 

Wzmożone działania prowadzone przez policjantów ruchu drogowego mają m.in. charakter prewencyjny. Kierujący, którzy nie będą stosować się do ograniczeń prędkości, a szczególnie ci, którzy będą tę prędkość rażąco przekraczać, muszą liczyć się z konsekwencjami.

16-04-2018Czytaj więcej
Korytarze życia wreszcie w przepisachKorytarze życia wreszcie w przepisach

Resort infrastruktury ma wkrótce rozpocząć działania na rzecz usankcjonowania w przepisach zachowań ułatwiających dotarcie służb ratowniczych na miejsce wypadku na drogach szybkiego ruchu - autostradach i "ekspresówkach". Ministerstwo chce też wdrożyć program popularyzacji takich zachowań wśród polskich kierowców jak i przede wszystkim kandydatów na kierowców. 

 

O inicjatywie poinformował podczas konferencji prasowej Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury. Udział w niej wziął również jego zastępca - Marek Chodkiewicz - oraz sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Konrad Romik. 

 

- Rozwój sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce stawia przed nami nowe wyzwania w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dlatego chcemy pomóc polskim kierowcom w wykształceniu nawyków poprawiających bezpieczeństwo na drogach szybkiego ruchu - powiedział minister Andrzej Adamczyk. Inicjatywa resortu ma swoje żródło w obserwajach w ostatnim czasie niepokojących zjawisk związanych z niewłaściwym zachowaniem uczestników ruchu drogowego na autostradach i drogach ekspresowych, skutkujące utrudnionym dojazdem służb ratowniczych do miejsc zdarzeń drogowych. Nie bez znaczenia były również postulaty mediów i liczne społeczne akcje propagujące ideę korytarzy życia.

 

W ramach działań ministerstwa przewidziano opracowanie, w porozumieniu z właściwymi służbami, koncepcji wdrożenia pojęcia korytarzy życia do polskich przepisów, a następnie przygotowanie propozycji zmian legislacyjnych precyzujących zasady ich tworzenia. Ponadto przeanalizowane zostaną możliwości podjęcia szerokiej akcji edukacyjnej wśród kierowców na temat zachowania się na autostradzie i drodze ekspresowej.

 

- Chcemy, aby pytania dotyczące korytarzy życia znalazły się w puli pytań egzaminu na prawo jazdy – powiedział minister A. Adamczyk.

 

- Przy opracowaniu polskich rozwiązań prawnych zamierzamy wykorzystać doświadczenia krajów, w których przepisy o korytarzach życia już funkcjonują, np. Niemiec. Chcemy też włączyć do naszych prac podmioty już zaangażowane w tę problematykę – dodał sekretarz K. Romik.

 

Zadanie pn. „Opracowanie i wdrożenie koncepcji „korytarzy życia" na drogach szybkiego ruchu" znalazło się w Programie realizacyjnym na lata 2018-2019 do Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020.

 

16-04-2018Czytaj więcej
Próbował przekupić egzaminatoraPróbował przekupić egzaminatora

W Radomiu, tuż po niezdanym egzaminie praktycznym, 20.letni egzaminowany mężczyzna próbował wręczyć egzaminatorowi łapówkę. Oczekiwał, że ten za 200 zł zmieni swoją decyzję odnośnie wyniku negatywnego.

 

Oczywiście egzaminator pozostał oporny na propozycje, a na miejsce wezwana została policja. Młody mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut wręczenia korzyści majątkowej. Grozi mu za to nawet 10 lat więzienia.

13-04-2018Czytaj więcej
Będą nowe znaki drogoweBędą nowe znaki drogowe

Ministerstwo Infrastruktury przedstawiło projekty nowych znaków drogowych dla „stref czystego transportu” w miastach. Bez ograniczeń będą tam mogły jeździć tylko samochody na prąd, wodór i gaz ziemny. Pozostałe auta ma obowiązywać opłata.

 

Zgodnie z ustawą o elektromobilności samorządy mogą tworzyć od połowy bieżącego roku „strefy czystego transportu”. Znak przedstawiający początek w/w strefy ma przedstawiać symboliczny wizerunek samochodu w kolorze zielonym, obramowany kołem, nad którym znajdzie się napis „Strefa”. Koniec strefy oznaczać będzie znak, na którym oznaczenie jej początku jest przekreślone. Dodać należy, że znaki są jeszcze na etapie projektowania, a ostateczne konsultacje w sprawie ich akceptacji potrwają do połowy kwietnia.

 

Podkreślić trzeba, że w „strefie czystego transportu” bez ograniczeń będą mogły jeździć tylko samochody o napędzie elektrycznym i wodorowym oraz z silnikami spalinowymi zasilanymi gazem ziemnym. Samochody spalające benzynę lub olej napędowy w „strefach czystego transportu” obowiązywać będzie opłata do 2,5 zł/h i maksymalnie 25 zł/ 24h.

13-04-2018Czytaj więcej

Pułapki egzaminacyjne

Zobacz pułapki egzaminacyjne w Twoim mieście.
Sprawdź, jak poprawnie przejechać przez skrzyżowania i problematyczne miejsca na egzaminie praktycznym.

Twoja lokalizacja: pobieram... wybierz

Najlepsze szkoły nauki jazdy

Ranking najlepszych ośrodków szkolenia kierowców w Twoim mieście!
Oceń swój ośrodek, pomóż innym wybrać, gdzie mają pójść na kurs prawa jazdy.
Kobra Nauka Jazdy i Autoserwis Dariusz Szczepański
Szczecin / Aleja Piastów 53/4
Ocena: 5.0
OSK SUKCES
Gniew / Tymawa 11a
Ocena: 5.0
OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW MARCIN (OSKMARCIN)
GARWOLIN / DŁUGA 31/22
Ocena: 5.0
Akademia Jazdy SUFLER
Konin / Chopina 9/38
Ocena: 5.0
Testy na prawko

Testy na prawko

Zdaj prawko razem z nami!

 

Rozwiąż online

Kurs w domu

Kurs w domu

Metodą e-learningu!

 

Zobacz e-learning

Czy mogę odebrać?

Czy mogę odebrać?

Newsletter

Chcesz zdać egzamin na prawo jazdy? Zapisz się do newslettera i otrzymuj na bieżąco newsy od specjalistów.

Nasi partnerzy