Masz pytanie? Potrzebujesz porady w sprawie prawka?
Nasz ekspert odpowie na Twoje pytania Poradź się eksperta

Kategorie prawa jazdy

Kategorie prawa jazdy
Kategorie prawa jazdy

KATEGORIA AM.
Uprawnia do kierowania motorowerem, czterokołowcem lekkim oraz zespołem pojazdów: wyżej wymienione pojazdy wraz z przyczepą. Minimalny wymagany wiek: 14 lat. WAŻNE: Osoby, które nie ukończyły 18 lat, muszą przedstawić na egzaminie pisemną zgodę rodziców lub opiekunów.

 

KATEGORIA A1.


Uprawnia do kierowania pojazdami wymienionymi dla kategorii AM oraz motocyklem o pojemności skokowej silnika do 125 cm3, mocy do 11 kW i stosunku mocy do masy własnej do 0,1 kW/kg, motocyklem trójkołowym o mocy do 15 kW, jak również zespołem pojazdów: wyżej wymienione pojazdy wraz z przyczepą. Wymagany minimalny wiek: 16 lat.

 

WAŻNE: Osoby, które nie ukończyły 18 lat, muszą przedstawić na egzaminie pisemną zgodę rodziców lub opiekunów.

 

KATEGORIA A2.


Uprawnia do kierowania pojazdami wymienionymi dla kategorii AM, motocyklem trójkołowym o mocy do 15 kW oraz motocyklem, który spełnia wszystkie poniższe warunki:      

  • moc do 35 kW,
  • stosunek mocy do masy własnej do 0,2 kW/kg,
  • nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe, którego moc przekracza dwukrotność mocy tego motocykla,

Kategoria A2 uprawnia także do kierowania zespołem pojazdów: wyżej wymienione pojazdy wraz z przyczepą. Wymagany minimalny wiek: 18 lat.

 

KATEGORIA A.


Uprawnia do kierowania pojazdami wymienionymi dla kategorii AM, A1 i A2 oraz każdym innym motocyklem. Wymagany minimalny wiek: 20 lat - jeśli masz już od co najmniej 2 lat prawo jazdy kategorii A2; 24 lata - jeśli nie masz od co najmniej 2 lat prawa jazdy kategorii A2.

 

KATEGORIA B1.


Uprawnia do kierowania czterokołowcem przeznaczonym do przewozu osób lub ładunków, z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, którego masa własna nie przekracza 550 kg przy przewozie rzeczy albo 400 kg przy przewozie osób. Posiadając prawo jazdy kategorii B1 możesz prowadzić także pojazdy przewidziane dla kategorii AM prawa jazdy. Wymagany minimalny wiek: 16 lat.

 

WAŻNE: Osoby, które nie ukończyły 18 lat, muszą przedstawić na egzaminie pisemną zgodę rodziców lub opiekunów.

 

KATEGORIA B


Uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem motocykla (wyjątek wskazany niżej) i autobusu. Posiadając prawo jazdy kategorii B możesz także holować przyczepę lekką (do 750 kg. Mając prawo jazdy kategorii B, możemy też prowadzić ciągnik rolniczy (bez przyczepy!) lub pojazd wolnobieżny. Wymagany minimalny wiek: 18 lat.

 

Jeżeli posiadasz prawo jazdy kategorii B prawa jazdy przynajmniej od 3 lat, może prowadzić motocykl z silnikiem o pojemności nie wyższej, niż 125 cm3.

 

KATEGORIA B+E


Uprawnia do kierowania zespołem pojazdów złożonym z pojazdu kategorii B i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego i przyczepy oraz zespołem pojazdów złożonym z pojazdu wolnobieżnego (na przykład walca) i przyczepy. Minimalny wymagany wiek: 18 lat.

 

KATEGORIA C1.


Uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, ale nie większej, niż 7,5 t, z wyjątkiem autobusu. Posiadając kategorię C1 prawa jazdy można kierować także ciągnikiem rolniczym i pojazdem wolnobieżnym. Kategoria ta uprawnia również do kierowania zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii C1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego. Wymagany minimalny wiek: 18 lat. WAŻNE: Aby ubiegać się o prawo jazdy kategorii C1, trzeba posiadać kategorię B prawa jazdy.

 

KATEGORIA C.


Uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym. Wymagany minimalny wiek: 21 lat.

 

KATEGORIA C+E.


Uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t łącznie z przyczepą o określonych parametrach. Posiadacz kategorii prawa jazdy B i C+E ma również uprawnienia kategorii B+E. Wymagany wiek: 21 lat.

 

WAŻNE: Aby ubiegać się o prawo jazdy kategorii C oraz C+E, trzeba posiadać kategorię B prawa jazdy.

 

KATEGORIA D1.


Uprawnia do kierowania autobusem przeznaczonym do przewozu nie więcej, niż 17 osób łącznie z kierowcą. Posiadając kategorię D1 można poruszać się także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym. Posiadacz tej kategorii uprawniony jest także do ciągnięcia przyczepy lekkiej. Wymagany minimalny wiek: 21 lat.

 

KATEGORIA D.

 

Uprawnia do kierowania autobusem, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym. Oczywiście z tą kategorią można również ciągnąć przyczepę lekką. Wymagany wiek: 24 lata. WAŻNE: Aby ubiegać się o prawo jazdy kategorii D, trzeba posiadać kategorię B prawa jazdy

 

KATEGORIA D+E


Uprawnia do kierowania zespołem pojazdów składającym się z autobusu i przyczepy. Posiadacz kategorii D+E może prowadzić także ciągniki rolnicze oraz pojazdy wolnobieżne z przyczepą lub przyczepami. Wymagany minimalny wiek: 24 lata.

 

KATEGORIA T.


Uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym albo pojazdem wolnobieżnym z przyczepą lub przyczepami. Wymagany wiek: 16 lat. WAŻNE: Osoby, które nie ukończyły 18 lat, muszą przedstawić na egzaminie pisemną zgodę rodziców lub opiekunów.

 

Ośrodki szkolenia kierowców najczęściej oferują swoim klientom kursy na prawo jazdy kategorii B i A. Jeśli szukasz kursu na inną kategorię, koniecznie sprawdź czy dany OSK oferuje takie szkolenie. Należy też mieć na uwadze to, że przed zapisaniem się na kurs prawa jazdy trzeba w starostwie powiatowym założyć Profil Kandydata na Kierowcę.