3.jpg
Masz pytanie? Potrzebujesz porady w sprawie prawka?
Nasz ekspert odpowie na Twoje pytania Poradź się eksperta

Aktualności

PILNE! OSK ma obowiązek powołać Inspektora Ochrony Danych Osobowych?!PILNE! OSK ma obowiązek powołać Inspektora Ochrony Danych Osobowych?!

RODO zdecydowanie rozszerza ochronę praw osób, których dane osobowe są przetwarzane. Daje nowe uprawnienia następcy prawnemu GIODO. Przede wszystkim możliwość nakładania kar administracyjnych - w przypadku kiedy wykryte zostaną naruszenia związane z bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych. Kary będą mogły być nadawane w trybie administracyjnymi i mogą być bardzo dotkliwe - do 20 000 000 EUR lub w wysokości do 4 % całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego, przy czym zastosowanie ma kwota wyższa.

 

Więcej na temat zmian wprowadzanych poprzez RODO pisaliśmy tutaj

 

Dane wrażliwe. Obowiązek powołania IOD
Praktyki związane z przygotowywaniem przedstawicieli branży szkolącej kursantów na prawo jazdy do RODO wskazują, że niewiele OSK powołuje IOD w zakresie przetwarzania danych osobowych w procesie uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami. Starostowie i WORD-y też niekoniecznie mają świadomość opinii GIODO w tym zakresie. W serwisie https://giodo.gov.pl Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w jednej z odpowiedzi na pytanie związane z przetwarzaniem danych osobowych przez OSK  napisał, że:


"(...) Należy także zauważyć, że wśród informacji, jakie zawiera wygenerowany profil kandydata na kierowcę znajdują się nie tylko jego dane tzw. zwykłe, jak np. imię i nazwisko, numer PESEL, obywatelstwo, adres zamieszkania, ale także tzw. dane wrażliwe, jak m.in. numer i data wydania zarówno orzeczenia lekarskiego, jak i orzeczenia psychologicznego, o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami, w tym wynikające z nich ograniczenia (§ 6 ust. 4 pkt 12, pkt 13)."

 

Na tej podstawie każdy podmiot przetwarzający dane PKK powinien powołać Inspektora Ochrony Danych oraz opracować rejestr czynności przetwarzania (art. 30) oraz dostosować swoją organizację do przetwarzania danych szczególnie chronionych - wrażliwych (m.in. Art. 32 rozporządzenia RODO).

 

Zgoda na przetwarzanie
Dodatkowym tematem związanym z zagadnieniem RODO jest uzyskanie zgody przez OSK na przetwarzanie danych osobowych. Spotykamy się z opiniami prezentowanymi przez podmioty świadczące usługi dostosowania OSK do RODO ,jakoby przyjmowanie klienta na szkolenie stanowiło „wypełnieniem obowiązku prawnego i w związku z tym fakt ten nie wymaga uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych”. Jeżeli przyjąć, że w PKK przetwarzamy dane szczególnie chronione, zgoda na ich przetwarzanie jest obligatoryjna! Podobnie jak wszelkie inne czynności przetwarzania np. w celach marketingowych (art.6 ust.1 pkt f RODO).

 

SPH Credo przygotowało wzory dokumentów niezbędnych OSK przy obsłudze kursanta w ramach wykonywania usługi szkoleniowej przez szkołę nauki jazdy - druk zgody oraz umowa z kursantem, które są zgodne z RODO.

 

Wsparcie OSK w dostosowaniu do RODO
SPH Credo, świadczy również usługi przygotowania OSK do przepisów RODO. W ramach usługi oferujemy:
a) przeprowadzenie analizy podatności organizacji,
b) przygotowanie dedykowanej dokumentacji oraz jej aktualizację w ramach wykupionej usługi,
c) przygotowanie zaleceń do samodzielnego wykonania w ramach organizacji,
d) bezpłatne uczestnictwo w webinariach online,
e) maksymalnie 3 porady dotyczące ochrony danych osobowych przesłane w formie pisemnej.

Abonament roczny. Koszt usługi 500 zł netto.
Kontakt: 509 179 898

23-05-2018Czytaj więcej
PILNE: Dodatkowe szkolenia od 4 czerwca?PILNE: Dodatkowe szkolenia od 4 czerwca?

Do Rządowego Centrum Legislacyjnego (RCL) wpłynął projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury wprowadzającego obowiązek odbywania dodatkowych szkoleń z bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla wszystkich "młodych stażem" kierowców. Nowe regulacje mają wejść w życie 4 czerwca bieżącego roku i będą obowiązywały tych kierujących, którzy uprawnienia do kierowania pojazdami uzyskają od tego właśnie dnia. 

 

Tego typu obowiązkowe szkolenia nie są niczym nowym w kwestii planów wprowadzenia obowiązku ich odbywania. Miały one być obowiązkowe właśnie od 4 czerwca, ale jako składowa wielu innych obowiązków i ograniczeń dla młodych stażem kierowców, jak chociażby dwuletni okres próbny, zakaz pracy jako kierowca (nawet rozwożącego np. pizzę czy w charakterze kuriera) czy konieczność oznaczenia pojazdu "zielonym listkiem". Rewolucja została jednak odroczona po raz kolejny i na bliżej nieokreślony czas. Więcej - TUTAJ

 

Wczoraj do RCLu wpłynął zaskakujący projekt rozporządzenia, które wprowadzi jednak obowiązek odbywania dodatkowych szkoleń, które będą oczywiście dodatkowo płatne - część teoretyczna 100 zł, a część praktyczna 200 zł. Trudno nie odnieść wrażenia, że ten nagły przysłowiowy zwrot akcji BYŁBY ogromnym ukłonem w stronę ODTJotów (Ośrodki Doskonalenia Techniki Jazdy). Powszechną wiedzą jest, że przedsiębiorcy (ale także niektóre ośrodki egzaminacyjne) już kilka lat temu zainwestowali miliony złotych w ich uruchomienie. Ośrodki te na dobrą sprawę wegetowały, właśnie poprzez nieustanne od kilku lat odraczanie wejścia w życie systemu CEPIK 2.0, za którym stała rewolucja, o której wspominamy wyżej (i o której pisaliśmy wielokrotnie). Wprowadzenie obowiązku odbywania szkoleń POZWOLIŁOBY na zarobkowanie właśnie podmiotom i instytucjom prowadzącym ODTJoty. 

 

Z treścią rozporządzenia zapoznać można się TUTAJ

A teraz chwila na wyjaśnienia: w uzasadnieniu czytamy, że "termin wejścia w życie projektowanego rozporządzenia jest ściśle związane z wejściem w życie z dniem 4 czerwca 2018 roku przepisów rozdziału 14 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami pod nazwą "okres próbny".  A przepisy Ustawy, jakie zaczną obowiązywać 4 czerwca (przypominamy: ustawa jest aktem nadrzędnym nad rozporządzeniem), mówiąc kolokwialnie... likwidują (na jakiś czas!) okres próbny, o jakim mowa w niniejszym projekcie rozporządzenia! Czy tutaj jest brak logiki? Niekoniecznie. 

 

W uzasadnieniu projektu rozporządzenia czytamy bowiem dalej: Rozporządzenie zostaje wydane po to, by rozwiązać pewien problem. JAKI? "Usunięcie z obiegu prawnego wadliwego rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 czerwca 2013 roku i wydanie w jego miejsce nowego rozporządzenia"

 

Wszystkim mediom, które robią dziś od rana burzę w szklance wody, polecamy większą czujność i przede wszystkim zrozumienie tematu. 

 

 

22-05-2018Czytaj więcej
Kolejna tragedia - zginęła kursantkaKolejna tragedia - zginęła kursantka

W Żukowie pod Warszawą doszło do tragicznego w skutkach wypadku z udziałem pojazdu szkoleniowego. Kierujący "elką" kursant nie ustąpił pierwszeństwa kierującemu lexusem i doprowadził do zderzenia. Najciężej poszkodowana - 32.letnia kursantka podróżująca na tylnej kanapie - na skutek odniesionych obrażeń zmarła w szpitalu. 

 

Do wypadku doszło na skrzyżowaniu, prawdopodobnie w trakcie zmiany kierunku jazdy przez kierującego pojazdem szkoleniowym w lewo. Na skutek nieustąpienia pierwszeństwa kierującemu pojazdem nadjeżdżającym z kierunku przeciwnego doszło do zderzenia. Do szpitala trafił instruktor, prowadzący pojazd kursant oraz 32.letnia kobieta podróżująca na tylnej kanapie "elki". Była najbardziej poszkodowana, do szpitala została przewieziona helikopterem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 

 

Niestety nie udało się jej uratować. 

 

Kilka tygodni temu zmarł instruktor nauki jazdy, który w styczniu uczestniczył w tragicznym zdarzeniu, do jakiego doszło w trakcie szkolenia. Wówczas pojazd szkoleniowy zderzył się z TIRem. Na miejscu zginęło dwóch kursantów, instruktor na skutek odniesionych obrażeń i powikłań zmarł kilkanaście tygodni później. O wypadku pisaliśmy TUTAJ

22-05-2018Czytaj więcej
Egzamin na "prawko" w zaroślachEgzamin na "prawko" w zaroślach

Nieudany egzamin praktyczny na prawo jazdy w kaliskim WORD zakończył się wjechaniem w zarośla tuż obok budynku ośrodka. Wiadomo, że 42.letnia zdająca pomyliła pedał hamulca z pedałem gazu.

 

Sytuacja może wywoływać rozbawienie, ale jeśli pomyślimy, że w miejscu zarośli stoi np. przystanek autobusowy z ludźmi, to cała sytuacja przestaje być zabawna. Kuriozalny błąd nie zniechęcił 42-latki do jazdy autem. Tuż po wyjściu z samochodu zapytała egzaminatora, czy jeszcze będzie mogła zdawać egzamin. - Powiedziałem, że dzisiaj już nie, natomiast w przyszłości pewnie tak. Kwestia opanowania emocji i nerwów i myślę, że wszystko przed tą panią - powiedział Mariusz Barczyński (cytowany przez tvn24), który przeprowadzał ten nietypowo zakończony egzamin.

 

- Całe szczęście nikogo nie było na drodze. Wjechała nam pod górkę w krzaki, takie niskie tujki, i zatrzymała się pół metra przed betonowym murem. Przed kobietą jeszcze trochę nauki. To, co się stało, to jest jednak efekt nie tyle niedouczenia, co bardziej stresu i nerwów - tłumaczy z kolei Stanisław Piotrowski, dyrektor WORD w Kaliszu.

 

/dl/ foto: Elka School

18-05-2018Czytaj więcej
Okres próbny ostatecznie odroczony!Okres próbny ostatecznie odroczony!

Sejm uchwalił nowelizację Ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk 2485). Uchwalone przepisy ustanawiają etapowe podejście do wdrożenia zmodernizowanego systemu CEPiK2.0. To ostatecznie odracza wejście przepisów, które miały obowiązywać od 4 czerwca bieżącego roku. 

 

Co najistotniejsze: w nowelizacji nie ma wzmianki o jakiejkolwiek nowej, konkretnej dacie wejścia w życie szeregu przepisów, które obowiązywały młodych stażem kierowców, czyli tzw. okres próbny obwarowany wieloma dodatkowymi ograniczeniami i obowiązkami.  

 

Od pewnego już czasu wiadomo było, że wdrożenie systemu CEPIK 2.0 zostanie podzielone na etapy i tak właśnie - poprzez znowelizowanie w/w przepisów - się stało. Jednocześnie ministrowi cyfryzacji nadano uprawnienie do ogłaszania wdrożenia każdego z etapów. Ma się to odbywać w dosyć nietypowy, jeśli o szeroko rozumianą legislację chodzi, bo w formie komunikatów publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej. Warto jednak zaznaczyć, że będzie się to musiało odbyć przynajmniej z trzymiesięcznym wyprzedzeniem. 

 

Co ważne: zapisano oczywiście, iż do czasu takiego wdrożenia poszczególnego etapu wdrażania systemu, uzależnionych od niego (od etapu) przepisów „nie stosuje się”. W tej chwili rozważanie daty, gdy przepisy dotyczące młodych stażem kierowców wejdą w życie jest gdybanie, jednak - na dzisiaj - nic nie wskazuje na to, że nastąpi to w nieodległym okresie. Tym bardziej, że przedstawiciele ministerstwa  cyfryzacji mówili w sejmie o konsultowanym harmonogramie oraz potrzebnym czasie na prace nad systemem. I wspomnieli o kilku latach!

 

 

10-05-2018Czytaj więcej
Wreszcie pojeździmy BEZ dokumentów!Wreszcie pojeździmy BEZ dokumentów!

Sejm uchwalił właśnie nowelizację przepisów dotyczących posiadania przy sobie przez kierującego pojazdem wymaganych dokumentów. W myśl nowych regulacji będziemy mogli prowadzić pojazdy mechaniczne bez dowodu rejestracyjnego oraz potwierdzenia polisy OC. Niestety, póki co, mamy obowiązek posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy. 

 

O tym, że już od dłuższego czasu przepisy w tej materii są nieżyciowe i o tym, że wreszcie najprawdopodobniej wkrótce zostaną zmienione, pisaliśmy już wielokrotnie. Wreszcie zauważyli to również parlamentarzyści, argumentując, że przecież i tak policja weryfikuje otrzymane od kierującego dokumenty. Zatem kompletną bzdurą jest karania za brak dokumentu czy, mówiąc bardziej kolokwialnie, "świstka papieru".

 

Niestety, wciąż obowiązkowe jest posiadanie przy sobie blankietu prawa jazdy, mimo, że wszystko, co związane z posiadanym (bądź nie) uprawnieniami można zweryfikować zdalnie i to się dzieje i tak praktycznie podczas każdej kontroli drogowej. Z drugiej strony przyznać trzeba, że obowiązek posiadania przy sobie "prawka" jest mniej kłopotliwy, niż obowiązek posiadania dowodu rejestracyjnego. Przede wszystkim prawo jazdy jest bardziej poręczne, schowane głęboko w najmniej używanej przegródce portfela. Dowód rejestracyjny już rzadzieś się w nim mieści, a największy kłopot pojawia się wówczas, gdy z jednego pojazdu korzysta kilka osób. Muszą wówczas pamiętać o przekazywaniu sobie dowodu i polisy. Od czerwca ten problem zniknie. 

 

Nowe przepisy zakładają, iż w trakcie kontroli policjant bądź inne służby uprawnione będą "zasysać" dane z dowodu rejestracyjnego i polisy ze specjalnego terminalu, będącego na wyposażeniu radiowozu. Odbywać się to będzie oczywiście z wykorzystaniem Centralnej Ewidencji Pojazdów, gdzie lokowane są informacje z dowodu rejestracyjnego, w tym dotyczące przeglądów technicznych; uprawnione służby znajdą tam również wszelkie informacje dotyczące polisy. 

 

Jeśli nowelizacja zostanie zaakceptowana przez senat i podpisana przez prezydenta, to zmiany wejdą w życie 4 czerwca.

09-05-2018Czytaj więcej

Pułapki egzaminacyjne

Zobacz pułapki egzaminacyjne w Twoim mieście.
Sprawdź, jak poprawnie przejechać przez skrzyżowania i problematyczne miejsca na egzaminie praktycznym.

Twoja lokalizacja: pobieram... wybierz

Najlepsze szkoły nauki jazdy

Ranking najlepszych ośrodków szkolenia kierowców w Twoim mieście!
Oceń swój ośrodek, pomóż innym wybrać, gdzie mają pójść na kurs prawa jazdy.
Kobra Nauka Jazdy i Autoserwis Dariusz Szczepański
Szczecin / Aleja Piastów 53/4
Ocena: 5.0
OSK SUKCES
Gniew / Tymawa 11a
Ocena: 5.0
OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW MARCIN (OSKMARCIN)
GARWOLIN / DŁUGA 31/22
Ocena: 5.0
Akademia Jazdy SUFLER
Konin / Chopina 9/38
Ocena: 5.0
Testy na prawko

Testy na prawko

Zdaj prawko razem z nami!

 

Rozwiąż online

Kurs w domu

Kurs w domu

Metodą e-learningu!

 

Zobacz e-learning

Czy mogę odebrać?

Czy mogę odebrać?

Newsletter

Chcesz zdać egzamin na prawo jazdy? Zapisz się do newslettera i otrzymuj na bieżąco newsy od specjalistów.

Nasi partnerzy