Masz pytanie? Potrzebujesz porady w sprawie prawka?
Nasz ekspert odpowie na Twoje pytania Poradź się eksperta
Strona główna

Tabliczki do znaków drogowych

Tabliczki do znaków drogowych

Dodatkowe tabliczki umieszczane pod tarczami znaków drogowych wyrażające uzupełnienie treści znaku poprzez podanie dodatkowych informacji wskazujących zakres obowiązywania zakazu, występowania niebezpieczeństwa itp. Mają kształt prostokątny, z czarnym obrazem i tłem w kolorze zgodnym z tłem grupy znaków, do którego odnosi się tabliczka. W całej Europie stosowany jest jednolity system symboli zgodny z Konwencją wiedeńską o znakach i sygnałach drogowych z 1968 r. Występują niewielkie różnice graficzne oraz kolorystyczne (w większości krajów stosowane jest tło barwy białej do znaków ostrzegawczych).

T-1. Tabliczka wskazująca odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego

T-1. Tabliczka wskazująca odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego

Tabliczka wskazuje odległość od danego miejsca niebezpiecznego. Stosowana do znaków ostrzegawczych wskazujących niebezpieczeństwo występujące pojedynczo, gdy znak nie został ustawiony w określonej w Rozporządzeniu w sprawie znaków i sygnałów drogowych odległości od miejsca niebezpiecznego.

T-1a. Tabliczka wskazująca odległość znaku informacyjnego od początku (końca) drogi lub pasa ruchu

T-1a. Tabliczka wskazująca odległość znaku informacyjnego od początku (końca) drogi lub pasa ruchu

Tabliczka wskazuje odległość do miejsca początku lub końca drogi lub pasa ruchu. Stosowana jest wraz z następującymi znakami informacyjnymi: D-7 droga ekspresowa, D-8 koniec drogi ekspresowej, D-9 autostrada, D-10 koniec autostrady, D-11 początek pasa ruchu dla autobusów, D-13 początek pasa ruchu powolnego, D-13a początek pasa ruchu, D-14 koniec pasa ruchu.

T-1b. Tabliczka wskazująca długość tunelu lub odcinek drogi do końca tunelu

T-1b. Tabliczka wskazująca długość tunelu lub odcinek drogi do końca tunelu

Tabliczka stosowana ze znakiem D-37. Umieszczona przed wjazdem do tunelu o długości powyżej 500 m wskazuje jego długość. W tunelu o długości przekraczającej 3000 m umieszczana jest samodzielnie co 1000 m i wskazuje długość odcinka do końca tunelu.

T-2. Tabliczka wskazująca długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo

T-2. Tabliczka wskazująca długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo

Tabliczka wskazuje długość odcinka drogi, na którym występuje wyrażone znakiem ostrzegawczym niebezpieczeństwo. Stosowana do znaków ostrzegawczych wskazujących niebezpieczeństwo występujące na pewnej długości, gdy długość wskazanego odcinka jest większa niż 500 m.

T-3. Tabliczka wskazująca koniec odcinka, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo

T-3. Tabliczka wskazująca koniec odcinka, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo

Tabliczka umieszczona pod znakiem ostrzegawczym wskazuje koniec odcinka, na którym występowało niebezpieczeństwo.

T-3a. Tabliczka wskazująca koniec miejsca przeznaczonego na postój

T-3a. Tabliczka wskazująca koniec miejsca przeznaczonego na postój

Tabliczka stosowana ze znakami D-18 parking i D-18b parking zadaszony. Wskazuje koniec parkingu, szczególnie w przypadku parkingów wyznaczonych wzdłuż krawędzi jezdni.

T-4. Tabliczka wskazująca liczbę zakrętów

T-4. Tabliczka wskazująca liczbę zakrętów

Tabliczka wskazuje liczbę zakrętów. Stosowana ze znakami A-3niebezpieczne zakręty – pierwszy w prawo i A-4 niebezpieczne zakręty – pierwszy w lewo, gdy liczba wymagających oznakowania zakrętów jest większa niż dwa, a odległość pomiędzy nimi jest mniejsza niż 300 m.

T-5. Tabliczka wskazująca początek drogi krętej

T-5. Tabliczka wskazująca początek drogi krętej

Tabliczka wskazuje drogę o krętości przekraczającej 160°/km. Stosowana ze znakami A-3 niebezpieczne zakręty – pierwszy w prawo i A-4 niebezpieczne zakręty – pierwszy w lewo.

T-6a: tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie

T-6a: tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie

Tabliczka, umieszczana na drodze z pierwszeństwem przed skrzyżowaniem z drogą podporządkowaną, wskazuje przebieg drogi pierwszeństwem (oznaczonej grubszą linią). Stosowana ze znakiem D-1 droga z pierwszeństwem, gdy droga z pierwszeństwem nie przebiega na wprost przez skrzyżowanie.

T-6b: tabliczka wskazująca układ dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze z pierwszeństwem)

T-6b: tabliczka wskazująca układ dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze z pierwszeństwem)

Tabliczka, umieszczana na drodze z pierwszeństwem, wskazuje niesymetryczny układ dróg podporządkowanych po obu stronach drogi z pierwszeństwem. Stosowana ze znakami A-6a skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach i D-1 droga z pierwszeństwem.

T-6c: tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie

T-6c: tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie

Tabliczka, umieszczana na drodze podporządkowanej przed skrzyżowaniem z drogą z pierwszeństwem, wskazuje przebieg drogi pierwszeństwem (oznaczonej grubszą linią). Stosowana ze znakami A-7ustąp pierwszeństwa i B-20 stop, gdy droga z pierwszeństwem nie przebiega na wprost przez skrzyżowanie.

T-6d: tabliczka wskazująca prostopadły przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie oraz układ dróg podporządkowanych

T-6d: tabliczka wskazująca prostopadły przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie oraz układ dróg podporządkowanych

Tabliczka, umieszczana na drodze podporządkowanej przed skrzyżowaniem z drogą z pierwszeństwem, wskazuje niesymetryczny układ dróg podporządkowanych po obu stronach drogi z pierwszeństwem. Stosowana ze znakami A-7 ustąp pierwszeństwa i B-20 stop.

T-7: tabliczka wskazująca układ torów i drogi na przejeździe

T-7: tabliczka wskazująca układ torów i drogi na przejeździe

Tabliczka wskazuje układ torów na przejeździe tramwajowym lub kolejowym. Stosowana ze znakami: A-9 przejazd kolejowy z zaporami, A-10 przejazd kolejowy bez zapór i A-21 tramwaj, ze względu na ostry kąt przecięcia się drogi z linią kolejową lub przebieg torów po łuku.

T-8: tabliczka wskazująca miejsce, w którym ruch pojazdów został skierowany na tory tramwajowe

T-8: tabliczka wskazująca miejsce, w którym ruch pojazdów został skierowany na tory tramwajowe

Tabliczka wskazuje miejsce, w którym pas ruchu jest skierowany na torowisko tramwajowe. Stosowana ze znakami A-21 tramwaj lub A-30inne niebezpieczeństwo.

T-9: tabliczka wskazująca rzeczywistą wielkość spadku lub wzniesienia drogi

T-9: tabliczka wskazująca rzeczywistą wielkość spadku lub wzniesienia drogi

Tabliczka, stosowana ze znakami A-22 niebezpieczny zjazd i A-23 stromy podjazd wskazuje rzeczywistą wartość spadku w procentach tangensa kąta nachylenia drogi do poziomu.

T-10: tabliczka wskazująca bocznicę kolejową lub tor o podobnym charakterze

T-10: tabliczka wskazująca bocznicę kolejową lub tor o podobnym charakterze

Tabliczka wskazuje miejsce przecięcia drogi przez bocznicę kolejową, tor manewrowy lub linię kolejową wykorzystywaną sporadycznie. W czasie przetaczania pociągu ruch na drodze jest zatrzymywany przez pracownika kolei. Stosowana ze znakiem A-30 inne niebezpieczeństwo.

T-11: tabliczka wskazująca przeprawę promową

T-11: tabliczka wskazująca przeprawę promową

Tabliczka umieszczana jest wraz ze znakiem A-30 inne niebezpieczeństwo przed dojazdem do przeprawy promowej.

T-12: tabliczka wskazująca podłużny uskok nawierzchni

T-12: tabliczka wskazująca podłużny uskok nawierzchni

Tabliczka umieszczana jest wraz ze znakiem A-30 inne niebezpieczeństwo w miejscu, gdzie występuje podłużny uskok nawierzchni powstały podczas kładzenia nawierzchni drogi.

T-13: tabliczka wskazująca odcinek drogi, na którym występują deformacje nawierzchni w postaci kolein

T-13: tabliczka wskazująca odcinek drogi, na którym występują deformacje nawierzchni w postaci kolein

Tabliczka umieszczana jest wraz ze znakiem A-30 inne niebezpieczeństwo lub A-11 nierówna droga przed odcinkiem jezdni, na nawierzchni której występują koleiny

T-14: tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków o charakterze wskazanym na tabliczce

T-14: tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków o charakterze wskazanym na tabliczce

Tabliczka wskazuje miejsce szczególnie niebezpieczne, w którym w ciągu roku zdarzyły się co najmniej cztery wypadki o wskazanym charakterze z ofiarami w ludziach na odcinku drogi 0,5 km w obszarze zabudowanym lub 1 km poza obszarem zabudowanym. W przypadku przejazdów kolejowych jako niebezpieczne oznaczone są te, na których miały miejsce dwa wypadki w ciągu roku. Tabliczka posiada pięć odmian, stosowana jest ze znakiem A-30 inne niebezpieczeństwo.

T-15: tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków spowodowanych śliską nawierzchnią jezdni ze względu na opady deszczu

T-15: tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków spowodowanych śliską nawierzchnią jezdni ze względu na opady deszczu

Tabliczka umieszczana jest wraz ze znakiem A-30 inne niebezpieczeństwo w miejscu, gdzie dochodzi do częstych wypadków lub kolizji spowodowanych śliską nawierzchnią drogi występującą w czasie lub po opadach deszczu.

T-16: tabliczka wskazująca miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych wskazanych na tabliczce

T-16: tabliczka wskazująca miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych wskazanych na tabliczce

Tabliczka umieszczana przed miejscami, w których pojazdy uprzywilejowane wyjeżdżają na drogę. Tabliczkę stosuje samodzielnie bezpośrednio przed miejscem wyjazdu, a także wraz ze znakiem A-30 inne niebezpieczeństwo w odległości obowiązującej dla znaków ostrzegawczych, zwłaszcza gdy w momencie wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych uruchamiana jest specjalna sygnalizacja świetlna.

T-17: tabliczka wskazująca granicę państwa

T-17: tabliczka wskazująca granicę państwa

Tabliczka umieszczana jest wraz ze znakiem A-30 inne niebezpieczeństwo przed miejscem w którym droga przecina granicę państwa, niezależnie oTabliczka umieszczana jest wraz ze znakiem A-30 inne niebezpieczeństwo przed miejscem w którym droga przecina granicę państwa, niezależnie od tego, czy ruch przez granicę jest otwarty czy zamknięty.

T-18: tabliczka wskazująca nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce

T-18: tabliczka wskazująca nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce

Tabliczka wskazuje nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu lub przebiegu drogi. Tabliczka stosowana wraz ze znakiem A-30 inne niebezpieczeństwo.

T-19: tabliczka wskazująca na malowanie znaków poziomych

T-19: tabliczka wskazująca na malowanie znaków poziomych

Tabliczka umieszczana jest wraz ze znakiem A-14 roboty na drodze w czasie, gdy na drodze prowadzone są prace związane z umieszczaniem lub odnową znaków poziomych.

T-20: tabliczka wskazująca długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje

T-20: tabliczka wskazująca długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje

Tabliczka wskazuje długość odcinka drogi, na którym obowiązuje zakaz. Stosowana do znaków zakazu: B-33 ograniczenie prędkości, B-35 zakaz postoju, B-36 zakaz zatrzymywania się, B-37 zakaz postoju w dni nieparzyste, B-38 zakaz postoju w dni parzyste, B-41 zakaz ruchu pieszych, gdy długość wskazanego odcinka nie przekracza 500 m.

T-21: tabliczka wskazująca odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym zakaz obowiązuje

T-21: tabliczka wskazująca odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym zakaz obowiązuje

Tabliczka wskazuje odległość od miejsca, od którego obowiązuje zakaz. Stosowana do znaków zakazu, gdy znak nie został ustawiony w miejscu początku obowiązywania zakazu.

T-22: tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych

T-22: tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych

Tabliczka wskazuje, że znak zakazu nie dotyczy rowerów jednośladowych. Stosowana do znaków zakazu: B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach, a także B-2 zakaz wjazdu, B-21 zakaz skręcania w lewo, B-22 zakaz skręcania w prawo, D-3 droga jednokierunkowa, gdy na drodze jednokierunkowej zastosowano kontrapas rowerowy. W przypadku ograniczenia prędkości do 30 km/h, nie ma konieczności wyznaczania kontrapasa rowerowego.

T-23a: tabliczka wskazująca motocykle

T-23a: tabliczka wskazująca motocykle

Tabliczka wskazuje, że znak dotyczy tylko motocykli. Stosowana do:

 

- znaków zakazu: B-25 zakaz wyprzedzania, B-33 ograniczenie prędkości,

 

- znaków nakazu: od C-1 do C-11 oraz C-14 prędkość minimalna i C-18 nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych,

 

-znaków informacyjnych: D-18 parking, D-18a parking – miejsce zastrzeżone, D-18b parking zadaszony.

T-23b: tabliczka wskazująca samochody ciężarowe, pojazdy specjalne, pojazdy używane do celów specjalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, oraz ciągniki samochodowe

T-23b: tabliczka wskazująca samochody ciężarowe, pojazdy specjalne, pojazdy używane do celów specjalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, oraz ciągniki samochodowe

Tabliczka wskazuje, że znak dotyczy tylko wymienionych rodzajów pojazdów. Stosowana analogicznie, jak wszystkie tabliczki T-23a – T-23j.

T-23c: tabliczka wskazująca ciągniki rolnicze i pojazdy wolnobieżne

T-23c: tabliczka wskazująca ciągniki rolnicze i pojazdy wolnobieżne

Tabliczka wskazuje, że znak dotyczy tylko ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych. Stosowana analogicznie, jak wszystkie tabliczki T-23a – T-23j.

T-23d: tabliczka wskazująca pojazdy silnikowe z przyczepą, z wyjątkiem pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą

T-23d: tabliczka wskazująca pojazdy silnikowe z przyczepą, z wyjątkiem pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą

Tabliczka wskazuje, że znak dotyczy tylko pojazdów silnikowych z przyczepą wieloosiową. Stosowana analogicznie, jak wszystkie tabliczki T-23a – T-23j.

T-23e: tabliczka wskazująca pojazdy z przyczepą kempingową

T-23e: tabliczka wskazująca pojazdy z przyczepą kempingową

Tabliczka wskazuje, że znak dotyczy tylko pojazdów z przyczepą kempingową. Stosowana analogicznie, jak wszystkie tabliczki T-23a – T-23j.

T-23f: tabliczka wskazująca autobusy

T-23f: tabliczka wskazująca autobusy

Tabliczka wskazuje, że znak dotyczy tylko autobusów. Stosowana analogicznie, jak wszystkie tabliczki T-23a – T-23j.

T-23g: tabliczka wskazująca trolejbusy

T-23g: tabliczka wskazująca trolejbusy

Tabliczka wskazuje, że znak dotyczy tylko trolejbusów. Stosowana analogicznie, jak wszystkie tabliczki T-23a – T-23j.

T-23h: tabliczka wskazująca pojazdy z towarami niebezpiecznymi

T-23h: tabliczka wskazująca pojazdy z towarami niebezpiecznymi

Tabliczka wskazuje, że znak dotyczy tylko pojazdów z towarami niebezpiecznymi (obejmuje ten sam zakres pojazdów, które znak B-13a). Stosowana analogicznie, jak wszystkie tabliczki T-23a – T-23j. Nie jest stosowana ze znakami nakazu C-1 – C-11, zamiast tego używany jest znak C-17 nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z towarami niebezpiecznymi.

T-23j: tabliczka wskazująca pojazdy z towarami, które mogą skazić wodę

T-23j: tabliczka wskazująca pojazdy z towarami, które mogą skazić wodę

Tabliczka wskazuje, że znak dotyczy tylko pojazdów z towarami, które mogą skazić wodę (obejmuje ten sam zakres pojazdów, które znak B-14). Stosowana analogicznie, jak wszystkie tabliczki T-23a – T-23j.

T-24: tabliczka wskazująca, że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela

T-24: tabliczka wskazująca, że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela

Tabliczka wskazuje, że pojazd pozostawiony w miejscu, w którym obowiązuje zakaz wyrażony znakami B-35 zakaz postoju lub B-36 zakaz zatrzymywania się zostanie usunięty na koszt właściciela. Tabliczkę stosuje w pobliżu obiektów takich jak banki, sądy, obiekty wojskowe oraz w miejscach, gdzie pozostawienie pojazdu utrudnia lub zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.

T-25a: tabliczka wskazująca początek zakazu postoju lub zatrzymywania

T-25a: tabliczka wskazująca początek zakazu postoju lub zatrzymywania

Tabliczka wskazuje miejsce, w którym zaczyna obowiązywać zakaz wyrażony znakami B-35 zakaz postoju lub B-36 zakaz zatrzymywania się. Stosowana, gdy zakaz rozpoczyna się niebezpośrednio za skrzyżowaniem.

T-25b: tabliczka wskazująca kontynuację zakazu postoju lub zatrzymywania

T-25b: tabliczka wskazująca kontynuację zakazu postoju lub zatrzymywania

Tabliczka wskazuje kontynuację zakazu wyrażonego znakami B-35zakaz postoju lub B-36 zakaz zatrzymywania się. Stosowana za miejscem przeznaczonym do zawracania, za wyjazdami z dróg wewnętrznych, obiektów przydrożnych oraz na odcinkach obowiązywania zakazu między skrzyżowaniami o długości ponad 400 m.

T-25c: tabliczka wskazująca odwołanie zakazu postoju lub zatrzymywania

T-25c: tabliczka wskazująca odwołanie zakazu postoju lub zatrzymywania

Tabliczka wskazuje miejsce, w którym przestaje obowiązywać zakaz wyrażony znakami B-35 zakaz postoju lub B-36 zakaz zatrzymywania się.

T-26: tabliczka wskazująca, że zakaz postoju lub zatrzymywania dotyczy strony placu

T-26: tabliczka wskazująca, że zakaz postoju lub zatrzymywania dotyczy strony placu

Tabliczka wskazuje stronę placu, przy której obowiązuje zakaz wyrażony znakami B-35 zakaz postoju lub B-36 zakaz zatrzymywania się. Znak umieszczany jest na środku objętego zakazem boku placu równolegle do jego krawędzi.

T-27: tabliczka wskazująca, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci

T-27: tabliczka wskazująca, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci

Tabliczka wskazuje, przejście dla pieszych szczególnie uczęszczane przez dzieci w wieku od 7 do 15 lat, przede wszystkim w pobliżu szkół. Stosowana ze znakami D-6 przejście dla pieszych i D-6b przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów. Powszechnie znana jako Agatka

T-28: tabliczka wskazująca, że za przejazd drogą pobierana jest opłata

T-28: tabliczka wskazująca, że za przejazd drogą pobierana jest opłata

Tabliczka wskazuje, że za przejazd drogą ekspresową, oznaczoną znakiem D-7, lub autostradą, oznaczoną znakiem D-9, pobierana jest opłata.

T-29: tabliczka informująca o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej

T-29: tabliczka informująca o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej

Tabliczka wskazuje, że parking posiada miejsca przeznaczone dla pojazdów przewożących lub kierowanych przez osoby niepełnosprawne. Stosowana ze znakami D-18 parkingD-18a parking – miejsce zastrzeżone i D-18b parking zadaszony.

T-30: tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni

T-30: tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni

Tabliczka stosowana ze znakiem D-18 parking wskazuje właściwy sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni (oznaczonej kolorem szarym). Jednocześnie oznacza, że miejsce przeznaczone jest dla pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 2,5 t.

T-31: tabliczka wskazująca kategorię tunelu

T-31: tabliczka wskazująca kategorię tunelu

Wskazuje kategorię tunelu, tabliczkę stosuje się do znaku D-37 - Tunel.

T-32: tabliczka wskazująca minimalny odstęp od poprzedzającego pojazdu

T-32: tabliczka wskazująca minimalny odstęp od poprzedzającego pojazdu

Wskazuje odległość od poprzedzających pojazdów, tabliczkę stosuje się do znaku D-37 - Tunel.