Masz pytanie? Potrzebujesz porady w sprawie prawka?
Nasz ekspert odpowie na Twoje pytania Poradź się eksperta

Aktualności

Zaktualizowano bazę pytań egzaminacyjnychZaktualizowano bazę pytań egzaminacyjnych

Kilka dni temu pisaliśmy o niekatualnej - pod względem obowiązujących przepisów prawa - bazie pytań egzaminacyjnych. Informujemy, że aktualnie baza została już zaktualizowana. 

 

Z początkiem października zmieniły się przepisy w zakresie obowiązku posiadania przy sobie przez kierujących pojazdami dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia zawarcia polisy OC. Obowiązek ten został zniesiony. Szkopuł w tym, że w bazie pytań egzaminacyjnych zawarte są pytania tej materii dotyczące, a baza ta NIE ZOSTAŁA Z CHWILĄ WEJŚCIA W ŻYCIE PRZEPSÓW ZAKTUALIZOWANA.

 

Od wielu lat zdający egzamin na prawo jazdy mogli trafić na pytania dotyczące formalnych obowiązków kierującego pojazdami. 

 

- Który z dokumentów masz obowiązek posiadać przy sobie kierując samochodem osobowym zarejestrowanym w Polsce?

 

- Jakie dokumenty masz obowiązek okazać na żądanie policjanta kierując samochodem osobowym z przyczepą lekką?

 

- Który z dokumentów jesteś obowiązany mieć przy sobie, kierując samochodem osobowym z przyczepą?

 

- Jakie dokumenty masz obowiązek posiadać kierując samochodem osobowym?

 

- Który z dokumentów jesteś obowiązany mieć przy sobie, kierując samochodem osobowym z przyczepą lekką?

 

Odpowiedzi na te pytania są różne, jednak intencją pytań było wskazanie odpowiedzi dotyczącej właśnie obowiązku posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego i/lub potwierdzenia zawarcia polisy OC.

 

Baza pytań egzaminacyjnych nie została zaktualizowana razem ze zmianą przepisów dotyczących dokumentów, jakie przy sobie posiadać powinien kierujący pojazdem. Dziś zdający mogą być już spokojni, bowiem baza została w końcu zaktualizowana. 

 

Tym samym informujemy o uaktualnieniu pytań w naszych produktach dla szkół jazdy i kursantów indywidualnych. Pytania zawarte na płytach DVD, w aplikacji na urządzenia mobilne oraz w testach online zawierają NAJNOWSZĄ i w pełni AKTUALNĄ BAZĘ PYTAŃ, taką samą, jaką stosuje się na egzaminach państwowych. 

 

www.testy.portalnaukijazdy.pl

 

www.sklep.sphcredo.pl

09-10-2018Czytaj więcej
Prawo jazdy bez adresu zamieszkaniaPrawo jazdy bez adresu zamieszkania

Resort infrastruktury opublikował projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. Osoby, które będą zobowiązane do wymiany dokumentu z niezależnych od siebie powodów (np. zmiana nazwy ulicy, przy której mieszkają), będą zwolnione z opłaty administracyjnej za wydanie nowego dokumentu. Ale to nie jedyna zmiana. 

 

Nowe regulacje mają zlikwidować adres zamieszkania w dokumentach prawa jazdy. Według uzasadnienia do nowelizacji rozporządzenia, prawo jazdy jest jedynie potwierdzeniem posiadania uprawnień do kierowania określonym typem pojazdu, a co za tym idzie, podawanie w dokumencie adresu zamieszkania nie jest konieczne. 

 

Warto jednak zaznaczyć, że nie będzie obowiazku wymiany "starych" praw jazdy, w których jest adres zamieszkania ich posiadacza na nowe dokumentu bez takiego adresu. Dokumenty wydane przed wejście w życie nowych przepisów zachowują ważność do końca okresu obowiązywania. 

 

Nowe prawa jazdy, na których nie będzie już adresów zamieszkania, wydawane będą po 4 marca 2019 roku. 

 

04-10-2018Czytaj więcej
Nowe uprawnienia dla kategorii B prawa jazdyNowe uprawnienia dla kategorii B prawa jazdy

Kierowcy posiadający prawo jazdy kategorii B od conajmniej trzech lat uzyskają prawo poruszania się trójkołowym motocyklem - zakłada projekt ustawy. Co ciekawe, nowe przepisy mają poprzeć wszystkie kluby w sejmie. 

 

Jest to poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami. Jego sprawozdawcą jest poseł Bogdan Rzońca, który wskazał, że celem zmiany przepisów jest umożliwienie posiadaczom najpopularniejszego prawa jazdy (kategoria B) prowadzenie trójkołowych motocykli. W największym wymiarze ma to być ukłon w stronę osób niepełnosprawnych, dla których motocykl z większą liczbą kół po prostu umożliwi im poruszanie tego typu pojazdem bez konieczności uzyskiwania uprawnień kategorii A. Bardzo często jest tak, że osoby z różnymi niepełnosprawnościami nie mogą nawet przystąpić do egzaminu na jednoślady. 

 

Pozytywnie projekt ocenił klub partii rządzącej. Poseł Jerzy Paul zauważył, że podobne przepisy obowiązują w Stanach Zjednoczonych, gdzie trójkołowymi motocyklami często poruszają się chociażby inwalidzi wojenni. Dodał także, że wprowadzenie projektu w życie przyczyni się do pobudzenia rynku motoryzacyjnego i wzrostu popularności motocykli trójkołowych, których nie ma w Polsce zbyt wiele.  Resort infrastruktury poinformował, że tego typu pojazdów w Polsce (zarejestrowanych) jest około sześćset. 

 

Projekt popierają również pozostałe kluby w sejmie. Poseł Paweł Szramka z klubu Kukiz'15 zwrócił uwagę, że obecne przepisy wykluczają niektóre osoby niepełnosprawne. Dodał również, że dzięki zmianie w prawie wiele osób będzie mogło realizować swoją pasję, jaką jest jazda na motocyklu bez konieczności ubiegania się o dodatkową kategorię prawa jazdy, o ile posiadają już uprawnienia kategorii B od minimum trzech lat.  Przychylnie o zmianie przepisów wypowiadają się przedstawiciele wszystkich pozostałych partii zasiadających w parlamencie. 

 

Posłowie wskazują ponadto, że nowelizacja ustawy zwiększy mobilność osób niepełnosprawnych i pomoże zmniejszyć bariery chociażby przy poszukiwaniu przez nich pracy i dojeżdżaniu do pracy.

 

03-10-2018Czytaj więcej
UWAGA: Błędy w bazie pytań egzaminacyjnych!UWAGA: Błędy w bazie pytań egzaminacyjnych!

Z początkiem października zmieniły się przepisy w zakresie obowiązku posiadania przy sobie przez kierujących pojazdami dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia zawarcia polisy OC. Obowiązek ten został zniesiony. Szkopuł w tym, że w bazie pytań egzaminacyjnych zawarte są pytania tej materii dotyczące, a baza ta NIE ZOSTAŁA ZAKTUALIZOWANA.

 

Od wielu lat zdający egzamin na prawo jazdy mogą trafić na pytania dotyczące formalnych obowiązków kierującego pojazdami. 

 

- Który z dokumentów masz obowiązek posiadać przy sobie kierując samochodem osobowym zarejestrowanym w Polsce?

 

- Jakie dokumenty masz obowiązek okazać na żądanie policjanta kierując samochodem osobowym z przyczepą lekką?

 

- Który z dokumentów jesteś obowiązany mieć przy sobie, kierując samochodem osobowym z przyczepą?

 

- Jakie dokumenty masz obowiązek posiadać kierując samochodem osobowym?

 

- Który z dokumentów jesteś obowiązany mieć przy sobie, kierując samochodem osobowym z przyczepą lekką?

 

Odpowiedzi na te pytania są różne, jednak intencją pytań było - I WCIĄŻ JEST - wskazanie odpowiedzi dotyczącej właśnie obowiązku posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego i/lub potwierdzenia zawarcia polisy OC. I to się nie zmieniło także po zmianie przepisów, bowiem jak wspomniano wyżej, od wczoraj (1 października 2018 roku) takiego OBOWIĄZKU nie ma. A to z kolei oznacza, że dla osób zdających egzamin, jak i dla ośrodków egzaminacyjnych, jest to nie lada problem. 

 

Baza pytań egzaminacyjnych nie została zaktualizowana poprzez zmianę pytań, ich usunięcie lub zmianę treści prawidłowych odpowiedzi. MIMO, że resort infrastruktury MIAŁ NA TO AŻ TRZY MIESIĄCE, bowiem właśnie trzy miesiące temu ogłoszono termin obowiązywania nowych regulacji, znoszących obowiązek posiadania przy sobie tych dwóch dokumentów. 

 

Oznacza to nie mniej, nie więcej, że dziś, jeżeli kandydat na kierowcę w swoim zestawie zadań egzaminacyjnych trafi jedno z powyższych pytań, chcąc odpowiedzieć na nie prawidłowo, musi udzielić... nieprawidłowej odpowiedzi. Nieprawidłowej w świetle obowiązujących od wczoraj przepisów, a prawidłowej według starych przepisów ale wciąż aktualnego - a jednocześnie NIEPRAWIDŁOWEGO - klucza odpowiedzi. 

 

Co jednak w sytuacji, gdy zdający będzie chciał odpowiedzieć zgodnie z najlepszą swoją wiedzą dyktowaną obowiązującymi przepisami? Parę pytań, będzie musiał pozostawić bez odpowiedzi, bo brakuje prawidłowej. Wówczas system nie zaliczy mu odpowiedzi jako prawidłową i nie "przydzieli" za to pytanie punktów, co może przełożyć się na negatywny wynik egzaminu. To bezsprzecznie będzie sytuacja, w której takiej osobie będzie przysługiwało skuteczne odwołanie od wyniku egzaminu, jego unieważnienie i powtórzenie na koszt ośrodka egzaminacyjnego. Niestety cała procedura będzie długotrwała i z praktycznych pobudek najpewnie taki kandydat na kierowcę machnie na to przysłowiową rękę, opłaci nowy egzamin i podejdzie do niego bardzo szybko ponownie. 

 

Ale to nie oznacza, że osoby, instytucje, urzędy nie powinny za zaistniałą sytuację pozostać bez konsekwencji. Jednak pytanie czy ktokolwiek za to w jakikolwiek sposób odpowie należy uznać za retoryczne.

 

PRZYPOMNIJMY: kierowcy nie muszą wozić dowodu rejestracyjnego pojazdu i potwierdzenia zawarcia poliscy OC, bowiem dane pojazdu i informacje o zawartej polisie gromadzone są w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK). Uprawnione służby podczas kontroli sprawdzą zatem te dane w systemie informatycznym.

 

Zniesienie obowiązku posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego wiąże się oczywiście również ze zmianą dotyczącą zatrzymywania i zwrotu tych dokumentów, chociażby na skutek stwierdzenia złego stanu technicznego pojazdu czy braku aktualnych badań technicznych. Do tej pory dokument był zatrzymywany fizycznie. Od przyszłego tygodnia, w przypadku, gdy pojazd nie spełnia wymagań ochrony środowiska, zagraża bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego, uprawniony organ odnotuje zatrzymanie dokumentu w systemie informatycznym. Informacja o zatrzymaniu ma być przekazana do Centralnej Ewidencji Pojazdów, a kierujący otrzyma, jak dotychczas, pokwitowanie.

 

Zwrot dokumentu będzie odbywał się podobną "drogą". Fakt zwrotu dowodu będzie mógł odnotować w systemie zarówno organ (np. starosta), który go wydał, jak i dowolna jednostka w ramach podmiotu, który go zatrzymał.

UWAGA: należy pamiętać, że dowód rejestracyjny i polisę OC (potwierdzenie jej zawarcia) będzie trzeba zabierać ze sobą zawsze, gdy wyjeźdżamy pojazdem poza granicę kraju, obojętnie, czy będzie to kraj Unii Europejskiej, czy spoza wspólnoty. Posiadanie przy sobie dowodu rejestracyjnego będzie również niezbędne na stacji diagnostycznej podczas przeprowadzania obowiązkowych badań technicznych pojazdu (przegląd). 

02-10-2018Czytaj więcej
Dziś policyjna akcja "pasy"Dziś policyjna akcja "pasy"

Policjanci ruchu drogowego w całym kraju prowadzą dzisiaj ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne pn. „Pasy". Podczas akcji będą zwracać szczególną uwagę na to czy kierujący i pasażerowie stosują się do obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa, a dzieci przewożone są w fotelikach lub innych urządzeniach przytrzymujących.

Stosowanie pasów bezpieczeństwa ma bardzo istotny wpływ na minimalizowanie skutków zdarzeń drogowych. Pasy bezpieczeństwa utrzymują nas bowiem na fotelu i w chwili uderzenia pojazdu w przeszkodę pozwalają wytracić prędkość wraz z samochodem. Przytrzymują nas również w bezpiecznej pozycji w przypadku dachowania pojazdu.

 

Warto także podkreślić, że wiele z aktywnych i biernych systemów bezpieczeństwa „zakłada”, że kierowca i pasażerowie mają zapięte pasy. Poduszka powietrzna redukuje ryzyko śmierci tylko wtedy, gdy podczas wypadku działa wspólnie z pasami bezpieczeństwa.

 

Pasy bezpieczeństwa są równie ważne dla kierującego pojazdem jak i pasażerów.  Musimy pamiętać, że pasażerowie, którzy nie zapinają pasów na tylnym siedzeniu, w chwili zderzenia stanowią śmiertelne zagrożenie dla podróżujących z przodu pojazdu, bowiem swoim ciałem z dużą siłą uderzają w osoby podróżujące z przodu.

 

Fotelik bezpieczeństwa chroni nasze dziecko!

Rodzice i opiekunowie coraz lepiej rozumieją, że młodsze dzieci powinny być przewożone w fotelikach bezpieczeństwa, które należy dostosować do wzrostu i wagi dziecka.

Z punktu widzenia bezpieczeństwa, nie ma znaczenia czy dziecko podróżuje na krótkiej czy długiej trasie. Zawsze należy przewozić małego pasażera zgodnie z wymogami przepisów prawa: w fotelikach ochronnych lub innych urządzeniach do przewozu dzieci. 

 

Jazda bez wymienionych urządzeń to zawsze duże ryzyko. Nie chodzi tylko o wypadek. Dziecko, które podróżuje na tylnym siedzeniu i nie jest umieszczone w foteliku, może w chwili hamowania nieoczekiwanie znaleźć się między przednimi siedzeniami lub przelecieć nad przednim fotelem uderzając w elementy samochodu. Z kolei gdy siedzi na kolanach dorosłej osoby podczas ostrego hamowania albo zderzenia z  przeszkodą, ciało dorosłego może zmiażdżyć dziecko. Pamiętajmy, że jeśli dojdzie do niebezpiecznej sytuacji na drodze, zapięte pasy bezpieczeństwa, a w przypadku dzieci fotelik bezpieczeństwa mogą ocalić nasze życie.

28-09-2018Czytaj więcej
Za kierownicę bez dowodu rejestracyjnego!Za kierownicę bez dowodu rejestracyjnego!

Wreszcie zaczną obowiązywać przepisy zwalniające kierujących pojazdami z obowiązku posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego oraz potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC). Wciąż obowiązkowe będzie jednak posiadanie przy sobie dokumentu prawa jazdy. Nowe regulacje wchodzą w życie od 1 października br. i od tego dnia dokumenty możemy schować w szufladzie. 

 

Kierowcy nie muszą wozić dowodu rejestracyjnego pojazdu i potwierdzenia zawarcia poliscy OC, bowiem dane pojazdu i informacje o zawartej polisie gromadzone są w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK). Uprawnione służby podczas kontroli sprawdzą zatem te dane w systemie informatycznym.

 

Zniesienie obowiązku posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego wiąże się oczywiście również ze zmianą dotyczącą zatrzymywania i zwrotu tych dokumentów, chociażby na skutek stwierdzenia złego stanu technicznego pojazdu czy braku aktualnych badań technicznych. Do tej pory dokument był zatrzymywany fizycznie. Od przyszłego tygodnia, w przypadku, gdy pojazd nie spełnia wymagań ochrony środowiska, zagraża bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego, uprawniony organ odnotuje zatrzymanie dokumentu w systemie informatycznym. Informacja o zatrzymaniu ma być przekazana do Centralnej Ewidencji Pojazdów, a kierujący otrzyma, jak dotychczas, pokwitowanie.

 

Zwrot dokumentu będzie odbywał się podobną "drogą". Fakt zwrotu dowodu będzie mógł odnotować w systemie zarówno organ (np. starosta), który go wydał, jak i dowolna jednostka w ramach podmiotu, który go zatrzymał.

UWAGA: należy pamiętać, że dowód rejestracyjny i polisę OC (potwierdzenie jej zawarcia) będzie trzeba zabierać ze sobą zawsze, gdy wyjeźdżamy pojazdem poza granicę kraju, obojętnie, czy będzie to kraj Unii Europejskiej, czy spoza wspólnoty. Posiadanie przy sobie dowodu rejestracyjnego będzie również niezbędne na stacji diagnostycznej podczas przeprowadzania obowiązkowych badań technicznych pojazdu (przegląd). 

26-09-2018Czytaj więcej

Pułapki egzaminacyjne

Zobacz pułapki egzaminacyjne w Twoim mieście.
Sprawdź, jak poprawnie przejechać przez skrzyżowania i problematyczne miejsca na egzaminie praktycznym.

Twoja lokalizacja: pobieram... wybierz

Najlepsze szkoły nauki jazdy

Ranking najlepszych ośrodków szkolenia kierowców w Twoim mieście!
Oceń swój ośrodek, pomóż innym wybrać, gdzie mają pójść na kurs prawa jazdy.
Kobra Nauka Jazdy i Autoserwis Dariusz Szczepański
Szczecin / Aleja Piastów 53/4
Ocena: 5.0
OSK SUKCES
Gniew / Tymawa 11a
Ocena: 5.0
OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW MARCIN (OSKMARCIN)
GARWOLIN / DŁUGA 31/22
Ocena: 5.0
Akademia Jazdy SUFLER
Konin / Chopina 9/38
Ocena: 5.0
Testy na prawko

Testy na prawko

Zdaj prawko razem z nami!

 

Rozwiąż online

Kurs w domu

Kurs w domu

Metodą e-learningu!

 

Zobacz e-learning

Czy mogę odebrać?

Czy mogę odebrać?

Newsletter

Chcesz zdać egzamin na prawo jazdy? Zapisz się do newslettera i otrzymuj na bieżąco newsy od specjalistów.

Nasi partnerzy