Masz pytanie? Potrzebujesz porady w sprawie prawka?
Nasz ekspert odpowie na Twoje pytania Poradź się eksperta
Strona główna

Znaki nakazu

Znaki nakazu

Znaki drogowe wyrażające ustalenia organizacji ruchu w postaci wskazania wymaganego sposobu jazdy oraz obowiązków uczestnika ruchu. Mają kształt koła (z wyjątkiem znaków C-17 "Nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi"), z błękitnym tłem i białym obrazem (z wyjątkiem C-17). W całej Europie stosowany jest jednolity system symboli zgodny z Konwencją wiedeńską o znakach i sygnałach drogowych z 1968 r. Wspomniana konwencja dopuszcza także dla znaków nakazu białe tło z czerwoną obwódką, czyli taki sam schemat, jak dla znaków zakazu. Taka kolorystyka obowiązuje np. w Irlandii.

Znak C-1. Nakaz jazdy w prawo przed znakiem.

Znak C-1. Nakaz jazdy w prawo przed znakiem.

Zobowiązuje kierującego do ruchu w kierunku zgodnym ze strzałkami; znaki te mogą być umieszczone na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni. Obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy.

Znak C-2. Nakaz jazdy w prawo za znakiem

Znak C-2. Nakaz jazdy w prawo za znakiem

Zobowiązuje kierującego do ruchu w kierunku zgodnym ze strzałkami; znaki te mogą być umieszczone na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni. Obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy.

Znak C-3. Nakaz jazdy w lewo przed znakiem.

Znak C-3. Nakaz jazdy w lewo przed znakiem.

Zobowiązuje kierującego do ruchu w kierunku zgodnym ze strzałkami; znaki te mogą być umieszczone na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni. Obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy.

Znak C-4. Nakaz jazdy w lewo za znakiem

Znak C-4. Nakaz jazdy w lewo za znakiem

Zobowiązuje kierującego do ruchu w kierunku zgodnym ze strzałkami; znaki te mogą być umieszczone na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni. Obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy.

Znak C-5. Nakaz jazdy prosto.

Znak C-5. Nakaz jazdy prosto.

Zobowiązuje kierującego do ruchu w kierunku zgodnym ze strzałkami; znaki te mogą być umieszczone na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni. Obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy.

Znak C-6. Nakaz jazdy prosto lub w prawo

Znak C-6. Nakaz jazdy prosto lub w prawo

Zobowiązuje kierującego do ruchu w kierunku zgodnym ze strzałkami; znaki te mogą być umieszczone na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni. Obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy.

Znak C-7. Nakaz jazdy prosto lub w lewo.

Znak C-7. Nakaz jazdy prosto lub w lewo.

Zobowiązuje kierującego do ruchu w kierunku zgodnym ze strzałkami; znaki te mogą być umieszczone na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni. Obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy.

Znak C-8. Nakaz jazdy w prawo lub w lewo

Znak C-8. Nakaz jazdy w prawo lub w lewo

Zobowiązuje kierującego do ruchu w kierunku zgodnym ze strzałkami; znaki te mogą być umieszczone na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni. Obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy.

Znak C- 9. Nakaz jazdy z prawej strony znaku.

Znak C- 9. Nakaz jazdy z prawej strony znaku.

Zobowiązuje kierującego do ruchu w kierunku zgodnym ze strzałkami; znaki te mogą być umieszczone na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni. Obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy.

Znak C-10. Nakaz jazdy z lewej strony znaku

Znak C-10. Nakaz jazdy z lewej strony znaku

Zobowiązuje kierującego do ruchu w kierunku zgodnym ze strzałkami; znaki te mogą być umieszczone na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni. Obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy.

Znak C-11. Nakaz jazdy z prawej lub z lewej strony znaku.

Znak C-11. Nakaz jazdy z prawej lub z lewej strony znaku.

Zobowiązuje kierującego do ruchu w kierunku zgodnym ze strzałkami; znaki te mogą być umieszczone na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni. Obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy.

Znak C-12. Ruch okrężny

Znak C-12. Ruch okrężny

Oznacza, że na skrzyżowaniu ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku.

Znak C-13. Droga dla rowerów.

Znak C-13. Droga dla rowerów.

Oznacza drogę przeznaczoną dla kierujących rowerami jednośladowymi, którzy są obowiązani do korzystania z tej drogi.

Znak C-14.Prędkość minimalna

Znak C-14.Prędkość minimalna

Oznacza, że kierujący, przy zachowaniu ograniczeń prędkości wynikających z przepisów szczegółowych, jest obowiązany jechać z prędkością nie mniejszą niż określona na znaku liczbą kilometrów na godzinę, chyba że warunki ruchu lub jego bezpieczeństwo wymagają zmniejszenia prędkości.

Znak C-14. Prędkość minimalna.

Znak C-14. Prędkość minimalna.

Oznacza, że kierujący, przy zachowaniu ograniczeń prędkości wynikających z przepisów szczegółowych, jest obowiązany jechać z prędkością nie mniejszą niż określona na znaku liczbą kilometrów na godzinę, chyba że warunki ruchu lub jego bezpieczeństwo wymagają zmniejszenia prędkości.

Znak C-15. Koniec minimalnej prędkości

Znak C-15. Koniec minimalnej prędkości

Oznacza miejsce, w którym prędkość minimalna określona znakiem „prędkość minimalna” przestaje obowiązywać.

Znak C-16. Droga dla pieszych.

Znak C-16. Droga dla pieszych.

Oznacza drogę lub jej część przeznaczoną dla pieszych, którzy są obowiązani z niej korzystać.

Znak C16a. Koniec drogi dla pieszych

Znak C16a. Koniec drogi dla pieszych

Oznacza koniec drogi przeznaczonej dla pieszych.

Znak C-17. Nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi.

Znak C-17. Nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi.

Oznacza obowiązujący, wskazany znakami C-2, C-4, C-5, C-6, C-7 lub C-8 kierunek jazdy na skrzyżowaniu pojazdów przewożących towary niebezpieczne.

Znak C-18. Nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych

Znak C-18. Nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych

Oznacza, że na drodze, na której znak został umieszczony, kierujący pojazdem silnikowym jest obowiązany stosować łańcuchy przeciwpoślizgowe na co najmniej dwóch kołach napędowych.

Znak C-19. Koniec nakazu używania łańcuchów przeciwpoślizgowych.

Znak C-19. Koniec nakazu używania łańcuchów przeciwpoślizgowych.

Oznacza miejsce, w którym nakaz określony znakiem C-18 przestaje obowiązywać.