Masz pytanie? Potrzebujesz porady w sprawie prawka?
Nasz ekspert odpowie na Twoje pytania Poradź się eksperta

Aktualności

PROMOCJA: 20 procent rabatu do końca roku!PROMOCJA: 20 procent rabatu do końca roku!

Miło nam zakomunikować, że z okazji 20.lecia istnienia naszej firmy wszystkim naszym Klientom oferujemy na nasze własne wybrane produkty rabat w wysokości 20 procent.

Promocją objęte są produkty wytwarzane przez SPH Credo: Przewodnik Kursanta każdej kategorii, programy komputerowe (płyty z testami na prawo jazdy i programy do prowadzenia wykładów), oraz naklejki, druki oraz wyposażenie sali wykładowej (na przykład plansze dydaktyczne). Z promocji wyłączone są artykułe z działów wyposażenia pojazdu i placu manewrowego. Szczegółowych informacji, w razie potrzeb, udziela Biuro Obsługi Klienta lub obsługujący Państwa przedstawiciel handlowy.

Z promocji skorzystać mogą zarówno osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, podmioty prawne jak i osoby prywatne (osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej). Rabat w wysokości 20 procent obowiązuje przy złożeniu zamówienia poprzez wszystkie kanały sprzedaży - Biuro Obsługi Klienta, sklep internetowy oraz u przedstawicieli handlowych - na kwotę minimum 300 zł brutto (w kwocie tej muszą znajdować się produkty z działów objętych promocją). 

 

Promocja obowiązuje od 20 października 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku włącznie.

Kontakt z Biurem Obsługi Klienta: 67/214-22-55, 214-22-88, tel. kom 509 179 898. Zamówienia składać można również poprzez sklep.sphcredo.pl.

 

REGULAMIN:

 

REGULAMIN PROMOCJI
„ 20 procent rabatu na 20.lecie SPH Credo”

         I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.    Niniejszy regulamin (Regulamin), określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „20 procent rabatu na 20.lecie SPH Credo” (Promocja)
2.    Organizatorem promocji jest Studio Promocyjno - Handlowe ,,Credo” Jacek Bogusławski z siedzibą w Pile, przy al. Wojska Polskiego 43, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Prezydenta Miasta Piły pod numerem 8755.
3.    Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w siedzibie SPH Credo w Pile, w sklepie internetowym www.sklep.sphcredo.pl oraz u przedstawicieli handlowych SPH Credo.
4.    Promocja rozpoczyna się w dniu 20.10.2016 r. i trwa do 31.12.2016 r. (Okres Promocji)
5.    Promocja dotyczy dokonania zakupu materiałów szkoleniowych SPH Credo
w siedzibie firmy SPH Credo, w tym drogą telefoniczną, poprzez sklep internetowy lub u przedstawicieli handlowych SPH Credo.
6.    Promocją objęte są  produkty wytwarzane przez SPH Credo: Przewodniki kursanta napisane pod redakcją Jacka Bogusławskiego, programy komputerowe (testy na prawo jazdy i  programy do prowadzenia wykładów), wyposażenie sali wykładowej (m.in. plansze dydaktyczne).
7.    Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna lub prowadząca działalność gospodarczą osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
      
    II. ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI: NAGRODY W PROMOCJI
1.    Każdemu Uczestnikowi, który w okresie Promocji dokona jednorazowego zakupu na kwotę minimum 300 zł brutto przysługiwać będzie prawo do rabatu w wysokości 20 % . Każdy kupujący ma prawo do wielokrotnego skorzystania z promocji, o ile za każdym razem w okresie promocji zachowa warunek zamówienia/zakupu na kwotę minimum 300 zł brutto.
2.    Promocją objęty jest zakup potwierdzony fakturą zakupu bądź paragonem.
3.    W przypadku skorzystania z promocji „20 procent rabatu na 20.lecie SPH Credo” do obliczenia rabatu obowiązują ceny katalogowe.
4.    Promocji nie można łączyć.
      
    III. REKLAMACJE
1.    Reklamacje związane z przeprowadzeniem promocji można przesyłać listownie na adres Organizatora: Piła, Al. Wojska Polskiego 43 z dopiskiem ,,Reklamacja – 20 procent rabatu na 20.lecie SPH Credo”
2.    Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać  dokładny opis reklamacji, proponowany przez Uczestnika sposób realizacji reklamacji przez Organizatora oraz dane Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi.
3.    Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 10 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony e-mailem (o ile będzie podany) albo listem  zwykłym.

    IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.    Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie,
w szczególności z przyczyn techniczno - organizacyjnych.  
2.    Materiały reklamowo - promocyjne związane z Promocją mają charakter informacyjny. Wiążącą moc mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
3.    Wszelkie spory i roszczenia związane z Promocją rozstrzygać będzie sąd powszechny, właściwy dla siedziby Organizatora.
4.    Promocja, której warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tj. Dz. U z 2015 roku poz.612 z późn. zmianami).
5.    Regulamin promocji, będzie dostępny przez cały czas trwania Promocji w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.sklep.sphcredo.pl począwszy od dnia jej rozpoczęcia tj. 20 października 2016r.
6.    Osoby bądź podmioty korzystające z promocji wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych w toku zamówienia danych niezbędnych w procesie realizacji zamówienia, w szczególności imienia i nazwiska, adresu doręczenia, nr telefonu i opcjonalnie adresu poczty elektronicznej (e-mail).

 

 

21-10-2016Czytaj więcej
PEWNE: CEPIK odroczony!PEWNE: CEPIK odroczony!

Anna Streżyńska, minister Cyfryzacji i Jerzy Szmit, wiceminister resortu transportu potwierdzają oficjalnie, że system CEPIK 2.0 po raz kolejny zostanie odroczony i to o dwa lata.

 

To, że Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców w nowej odsłonie nie zostanie wdrożona z początkiem 2017 roku było niemal pewne od kilku tygodni. O powodach kolejnego odroczenia pisaliśmy w połowie września - TUTAJ. Teraz taki obrót spraw potwierdzają ministrowie - cyfryzacji i transportu. I wskazują na konieczność przesunięcia wdrożenia systemu o dwa lata, co oznacza, że ten może zostać uruchomiony dopiero... w 2019 roku.

 

Obecna ekipa rządząca winę za blamaż systemu zrzuca na poprzedników. Pewnie zasadnie. Warto jednak zauważyć, że obecny rząd nad uruchomieniem CEPIK 2.0 pracuje od roku i właśnie na początku kadencji Jerzy Szmit z ministerstwa transportu zapewniał, że zmiany wejdą w życie z początkiem 2017 roku, bowiem 8-10 miesięcy to realny czas na naprawę błędów poprzedników. Minął rok i słyszymy, że potrzeba jeszcze dwóch lat.

 

Brak wdrożenia systemu CEPIK 2.0 oznacza jednocześnie brak przepisów dla młodych stażem kierowców. Nie będzie zatem dla nich dwuletniego okresu "próby" i wynikających z tego ograniczeń: prędkości na poszczególnych typach dróg, zagrożenia wydłużenia okresu próbnego za dwa wykroczenia drogowe, zakazu pracy jako kierowca czy obowiązku oznaczania pojazdu "zielonym listkiem". Nie będzie także obowiązkowych dla młodych kierowców szkoleń na płycie poślizgowej.

 

 

18-10-2016Czytaj więcej
Rewolucja w przeglądach technicznychRewolucja w przeglądach technicznych

Resort Transportu i Budownictwa szykuje rewolucję w przeglądach technicznych pojazdów. Zmiana ma uderzyć przede wszystkim w tych kierowców (czy właścicieli pojazdów), którzy zapominają o obowiązkowych, cyklicznych przeglądach technicznych i nie wykonują ich we wskazanych przepisami terminach.

 

Przede wszystkim ma w Polsce powstać sieć "specjalnych" stacji kontroli pojazdów pod "egidą" Transportowego Dozoru Technicznego (TDT). Takich spec-stacji będzie szesnaście - po jednej na każde województwo. Finansowane będą z pieniędzy budżetowych a koszt ich powstania szacowany jest na blisko 50 mln złotych. W związku z tym, że jest to kosztowna i czasochłonna inwestycja, przewidziano okres przejściowy, bowiem "specjalne państwowe stacje" mają powstać do 2023 roku. Do tego czasu, właśnie w okresie przejściowym, TDT będzie mógł zawierać umowy z istniejącymi, prywatnymi stacjami diagnostycznymi, które będą pełniły role swoistego karceru dla użytkowników pojazdu ignorujących obowiązek terminowego wykonywania przeglądów technicznych. Po co?

 

Chodzi o zdyscyplinowanie użytkowników pojazdów w Polsce, bowiem nawet 40 proc. z nich nie wykonuje obowiązkowych przeglądów w terminie. Rewolucja diagnostyczna ma wprowadzić kary finansowe dla spóźnialskich oraz obowiązek wykonania spóźnionego przeglądu właśnie w jednej z szesnastu wojewódzkich, państwowych stacji diagnostycznych. Koszt takiego "karnego" przeglądu ma wynieść około 250 zł (dla pojazdów do 3,5t). Karna zwyżka ma wynieść 100 proc. ceny podstawowej. Jednocześnie szykuje się podwyżka standardowego przeglądu - z obecny 99 zł do 126 złotych.

 

Tak niewielka liczba stacji diagnostycznych sprawi, że karna opłata za spóźniony przegląd to nie jedyna dolegliwość dla osób niedochowujących terminu wykonania przeglądu diagnostycznego. Wszak dla użytkowników pojazdów spoza miast wojewódzkich dojazd na przegląd będzie zarówno czasochłonny, jak i kosztowny. Warto przy tym zauważyć, że obecnie w Polsce jest ponad 4,5 tys. stacji diagnostycznych, średnio blisko 300 na każde z województw, po kilkanaście na powiat.

 

Proponowane przepisy wymagają nowelizacji Ustawy Prawo o ruchu drogowym. W projekcie przewiduje się jednak okres, w którym spóźnialski użytkownik pojazdu nie będzie musiał korzystać z karnego przeglądu w specjalnej stacji diagnostycznej. Tak ma się dziać w przypadku, gdy przekroczenie terminu nie będzie dłuższe, niż 30 dni.

 

Dwa lata temu pisaliśmy o tym, iż członkowie Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów lobbują w Ministerstwie Transportu i Rozwoju (ówczesna nazwa resortu) w kwestii podwyższenia cen za przeglądy techniczne pojazdów.

 

Przedstawiciele Izby swoje racje argumentowali wówczas tym, że cennik ustalony był blisko 10 lat temu (obecnie to już 12 lat(, a przez ten czas znacznie wzrosły koszty utrzymania stacji kontroli pojazdów, w tym koszty pracy i wynagrodzenia.

Według Izby podwyżka powinna wynieść około 50% i ma dotyczyć nie tylko pojazdów osobowych, ciężarowych i autobusów, ale także motocykli czy motorowerów. Rządzący odpowiadali, że pracują nad zmianami, mającymi na celu wprowadzenie obowiązkowych nalepek na tablice rejestracyjne z datą kolejnego badania technicznego. To miałoby pozwolić policji czy straży miejskiej łatwiej wyłapywać kierujących, którzy poruszają się po drogach bez ważnych badań technicznych pojazdu. Planowało się także wprowadzenie obligatoryjnych sankcji za brak badań w postaci mandatu w kwocie 500 zł. mandatem.

17-10-2016Czytaj więcej
Prokuratorzy ścigają gminy za płatne parkingi...Prokuratorzy ścigają gminy za płatne parkingi...

...w weekendy. Prokuratura Regionalna w Gdańsku zleciła podległym jednostkom analizę uchwał organów samorządu terytorialnego dotyczących stref płatnego parkowania. Analiza ta doprowadziła do zaskarżenia kolejnych uchwał wydanych w tym przedmiocie.

Prokuratura Rejonowa w Pucku zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku pięć tego typu aktów (uchwały Rad Gmin: Hel, Jastarnia, Kosakowo, Puck i Władysławowo). Prokuratura Rejonowa w Tczewie zaskarżyła uchwałę Rady Miasta Pelplin, a Prokuratura Rejonowa w Malborku - na podstawie art. 70 Prawa o prokuraturze - wezwała Rady Gmin Stegna i Krynica Morska do zmiany zakwestionowanych zapisów uchwał. Rada Miasta Bytowa została wezwana do podjęcia takich działań przez Prokuraturę Rejonową w Bytowie.

Już wcześniej Prokurator Regionalny w Gdańsku doprowadził do zaskarżenia do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych zapisów 9 uchwał. Przewidywały one odpłatność za postój pojazdów na drodze publicznej w strefie płatnego parkowania w soboty.

Prokurator Regionalny w Gdańsku zalecił ponadto podległym sobie prokuratorom, by w sytuacjach uzasadniających zakwestionowanie aktu prawnego jednostek samorządu terytorialnego w pierwszej kolejność korzystać z wynikającego z art. 70 Prawa o prokuraturze uprawnienia do wezwania organu podejmującego uchwałę do zmiany lub uchylenia aktu niezgodnego z prawem.

 

Działania podjęte przez Prokuraturę Regionalną w Gdańsku to skutek polecenia wydanego przez Zastępcę Prokuratora Generalnego Roberta Hernanda. Zwrócił się on do wszystkich prokuratorów z prośbą o podjęcie niezbędnych działań na płaszczyźnie prawa cywilnego i administracyjnego, które mają wyeliminować praktyki pobieraniu od kierowców opłat za parkowanie w sposób sprzeczny z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.).

 

W swoim piśmie Zastępca Prokuratora Generalnego zwrócił uwagę, że niektóre samorządy wydzierżawiają prywatnym operatorom parkingi, a te pobierają od kierowców opłaty za parkowanie. Nawet w miejscach i dniach, w których – zgodnie z ustawy o drogach publicznych – nie powinny być one pobierane. Zgodnie bowiem z przepisami opłatę za parkowanie pobiera się za postój w strefie płatnego parkowania, w wyznaczonym miejscu, w określone dni robocze, w określonych godzinach lub całodobowo. Nie mogą być one zatem pobierane np. w soboty i niedziele.

14-10-2016Czytaj więcej
Tarnobrzeg: Akt oskarżenia za łapówkiTarnobrzeg: Akt oskarżenia za łapówki

Podkarpacki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie skierował do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu wniosek o wydanie wyroku skazującego wobec 30 osób (w trybie art. 335 par. 1 kodeksu postępowania karnego).

Wniosek dotyczy jedenastu egzaminatorów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu, jednego lekarza oraz osiemnastu osób, które powoływały się na wpływy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu.

Egzaminatorom WORD prokuratorzy zarzucają udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego. Związane są one z przeprowadzaniem części praktycznej egzaminu osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami w taki sposób, by umożliwić im pozytywne zaliczenie tego egzaminu. Części egzaminatorom zarzucono również niedopełnienie obowiązków służbowych rzetelnego i bezstronnego wykonywania zadań egzaminatora osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami, a także przyjmowanie korzyści majątkowych w zamian za pozytywne załatwienie części praktycznej egzaminu na prawo jazdy.

Oskarżony lekarz dopuścił się występku poświadczenia nieprawdy, co do okoliczności mającej znaczenie prawne, poprzez potwierdzenie wykonania badania lekarskiego, poprzedzającego wydanie orzeczenia stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami silnikowymi.

Prywatnym osobom zarzuca się powoływanie się na wpływy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu w zamian i wręczanie korzyści majątkowe egzaminatorom w zamian za korzyści majątkowe dla siebie, bądź też nakłanianie egzaminatorów do niedopełnienia obowiązków służbowych.

Wszyscy oskarżeni przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw. Złożyli również wyjaśnienia potwierdzające ustalenia faktyczne, które znalazły odzwierciedlenie w przedstawionych im zarzutach.

Prokuratorzy uzgodnili z oskarżonymi wymiar kary. Stało się to podstawą do skierowania wniosku o skazanie ich bez przeprowadzenia rozprawy.

14-10-2016Czytaj więcej
15 lat więzienia za wypadek w Kamieniu Pomorskim15 lat więzienia za wypadek w Kamieniu Pomorskim

Dziś (13.10) zapadł wyrok w sprawie wypadku z 1 stycznia 2014 roku, do którego doszło w Kamieniu Pomorskim. Sprawcą był Mateusz S., który będąc pod wpływem alkoholu i narkotyków wjechał w grupę pieszych. Zginęło wówczas 6 osób, w tym jedno dziecko. Dwoje dzieci zostało ciężko rannych.

 

Wyrok w sądzie pierwszej instanacji zapadł przed dwoma laty, w październiku 2014 roku. Mężczyzna został wówczas nieprawomocnie uznany za jedynego winnego tragedii i wymierzono mu karę bezwględnego więzienia na okres 12 lat i 6 miesięcy. Otrzymał także dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Prokuratura żądała 15 lat więzienia.

 

Sąd Apelacyjny uchylił jednak wyrok z 2014 roku, twierdząc, że dokonano niepełnej oceny materiału dowodowego. W lutym bieżącego roku szczeciński Sąd Okręgowy skazał Matusza S. na 15 lat więzienia i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Dziś Sąd Apelacyjny utrzymał wyrok w mocy, na skutek czego jest to orzeczenie prawomocne.

 

- Bardzo żałuję, że wsiadłem do tego samochodu, że nie odmówiłem, że nie byłem asertywny. Tak naprawdę ja nigdzie nie chciałem jechać - mówił w sądzie przed wydaniem wyroku w 2014 roku Mateusz S. W ocenie prokuratury oskarżony popełnił "czyn polegający na umyślnym spowodowaniu katastrofy drogowej w stanie nietrzeźwości, po użyciu środków odurzających", za co skazany powinien być na maksymalny wymiar kary, czyli 15 lat bezwględnego pozbawienia wolności. - Nie zachodzi żaden wyjątkowy wypadek uzasadniony szczególnymi okolicznościami, który uzasadniałby odstąpienie od orzeczenia wobec oskarżonego właśnie w takim wymiarze - tłumaczyła wówczas prokurator.

- Ma być ostrzeżeniem dla uczestników ruchu drogowego, którzy wyjeżdżają na drogi po spożyciu alkoholu albo po użyciu narkotyków - dodała argumentując swoje oczekiwania. - Moim zdaniem postępowanie dowodowe nie dostarczyło żadnych dowodów na to, aby oskarżony popełnił ten czyn z zamiarem ewentualnym, czyli z winy umyślnej - mówił z kolei przed dwoma laty adwokat oskarżonego.

Do tragedii w Kamieniu Pomorskim doszło na początku stycznia. Mariusz S. pod wpływem marihuany, amfetaminy i alkoholu (2,15 promila) wjechał w grupę spacerujących chodnikiem ludzi. Na miejscu zginęło 5 dorosłych osób i jedno dziecko, a dwoje dzieci trafiło do szpitala, w tym jedno, które w wypadku straciło oboje rodziców.

13-10-2016Czytaj więcej

Pułapki egzaminacyjne

Zobacz pułapki egzaminacyjne w Twoim mieście.
Sprawdź, jak poprawnie przejechać przez skrzyżowania i problematyczne miejsca na egzaminie praktycznym.

Twoja lokalizacja: pobieram... wybierz

Najlepsze szkoły nauki jazdy

Ranking najlepszych ośrodków szkolenia kierowców w Twoim mieście!
Oceń swój ośrodek, pomóż innym wybrać, gdzie mają pójść na kurs prawa jazdy.
Kobra Nauka Jazdy i Autoserwis Dariusz Szczepański
Szczecin / Aleja Piastów 53/4
Ocena: 5.0
OSK SUKCES
Gniew / Tymawa 11a
Ocena: 5.0
OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW MARCIN (OSKMARCIN)
GARWOLIN / DŁUGA 31/22
Ocena: 5.0
Akademia Jazdy SUFLER
Konin / Chopina 9/38
Ocena: 5.0
Testy na prawko

Testy na prawko

Zdaj prawko razem z nami!

 

Rozwiąż online

Kurs w domu

Kurs w domu

Metodą e-learningu!

 

Zobacz e-learning

Czy mogę odebrać?

Czy mogę odebrać?

Newsletter

Chcesz zdać egzamin na prawo jazdy? Zapisz się do newslettera i otrzymuj na bieżąco newsy od specjalistów.

Nasi partnerzy