Masz pytanie? Potrzebujesz porady w sprawie prawka?
Nasz ekspert odpowie na Twoje pytania Poradź się eksperta
Strona główna

Znaki ostrzegawcze

Znaki ostrzegawcze

Znaki drogowe uprzedzające o miejscach na drodze, w których występuje lub może występować niebezpieczeństwo oraz zobowiązujące uczestników ruchu do zachowania szczególnej ostrożności. W całej Europie stosowany jest jednolity system symboli zgodny z Konwencją wiedeńską o znakach i sygnałach drogowych z 1968 r. Występują niewielkie różnice graficzne oraz kolorystyczne (w większości krajów europejskich stosowane jest tło barwy białej, w niektórych – tereny byłej Jugosławii – występują jednocześnie znaki z tłem żółtym i białym).

Znak A-7. Ustąp pierwszeństwa

Znak A-7. Ustąp pierwszeństwa

Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem. Znak ten znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony. 

Znak A-1. Niebezpieczny zakręt w prawo

Znak A-1. Niebezpieczny zakręt w prawo

Ostrzega o niebezpiecznym zakręcie w kierunku wskazanym na znaku

Znak A-2. Niebezpieczny zakręt w lewo

Znak A-2.	Niebezpieczny zakręt w lewo

Ostrzega o niebezpiecznym zakręcie w kierunku wskazanym na znaku.

Znak A-3. Niebezpieczne zakręty – pierwszy w prawo.

Znak A-3.	Niebezpieczne zakręty – pierwszy w prawo.

Ostrzega o niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w kierunku wskazanym na znaku.

Znak A-4. Niebezpieczne zakręty – pierwszy w lewo

Znak A-4. Niebezpieczne zakręty – pierwszy w lewo

Ostrzega o niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w kierunku wskazanym na znaku

Znak A-5. Skrzyżowanie dróg.

Znak A-5.	Skrzyżowanie dróg.

Ostrzega o skrzyżowaniu dróg, na którym pierwszeństwo nie jest określone znakami.

Znak A-6a. Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach

Znak A-6a. Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach

Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną, występującą po stronie wskazanej na znaku.

Znak A-6b. Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie.

Znak A-6b. Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie.

Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną, występującą po stronie wskazanej na znaku.

Znak A-6c. Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie

Znak A-6c. Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie

Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną, występującą po stronie wskazanej na znaku.

Znak A-6d. Wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony.

Znak A-6d. Wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony.

Ostrzega o skrzyżowaniu z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot występuje po stronie wskazanej na znaku.

Znak A-6e. Wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony.

Znak A-6e. Wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony.

Ostrzega o skrzyżowaniu z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot występuje po stronie wskazanej na znaku.

Znak A-8. Skrzyżowanie o ruchu okrężnym

Znak A-8.	 Skrzyżowanie o ruchu okrężnym

Ostrzega o skrzyżowaniu, na którym ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku.

Znak A-9. Przejazd kolejowy z zaporami

Znak A-9.	 Przejazd kolejowy z zaporami

Ostrzega o przejeździe kolejowym wyposażonym w zapory lub półzapory.

Znak A-10. Przejazd kolejowy bez zapór

Znak A-10. Przejazd kolejowy bez zapór

Ostrzega o przejeździe kolejowym  niewyposażonym ani w zapory, ani w półzapory.

Znak A-11. Nierówna droga.

Znak A-11. Nierówna droga.

Ostrzega o poprzecznej nierówności jezdni.

Znak A-11a. Próg zwalniający.

Znak A-11a. Próg zwalniający.

Ostrzega o wypukłości na jezdni zastosowanej w celu spowolnienia ruchu pojazdów.

Znak A-12a. Zwężenie jezdni - dwustronne.

Znak A-12a. Zwężenie jezdni - dwustronne.

Ostrzega o zwężeniu jezdni po stronie wskazanej na znaku, które może powodować utrudnienia ruchu.

Znak A-12b. Zwężenie jezdni - prawostronne.

Znak A-12b. Zwężenie jezdni - prawostronne.

Ostrzega o zwężeniu jezdni po stronie wskazanej na znaku, które może powodować utrudnienia ruchu.

Znak A-12c. Zwężenie jezdni - lewostronne.

Znak A-12c. Zwężenie jezdni - lewostronne.

Ostrzega o zwężeniu jezdni po stronie wskazanej na znaku, które może powodować utrudnienia ruchu.

Znak A-13. Ruchomy most.

Znak A-13. Ruchomy most.

Ostrzega o wjeździe na most zwodzony lub obrotowy.

Znak A-14. Roboty na drodze.

Znak A-14. Roboty na drodze.

Ostrzega o prowadzonych na drodze robotach.

Znak A-15. Śliska jezdnia.

Znak A-15. Śliska jezdnia.

Ostrzega o możliwości poślizgu pojazdu spowodowanego w szczególności zmianą nawierzchni jezdni, stałym lub okresowym jej zawilgoceniem.

Znak A-16. Przejście dla pieszych.

Znak A-16. Przejście dla pieszych.

Ostrzega o przejściu dla pieszych.

Znak A-17. Dzieci.

Znak A-17. Dzieci.

Ostrzega o miejscu na drodze szczególnie uczęszczanym przez dzieci lub o bliskości takiego miejsca.

Znak A-18a. Zwierzęta gospodarskie.

Znak A-18a. Zwierzęta gospodarskie.

Ostrzega o możliwości napotkania na drodze zwierząt.

Znak A-18b. Zwierzęta dzikie.

Znak A-18b.  Zwierzęta dzikie.

Ostrzega o możliwości napotkania na drodze zwierząt.

Znak A-19. Boczny wiatr.

Znak A-19. Boczny wiatr.

Ostrzega o miejscu, w którym mogą występować silne boczne podmuchy wiatru.

Znak A-20. Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym.

Znak A-20. Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym.

Ostrzega jadących jezdnią jednokierunkową o miejscu, w którym rozpoczyna się ruch dwukierunkowy.

Znak A-21. Tramwaj.

Znak A-21. Tramwaj.

Ostrzega o przejeździe przez tory tramwajowe.

Znak A-22. Niebezpieczny zjazd.

Znak A-22. Niebezpieczny zjazd.

Ostrzega o znacznym spadku podłużnym drogi.

Znak A-23. Stromy podjazd.

Znak A-23. Stromy podjazd.

Ostrzega o znacznym wzniesieniu drogi. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-9 wskazuje rzeczywistą wielkość wzniesienia, np. wartość 8% oznacza, że droga na długości 100m wznosi się o 8 m.

Znak A-24. Rowerzyści.

Znak A-24. Rowerzyści.

Ostrzega o miejscu, w którym rowerzyści wjeżdżają z drogi dla rowerów na jezdnię lub przez nią przejeżdżają.

Znak A-25. Spadające odłamki skalne.

Znak A-25. Spadające odłamki skalne.

Ostrzega o możliwości spadania na drogę lub zalegania na niej odłamków skalnych.

Znak A-26. Lotnisko.

Znak A-26. Lotnisko.

Ostrzega o możliwości nagłego pojawienia się nisko przelatującego samolotu lub śmigłowca.

Znak A-27. Nabrzeże lub brzeg rzeki.

Znak A-27. Nabrzeże lub brzeg rzeki.

Ostrzega o odcinku drogi prowadzącym bezpośrednio do nabrzeża lub wzdłuż brzegu rzeki lub innego zbiornika wodnego.

Znak A-28. Sypki żwir.

Znak A-28. Sypki żwir.

Ostrzega o odcinku drogi pokrytej żwirem (grysem), który może być wyrzucany spod kół jadących pojazdów.

Znak A-29. Sygnały świetlne.

Znak A-29. Sygnały świetlne.

Ostrzega o miejscu, w którym ruch jest kierowany za pomocą sygnalizacji świetlnej.

Znak A-30. Inne niebezpieczeństwo.

Znak A-30. Inne niebezpieczeństwo.

Ostrzega o niebezpieczeństwie innego rodzaju, niż określone pozostałymi znakami ostrzegawczymi.

Znak A-31. Niebezpieczne pobocze.

Znak A-31. Niebezpieczne pobocze.

Ostrzega o niebezpiecznym poboczu (miękkim lub obniżonym). Znak z odwróconym symbolem ostrzega o niebezpiecznym poboczu występującym po lewej stronie drogi.

Znak A-32. Oszronienie jezdni.

Znak A-32. Oszronienie jezdni.

Ostrzega o mogącym występować na drodze oszronieniu jezdni lub gołoledzi.

Znak A-33. Zator drogowy.

Znak A-33. Zator drogowy.

Ostrzega o częstym występowaniu zablokowania ruchu pojazdów.

Znak A-34. Wypadek drogowy.

Znak A-34. Wypadek drogowy.

Ostrzega o miejscu, w którym na skutek wypadku drogowego nastąpiło zablokowanie drogi lub znaczne utrudnienie ruchu pojazdu.