Masz pytanie? Potrzebujesz porady w sprawie prawka?
Nasz ekspert odpowie na Twoje pytania Poradź się eksperta
Strona główna

Znaki uzupełniające

Znaki uzupełniające

Znaki drogowe informujące o organizacji ruchu oraz uprzedzające o zakazach i niebezpieczeństwach. Mają kształt prostokąta z granatowym tłem i białymi napisami i obrazami z wyjątkiem znaków F-8, F-9, F-21 i F-22 które mają tylko żółty kolor tła. W całej Europie stosowany jest prawie jednolity system symboli zgdny z Konwencją wiedeńską o znakach i sygnałach drogowych z 1968 r.

Znak F- 1. Przejście graniczne.

Znak F- 1. Przejście graniczne.

Informuje o czynnym przejściu granicznym.

Znak F-2. Przekraczanie granicy zabronione

Znak F-2. Przekraczanie granicy zabronione

Informuje, że ruch przez granicę jest zamknięty.

Znak F-2a. Granica państwa

Znak F-2a. Granica państwa

Informuje o miejscu przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej.

Znak F-3. Granica obszaru administracyjnego

Znak F-3. Granica obszaru administracyjnego

Z napisami "województwo", "powiat" lub "gmina" i umieszczonymi nazwami informuje o wjeździe odpowiednio na obszar województwa, powiatu i gminy, powiatu i gminy albo gminy.

Znak F-4. Nazwa rzeki

Znak F-4. Nazwa rzeki

Podaje nazwę rzeki lub innego cieku wodnego, nad którym przebiega droga.

Znak F-5. Uprzedzenie o zakazie

Znak F-5. Uprzedzenie o zakazie

Uprzedza o znaku zakazu umieszczonym na drodze w odległości wskazanej na znaku.

Znak F-6. Znak uprzedzający umieszczany przed skrzyżowaniem

Znak F-6. Znak uprzedzający umieszczany przed skrzyżowaniem

Uprzedza o wskazanym na nim odpowiednim znakiem niebezpieczeństwie lub zakazie występującym za skrzyżowaniem na wskazanej drodze.

Znak F-7. Sposób jazdy w związku z zakazem skręcania w lewo

Znak F-7. Sposób jazdy w związku z zakazem skręcania w lewo

Wskazuje dojazd do drogi, w którą skręcanie w lewo jest zabronione.

Znak F-8. Objazd w związku z zamknięciem drogi

Znak F-8. Objazd w związku z zamknięciem drogi

Wskazuje wyznaczony objazd; jeżeli na znaku F-8 umieszczono znak zakazujący wjazdu określonych pojazdów, oznacza to, że objazd dotyczy pojazdów wskazanych na znaku zakazu.

Znak F-9. Znak prowadzący na drodze objazdowej

Znak F-9. Znak prowadzący na drodze objazdowej

Wskazuje kierunek ruchu pojazdów na wyznaczonym objeździe.

Znak F-10. Kierunki na pasach ruchu

Znak F-10. Kierunki na pasach ruchu

Wskazuje dozwolone, zgodnie ze strzałkami umieszczonymi na znaku, kierunki jazdy z poszczególnych pasów ruchu. Umieszczona na znaku strzałka zezwalająca na skręcanie w lewo ze skrajnego lewego pasa ruchu oznacza także zezwolenie na zawracanie, chyba że jest to zabronione znakiem B-23 lub ruch jest kierowany sygnalizatorem S-3.

Znak F-11. Kierunki na pasie ruchu

Znak F-11. Kierunki na pasie ruchu

Wskazuje dozwolone, zgodnie ze strzałkami umieszczonymi na znaku, kierunki jazdy z pasa ruchu, nad którym znak został umieszczony. Umieszczona na znaku strzałka zezwalająca na skręcanie w lewo ze skrajnego lewego pasa ruchu oznacza także zezwolenie na zawracanie, chyba że jest to zabronione znakiem B-23 lub ruch jest kierowany sygnalizatorem S-3.

Znak F-12. Znak wskazujący przejazd tranzytowy umieszczany przed skrzyżowaniem

Znak F-12. Znak wskazujący przejazd tranzytowy umieszczany przed skrzyżowaniem

Wskazuje zgodnie ze strzałką kierunek przejazdu tranzytowego pojazdów wskazanych umieszczonym na znaku symbolem pojazdu.

Znak F-13. Przejazd tranzytowy

Znak F-13. Przejazd tranzytowy

Wskazuje zgodnie ze strzałką kierunek przejazdu tranzytowego pojazdów wskazanych umieszczonym na znaku symbolem pojazdu.

Znak F-14a. Tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 300m przed pasem wyłączania

Znak F-14a. Tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 300m przed pasem wyłączania

Informuje o zbliżaniu się dopoczątku pasa prowadzącego do wyjazdu z autostrady (pasa wyłączania).

Znak F-14b. Tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 200m przed pasem wyłączania

Znak F-14b. Tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 200m przed pasem wyłączania

Informuje o zbliżaniu się dopoczątku pasa prowadzącego do wyjazdu z autostrady (pasa wyłączania).

Znak F-14c. Tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 100m przed pasem wyłączania

Znak F-14c. Tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 100m przed pasem wyłączania

Informuje o zbliżaniu się dopoczątku pasa prowadzącego do wyjazdu z autostrady (pasa wyłączania).

Znak F-15. Niesymetryczny podział jezdni dla przeciwnych kierunków ruchu

Znak F-15. Niesymetryczny podział jezdni dla przeciwnych kierunków ruchu

Wskazuje pasy ruchu przeznaczone do jazdy w podanych warunkach.

Znak F-16. Koniec pasa ruchu na jezdni dwukierunkowej

Znak F-16. Koniec pasa ruchu na jezdni dwukierunkowej

Uprzedza o końcu wewnętrznego pasa ruchu jezdni wskazanej na znaku.

Znak F-17. Koniec pasa ruchu na jezdni jednokierunkowej

Znak F-17. Koniec pasa ruchu na jezdni jednokierunkowej

Uprzedza o końcu wewnętrznego pasa ruchu jezdni wskazanej na znaku.

Znak F-18. Przeciwny kierunek dla określonych pojazdów

Znak F-18. Przeciwny kierunek dla określonych pojazdów

Wskazuje lewy pas ruchu przeznaczony tylko dla pojazdów określonych na znaku, poruszających się w kierunku przeciwnym.

Znak F-19. Pas ruchu dla określonych pojazdów

Znak F-19. Pas ruchu dla określonych pojazdów

Wskazuje wyznaczony na jezdni pas ruchu przeznaczony dla pojazdów wskazanych na znaku.

Znak F-20. Część drogi dla określonych pojazdów

Znak F-20. Część drogi dla określonych pojazdów

Wskazuje drogę lub jej część przeznaczoną dla pojazdów, których symbol został umieszczony na znaku. Zamiast symbolu pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5t na znaku może być umieszczony symbol pojazdu stosowany na tabliczkach, odpowiednio do sposobu przeznaczenia drogi lub jej części.

Znak F-21. Ruch skierowany na sąsiednią jezdnię

Znak F-21. Ruch skierowany na sąsiednią jezdnię

Wskazuje pas ruchu, na którym jest zabroniony ruch pojazdów określonych symbolem znaku zakazu.

Znak F-22. Ograniczenia na pasie ruchu

Znak F-22. Ograniczenia na pasie ruchu

Wskazuje pas ruchu, na którym jest zabroniony ruch pojazdów określonych symbolem znaku zakazu.