Masz pytanie? Potrzebujesz porady w sprawie prawka?
Nasz ekspert odpowie na Twoje pytania Poradź się eksperta
Strona główna

Znaki zakazu

Znaki zakazu

Znaki drogowe wyrażające ustalenia organizacji ruchu w postaci ograniczenia poruszania się pojazdów lub zabronienia wykonania określonych manewrów. Mają kształt koła (z wyjątkiem znaków B-20 „stop”, B-39 „strefa ograniczonego postoju” i B-43 „strefa ograniczonej prędkości”), z czerwoną obwódką i białym tłem lub niebieskim tłem. W całej Europie stosowany jest jednolity system symboli zgodny z Konwencją wiedeńską o znakach i sygnałach drogowych z 1968 r., dopuszczającą, oprócz kolorystyki stosowanej w Polsce, także kolor żółty w miejscu białego.

Znak B-1. Zakaz ruchu w obu kierunkach

Znak B-1. Zakaz ruchu w obu kierunkach

Oznacza zakaz ruchu na drodze pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy; znak może być ustawiony na jezdni.

Znak B-2. Zakaz wjazdu

Znak B-2. Zakaz wjazdu

Oznacza zakaz wjazdu pojazdów na drogę lub jezdnię od strony jego umieszczenia; zakaz dotyczy również kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy.

Znak B-3. Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych

Znak B-3. Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych

Oznacza zakaz ruchu pojazdów silnikowych; zakaz nie dotyczy motocykli jednośladowych.

B-4. Zakaz wjazdu motocykli

B-4. Zakaz wjazdu motocykli

Oznacza zakaz ruchu motocykli.

Znak B-4. Zakaz wjazdu motocykli

Znak B-4. Zakaz wjazdu motocykli

Oznacza zakaz ruchu motocykli.

Znak B-5. Zakaz wjazdu samochodów ciężarowych

Znak B-5. Zakaz wjazdu samochodów ciężarowych

Oznacza zakaz ruchu samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t, ciągników samochodowych, pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t, ciągników rolniczych, pojazdów wolnobieżnych.

Znak B-6. Zakaz wjazdu ciągników rolniczych

Znak B-6. Zakaz wjazdu ciągników rolniczych

Oznacza zakaz ruchu ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych.

Znak B-7. Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą

Znak B-7. Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą

Oznacza zakaz ruchu pojazdów silnikowych z przyczepą (przyczepami). Zakaz nie dotyczy pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą.

Znak B-8. Zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych

Znak B-8. Zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych

Oznacza zakaz ruchu pojazdów zaprzęgowych.

Znak B-9. Zakaz wjazdu rowerów

Znak B-9. Zakaz wjazdu rowerów

Oznacza zakaz ruchu na jezdni i poboczu rowerów.

Znak B10. Zakaz wjazdu motorowerów

Znak B10. Zakaz wjazdu motorowerów

Oznacza zakaz ruchu motorowerów.

Znak B-11. Zakaz wjazdu wózków rowerowych

Znak B-11. Zakaz wjazdu wózków rowerowych

Oznacza zakaz ruchu rowerów wielośladowych.

Znak B-12. Zakaz wjazdu wózków ręcznych.

Znak B-12. Zakaz wjazdu wózków ręcznych.

Oznacza zakaz ruchu na jezdni i poboczu wózków ręcznych przeznaczonych do używania na jezdni, prowadzonych, ciągniętych lub pchanych.

Znak B-13. Zakaz wjazdu pojazdów z towarami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi

Znak B-13. Zakaz wjazdu pojazdów z towarami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi

Oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w przepisach o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, towary niebezpieczne klas: 1,3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2 lub gazy palne klasy 2 ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej

Znak B-13a. Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami niebezpiecznymi.

Znak B-13a. Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami niebezpiecznymi.

Znak B-15. Zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad ... m.

Znak B-15. Zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad ... m.

Oznacza zakaz ruchu pojazdów, których szerokość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku.

Znak B-16. Zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad… m

Znak B-16. Zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad… m

Oznacza zakaz ruchu pojazdów, których wysokość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku.

Znak B-17. Zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad ... m.

Znak B-17. Zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad ... m.

Oznacza zakaz ruchu pojazdów lub zespołów pojazdów, których długość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku.

Znak B-19. Zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż ... t.

Znak B-19. Zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż ... t.

Znak B-21. Zakaz skrętu w lewo i zawracania.

Znak B-21. Zakaz skrętu w lewo i zawracania.

Zabrania skręcania w kierunku wskazanym na znaku; ponadto znak ten zabrania zawracania. Znak obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu, chyba, że został umieszczony w obrębie skrzyżowania, wówczas dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed która został umieszczony.

Znak B-22. Zakaz skręcania w prawo

Znak B-22. Zakaz skręcania w prawo

Zabrania skręcania w kierunku wskazanym na znaku. Znak obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu, chyba, że został umieszczony w obrębie skrzyżowania, wówczas dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed która został umieszczony.

Znak B-23. Zakaz zawracania.

Znak B-23. Zakaz zawracania.

Zabrania kierującym zawracania do najbliższego skrzyżowania włącznie.

Znak B-24. Koniec zakazu zawracania

Znak B-24. Koniec zakazu zawracania

Oznacza odwołanie zakazu zawracania przed skrzyżowaniem.

Znak B-25. Zakaz wyprzedzania.

Znak B-25. Zakaz wyprzedzania.

Zabrania kierującym pojazdami silnikowymi wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych.

Znak B-26. Zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe

Znak B-26. Zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe

Zabrania wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych kierującemu samochodem ciężarowym o dopuszczalne masie całkowitej przekraczającej 3,5t, ciągnikiem samochodowym, pojazdem specjalnym lub używanym do celów specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t.

Znak B-27. Koniec zakazu wyprzedzania.

Znak B-27. Koniec zakazu wyprzedzania.

Oznacza koniec obowiązywania zakazu wyrażonego znakiem „zakaz wyprzedzania”.

Znak B-28. Koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe

Znak B-28. Koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe

Oznacza koniec obowiązywania zakazu określonego znakiem „zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe”.

Znak B-29. Zakaz używania sygnałów dźwiękowych.

Znak B-29. Zakaz używania sygnałów dźwiękowych.

Zabrania używania tych sygnałów, chyba że jest to konieczne w celu ostrzeżenia o bezpośrednim zagrożeniu bezpieczeństwa w ruchu.

Znak B-30. Koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowych

Znak B-30. Koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowych

Oznacza koniec obowiązywania zakazu określonego znakiem „zakaz używania sygnałów dźwiękowych”.

Znak B-31. Pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka.

Znak B-31. Pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka.

Zabrania kierującemu wjazdu lub wejścia na zwężony odcinek jezdni, jeżeli zmusiłoby to kierujących znajdujących się na tym odcinku lub zbliżających się do niego z przeciwnej strony do zatrzymania się.

Znak B-32. Stój – kontrola celna

Znak B-32. Stój – kontrola celna

Oznacza obowiązek zatrzymania się. Zamiast napisu „Cło-zoll” na znaku mogą być umieszczone napisy „Kontrola graniczna, „Rogatka uszkodzona”, „Sygnalizacja uszkodzona”, „Wjazd na prom”, „Kontrola drogowa” lub „Pobór opłat” – odpowiednio do przyczyny zatrzymania.

Znak B-33. Ograniczenie prędkości.

Znak B-33. Ograniczenie prędkości.

Oznacza zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę.

Znak B-34. Koniec ograniczenia prędkości

Znak B-34. Koniec ograniczenia prędkości

Oznacza odwołanie ograniczenia prędkości wprowadzonego znakiem B-33.

Znak B-35. Zakaz postoju.

Znak B-35. Zakaz postoju.

Oznacza zakaz postoju pojazdu; dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu dłuższy niż jedna minuta jest wskazany napisem na znaku albo na umieszczonej pod nim tabliczce.

Znak B-36. Zakaz zatrzymywania się

Znak B-36. Zakaz zatrzymywania się

Oznacza zakaz zatrzymywania pojazdu.

Znak B-37. Zakaz postoju w dni nieparzyste.

Znak B-37. Zakaz postoju w dni nieparzyste.

Oznacza zakaz postoju pojazdów w dni nieparzyste. Zakaz nie obowiązuje od godziny 21 do 24.

Znak B-38. Zakaz postoju w dni parzyste

Znak B-38. Zakaz postoju w dni parzyste

Oznacza zakaz postoju pojazdów w dni parzyste. Zakaz nie obowiązuje od godziny 21 do 24.

Znak B-39. Strefa ograniczonego postoju.

Znak B-39. Strefa ograniczonego postoju.

Oznacza wjazd do strefy, w której obowiązuje zakaz postoju pojazdów na wszystkich drogach.

Znak B-40. Koniec strefy ograniczonego postoju

Znak B-40. Koniec strefy ograniczonego postoju

Oznacza wyjazd ze strefy ograniczonego postoju.

Znak B-41. Zakaz ruchu pieszych.

Znak B-41. Zakaz ruchu pieszych.

Oznacza zakaz ruchu pieszych po tej samej stronie drogi, po której znak jest umieszczony.

Znak B-43. Strefa ograniczonej prędkości

Znak B-43. Strefa ograniczonej prędkości

Oznacza wjazd do strefy, w której obowiązuje zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę.

Znak B-44. Koniec strefy ograniczonej prędkości

Oznacza wyjazd ze strefy ograniczonej prędkości.