krzys2.jpg
Masz pytanie? Potrzebujesz porady w sprawie prawka?
Nasz ekspert odpowie na Twoje pytania Poradź się eksperta

Aktualności

Dynamika jazdy podczas zajęć praktycznychDynamika jazdy podczas zajęć praktycznych

 

Kiedy kierujesz pojazdem są takie chwile kiedy liczy się dynamika i zdecydowanie. Na grafice sytuacja, kiedy kursant powinien pokazać drzemiący w nim potencjał... Oczywiście nie chodzi o skłonności do szybkiej i brawurowej jazdy, ale o prawidłową ocenę sytuacji i bezpieczne wykonanie manewru.

 

Poprawa bezpieczeństwa nie zależy o aktualnych czy nowych przepisów, ale od nas samych. Aby zmienić zachowanie na drogach... zaczynamy od siebie! 

(db)

08-08-2019Czytaj więcej
Dzień instruktora nauki jazdy 2019Dzień instruktora nauki jazdy 2019

Wszystkim instruktorom nauki jazdy z okazji ich święta życzymy wytrwałości w krzewieniu odpowiedzialności oraz w kształtowaniu umiejętności bezpiecznego prowadzenia pojazdów przez przyszłych kierowców.

 

Instruktorów, którzy są okolicy (zawodowo lub prywatnie) zapraszamy na kiełbaskę z grilla, chwilę rzeczowej i dobrej rozmowy.

 

Z naszego zaproszenia skorzystał nawet Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego. 

08-08-2019Czytaj więcej
Starcie pokoleń na kursie nauki jazdyStarcie pokoleń na kursie nauki jazdy

Podczas zajęć praktycznych kursu nauki jazdy dochodzi czasem do zderzenia dwóch światów. Doświadczony instruktor z niższym peselem musi dotrzeć z komunikatami do głowy osoby, której światopogląd i pojmowanie rzeczywistości znacząco różni się od tego, do czego on jest przyzwyczajony. 

 

Próby znalezienia wspólnego języka nie zawsze kończą sie powodzeniem, dlatego zdaża się, że dochodzi do momentu w którym nadchodzi konfrontacja tzw. resecik, aby zacząć od nowa. 

 

Jedna z propozycji uświadomienia jaki wpływ na prowadzącego mają ekrany "nowoczesności" przedstawiona jest na grafice... Kto odważny, niech podzieli sie swoimi doświadczeniami, które mogą się doczekać "wizualizacji" w naszym wydaniu. ;)

 

(db)

15-07-2019Czytaj więcej
Nareszcie rozpoczęto pracę nad usankcjonowaniem "korytarza życia" oraz "jazdy na suwak". Funkcjonariusze SOP pojadą korytarzem życia?!Nareszcie rozpoczęto pracę nad usankcjonowaniem "korytarza życia" oraz "jazdy na suwak". Funkcjonariusze SOP pojadą korytarzem życia?!

Obecnie polskie przepisy mówią, że kierujący widząc jadący na miejsce wypadku pojazd uprzywilejowany  powinien mu ułatwić przejazd, bądź to usuwając się z jego drogi, bądź to się zatrzymując, jeżeli jest to konieczne do jego swobodnego i bezpiecznego przejazdu.

 

Niestety dla wielu kierujących obecnie obowiązujące przepisy są mało precyzyjne, bo nie definiują wprost obowiązku utworzenia "korytarza ratunkowego" jak również sposobu zachowania na drodze. W efekcie zdarzają przypadki, gdy przejazd pojazdów ratunkowych jest wprost blokowany, utrudniając dostęp do miejsca zdarzenia drogowego.

 

W wielu krajach UE (Austria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Grecja, Hiszpania, Luksemburg, Niemcy, Rumunia, Słowenia) przyjęto przepisy prawne zobowiązujące kierowców w takich sytuacjach do podejmowania konkretnych działań w celu utworzenia przejezdnego pasa ruchu (popularnie określanego już w latach osiemdziesiątych XX wieku jako „korytarz życia” lub „pas ratunkowy”), a za brak ich przestrzegania (a także utrudnianie oraz niewłaściwe wykorzystywanie lub nadużywanie takiego korytarza) wprowadziły surowe sankcje karne.

 

Według badań  przeprowadzonych przez austriacki odpowiednik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,  utworzenie „korytarza życia” może przyspieszyć przybycie pojazdów ratunkowych na miejsce wypadku nawet o cztery minuty i zwiększyć szanse ofiar na przeżycie ofiar nawet o 40 proc.

 

Przy projektowaniu zmian do ustawy rozważano, czy przedmiotowy „korytarz życia” powinien być tworzony jedynie w celu ustąpienia przejazdu służbom medycznym, straży pożarnej i policji posługującym się właściwymi sygnałami, czy dodatkowo - idąc za przykładem Danii - również innym pojazdom użytym w indywidualnym przypadku do przewozu osób poważnie chorych lub rannych, lub w innym przypadku niecierpiącym zwłoki, w którym na przedzie pojazdu umieszczono w sposób widoczny „białą płachtę”, zaliczającą tym samym pojazd do tzw. pojazdów uprzywilejowanych w szczególnych przypadkach.

 

W resorcie uznano jednak, że podejście mogłoby okazać się zbyt daleko idące z uwagi na możliwość nadużywania tego prawa przez polskich kierowców...

 

Dlatego dziwi i zastanawia fakt wpisania do projektu wszystkich pojazdów uprzywilejowanych do których, poza pojazdami ratunkowymi (ratownictwo medyczne, straż pożarna i policja) zaliczają się pojazdy m.in. Straży Granicznej; Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; Agencji Wywiadu; Centralnego Biura Antykorupcyjnego; Służby Kontrwywiadu Wojskowego;  Służby Wywiadu Wojskowego; Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; Służby Więziennej;  Służby Ochrony Państwa; kontroli skarbowej; Służby Celnej; straży gminnych (miejskich);  Inspekcji Transportu Drogowego.

 

Dlatego z korytarza życia będzie mógł skorzystać np. prominentny polityk w drodze z Warszawy do Torunia?!

 

Skoro z obawy przed nadużywaniem prawa przez polskich kierowców ogranicza się możliwość skorzystania z korytarza w nagłym wypadku, to jak można wytłumaczyć pozostawienie wszystkich pojazdów uprzywilejowanych w noweli ustawy prawo o ruchu drogowym?!

 

Drugi wątek noweli to próba usankcjonowania jazdy "na suwak" w celu usprawniani ruchu w miejscach w których występuje duże natężenie ruchu, bądź też zator drogowy, przez zwężenie jezdni spowodowane np. zdarzeniem drogowym.

 

Resort Infrastruktury w projekcie powołuje się na amerykańskie badania (Biuro Inżynierii Ruchu w Minnesocie, USA) dotyczące efektów stosowania przez kierowców systemu „jazdy na suwak”, które wskazały trzy główne korzyści z tworzenia „suwaka”:

1)  zmniejszenie długości zatoru drogowego (korku) nawet o 50%, a co za tym idzie - zapewnienie płynności ruchu;

2)  zmniejszenie „agresji drogowej” wśród kierowców poprzez jasno określone zasady postępowania;

3)  zmniejszenie nadmiernej prędkości pojazdów poruszających się po pasach ruchu w celu utworzenia suwaka,  a co za tym idzie - poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez redukcję liczby zdarzeń drogowych.

 

Podobnie jak przy korytarzu życia tak i w tym wypadku większość krajów UE nie usankcjonowała prawnie takie sposobu jazdy, jako odpowiedź na niecodzienną sytuację drogową. Jednak jak zauważył projektodawca w Danii, Finlandii, Holandii, Irlandii, Szwecji oraz na Malcie i w Wielkiej Brytanii nie ma potrzeby wprowadzać zapisów prawnych w tym zakresie, bo kraje te mają bardziej zaawansowany poziom edukacji społeczeństwa z zakresu prawidłowych zachowań na drodze (i dłuższą historię prowadzenia takiej edukacji) od pozostałych państw UE, a kierowcy w nich mieszkający charakteryzują się znacznie wyższą kulturą jazdy. Niestety nasza kultura jazdy wymaga usankcjonowania prawnego w tym zakresie. Podobnie postąpiły już takie kraje jak Austria, Belgia, Czechy, Litwa, Luksemburg, Niemcy, Słowacja i Słowenia.

 

„Jazda na suwak” jest realizowana w następujący sposób na jezdniach z co najmniej dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku:

1) tam gdzie jeden z pasów np. zanika:

a) kierujący pojazdem poruszający się takim pasem ruchu kontynuuje jazdę na swoim pasie do samego jego końca i sygnalizuje zamiar zmiany pasa ruchu kierunkowskazem,

b) kierujący pojazdem poruszającym się sąsiednim pasem ruchu z możliwością kontynuacji jazdy, dojeżdża swoim pasem do miejsca, gdzie pas obok zanika, i jest obowiązany wpuścić na swój pas dokładnie jednego kierującego pojazdem, o którym mowa w lit. a, sygnalizującego zamiar zmiany pasa ruchu; kierujący jadący pasem z możliwością kontynuacji jazdy musi zapewnić przed sobą odpowiednio duży odstęp, tak aby naprzemiennie i pojedynczo wpuszczać kierowców z zanikającego pasa ruchu,

2)  tam gdzie dwa skrajne pasy np. zanikają w tym samym miejscu:

a) kierujący pojazdem poruszający się takim skrajnym pasem ruchu kontynuuje jazdę na swoim pasie do samego jego końca i sygnalizuje zamiar zmiany pasa ruchu kierunkowskazem,

b) kierujący pojazdem poruszającym się sąsiednim pasem ruchu z możliwością kontynuacji jazdy, dojeżdża swoim pasem do miejsca, gdzie skrajne pasy obok zanikają, i jest obowiązany wpuścić na swój pas dokładnie jednego kierującego pojazdem, o którym mowa w lit. a, sygnalizującego zamiar zmiany pasa ruchu z obu skrajnych pasów; kierujący jadący pasem z możliwością kontynuacji jazdy musi zapewnić przed sobą odpowiednio duży odstęp, tak aby naprzemiennie i pojedynczo wpuszczać kierowców z zanikających skrajnych pasów ruchu.

 

Nowela jest aktualnie w fazie uzgodnień.

 

Przepisy dotyczące korytarza życia mają wejść w życie 1 października 2019 roku, natomiast jazda na suwak 60 dni po opublikowaniu noweli.

 

(db)

12-07-2019Czytaj więcej
Wyprzedzanie i omijanie - nie zawsze na egzaminie praktycznymWyprzedzanie i omijanie - nie zawsze na egzaminie praktycznym

Od 1 lipca br. dla kategorii B do zadań egzaminacyjnych dotyczących wykonania manewru wyprzedzania oraz manewru omijania dodano treść: "jeżeli jest to możliwe".

 

Zmiana zasadna, bo na kursie manewry po stokroć przećwiczone. Gdyby jednak na egzaminie... to pamiętajcie o wczesnym i wyraźnym sygnalizowaniu swoich zamiarów!

 

Zmiana zasadna, bo na kursie manewry po stokroć przećwiczone.Gdyby jednak na egzaminie... to pamiętajcie o wczesnym i wyraźnym sygnalizowaniu swoich zamiarów!

 

Kierując pojazdem już z uprawnieniami w kieszeni, pamiętajcie o obowiązku sygnalizowania zamiaru zmiany pasa ruchu lub kierunku jazdy. To może uratować wasze lub czyjeś życie!

11-07-2019Czytaj więcej
Na egzaminie hamowanie już nie od 50 km/h!Na egzaminie hamowanie już nie od 50 km/h!

Od 1 lipca br. dla kategorii B nie obowiązuje już "Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu".

 

Aktualnie to zadanie egzaminacyjne brzmi: "Hamowanie do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu". Nie zmienia to faktu, że manewr należy przećwiczyć na kursie.

 

Manewr może być wykonany juz na placu manewrowym ośrodka egzaminowania. O miejscu i czasie decyduje egzaminator. 

 

 

11-07-2019Czytaj więcej

Pułapki egzaminacyjne

Zobacz pułapki egzaminacyjne w Twoim mieście.
Sprawdź, jak poprawnie przejechać przez skrzyżowania i problematyczne miejsca na egzaminie praktycznym.

Twoja lokalizacja: pobieram... wybierz

Najlepsze szkoły nauki jazdy

Ranking najlepszych ośrodków szkolenia kierowców w Twoim mieście!
Oceń swój ośrodek, pomóż innym wybrać, gdzie mają pójść na kurs prawa jazdy.
Kobra Nauka Jazdy i Autoserwis Dariusz Szczepański
Szczecin / Aleja Piastów 53/4
Ocena: 5.0
OSK SUKCES
Gniew / Tymawa 11a
Ocena: 5.0
OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW MARCIN (OSKMARCIN)
GARWOLIN / DŁUGA 31/22
Ocena: 5.0
W chwili obecnej nie posiadamy informacji w tym dziale.

Newsletter

Chcesz zdać egzamin na prawo jazdy? Zapisz się do newslettera i otrzymuj na bieżąco newsy od specjalistów.

Nasi partnerzy