Masz pytanie? Potrzebujesz porady w sprawie prawka?
Nasz ekspert odpowie na Twoje pytania Poradź się eksperta
Strona główna

Znaki kierunku i miejscowości

Znaki kierunku i miejscowości

znaki drogowe wyrażające ustalenia organizacji ruchu w postaci drogowskazów wskazujących kierunek gdzie jest dana miejscowość, dzielnica, miejsca publiczne, atrakcje turystyczne i inne miejsca do których można się zorientować, ale głównie prowadzą do innych miast. Mają kształt prostokąta z zielonym i niebieskim tłem (te które dotyczą autostrad) z białymi napisami lub przedstawiają znaki drogowe w danym kierunku. W całej Europie stosowany jest jednolity system symboli zgodny z Konwencją wiedeńską o znakach i sygnałach drogowych z 1968 r.

Znak E- 1. Tablica przeddrogowskazowa.

Znak E- 1. Tablica przeddrogowskazowa.

Uprzedza o skrzyżowaniu.

Znak E1a. Tablica przeddrogowskazowa na autostradzie

Znak E1a. Tablica przeddrogowskazowa na autostradzie

Uprzedza o wyjeździe z autostrady.

Znak E- 1b. Tablica przeddrogowskazowa przed wjazdem na autostradę.

Znak E- 1b. Tablica przeddrogowskazowa przed wjazdem na autostradę.

Uprzedza o skrzyżowaniu z wjazdem na autostradę lub drogą prowadzącą do autostrady.

Znak E-2a. Drogowskaz tablicowy umieszczony obok jezdni

Znak E-2a. Drogowskaz tablicowy umieszczony obok jezdni

Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast.

Znak E- 2b. Drogowskaz tablicowy nad jezdnią.

Znak E- 2b. Drogowskaz tablicowy nad jezdnią.

Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast.

Znak E-2c. Drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni na autostradzie

Znak E-2c. Drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni na autostradzie

Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast.

Znak E- 2d. Drogowskaz tablicowy nad jezdnią na autostradzie.

Znak E- 2d. Drogowskaz tablicowy nad jezdnią na autostradzie.

Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast.

Znak E-2e. Drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni przed wjazdem na autostradę

Znak E-2e. Drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni przed wjazdem na autostradę

Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast.

Znak E- 2f. Drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią przed wjazdem na autostradę.

Znak E- 2f. Drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią przed wjazdem na autostradę.

Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast.

Znak E-3. Drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości wskazujący numer drogi

Znak E-3. Drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości wskazujący numer drogi

Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast.

Znak E- 4. Drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości, podający odległość do niej.

Znak E- 4. Drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości, podający odległość do niej.

Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast.

Znak E-5. Drogowskaz do dzielnicy miasta

Znak E-5. Drogowskaz do dzielnicy miasta

Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast. Znak ten z napisem "Centrum" wskazuje kierunek do centrum miasta.

Znak E- 6. Drogowskaz do lotniska.

Znak E- 6. Drogowskaz do lotniska.

Wskazuje kierunek do obiektu komunikacyjnego wskazanego na znaku.

Znak E-6a. Drogowskaz do dworca lub stacji kolejowej

Znak E-6a. Drogowskaz do dworca lub stacji kolejowej

Wskazuje kierunek do obiektu komunikacyjnego wskazanego na znaku.

Znak E- 6b. Drogowskaz do dworca autobusowego.

Znak E- 6b. Drogowskaz do dworca autobusowego.

Wskazuje kierunek do obiektu komunikacyjnego wskazanego na znaku.

Znak E-6c. Drogowskaz do przystani promowej

Znak E-6c. Drogowskaz do przystani promowej

Wskazuje kierunek do obiektu komunikacyjnego wskazanego na znaku. Znak ten może oznaczać ponadto dworzec morski.

Znak E- 7. Drogowskaz do przystani wodnej lub żeglugi.

Znak E- 7. Drogowskaz do przystani wodnej lub żeglugi.

Wskazuje kierunek do obiektu  turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku.

Znak E-8. Drogowskaz do plaży lub miejsca kąpielowego

Znak E-8. Drogowskaz do plaży lub miejsca kąpielowego

Wskazuje kierunek do obiektu  turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku.

Znak E- 9. Drogowskaz do muzeum.

Znak E- 9. Drogowskaz do muzeum.

Wskazuje kierunek do obiektu  turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku.

Znak E-10. Drogowskaz do zabytku jako dobra kultury

Znak E-10. Drogowskaz do zabytku jako dobra kultury

Wskazuje kierunek do obiektu  turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku.

Znak E-11. Drogowskaz do zabytku przyrody.

Znak E-11. Drogowskaz do zabytku przyrody.

Wskazuje kierunek do obiektu  turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku.

Znak E-12. Drogowskaz do punktu widokowego

Znak E-12. Drogowskaz do punktu widokowego

Wskazuje kierunek do obiektu  turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku.

Znak E-12a. Drogowskaz do szlaku rowerowego.

Znak E-12a. Drogowskaz do szlaku rowerowego.

Wskazuje kierunek do obiektu  turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku.

Znak E-13. Tablica kierunkowa

Znak E-13. Tablica kierunkowa

Wskazuje kierunek i odległość do głównych miejscowości położonych przy danej drodze.

Znak E-14. Tablica szlaku drogowego.

Znak E-14. Tablica szlaku drogowego.

Wskazuje numer drogi i odległość do głównych miejscowości położonych przy danym szlaku drodowym.

Znak E-14a. Tablica szlaku drogowego na autostradzie

Znak E-14a. Tablica szlaku drogowego na autostradzie

Wskazuje numer drogi i odległość do głównych miejscowości położonych przy danym szlaku drodowym.

Znak E-15a. Numer drogi krajowej.

Znak E-15a. Numer drogi krajowej.

Wskazują numer i rodzaj (kategorię) drogi.

Znak E-15b. Numer drogi wojewódzkiej

Znak E-15b. Numer drogi wojewódzkiej

Wskazują numer i rodzaj (kategorię) drogi.

Znak E-15c. Numer autostrady.

Znak E-15c. Numer autostrady.

Wskazują numer i rodzaj (kategorię) drogi.

Znak E-15d. Numer drogi ekspresowej

Znak E-15d. Numer drogi ekspresowej

Wskazują numer i rodzaj (kategorię) drogi.

Znak E-15e. Numer drogi wojewódzkiej o zwiększonym dopuszczalnym nacisku osi pojazdu (do 10 t).

Znak E-15e. Numer drogi wojewódzkiej o zwiększonym dopuszczalnym nacisku osi pojazdu (do 10 t).

Wskazują numer i rodzaj (kategorię) drogi.

Znak E-16. Numer szlaku międzynarodowego

Znak E-16. Numer szlaku międzynarodowego

Wskazują numer i rodzaj (kategorię) drogi.

Znak E-17a. Miejscowość

Znak E-17a. Miejscowość

Ozna cza wjazd do miejscowości

Znak E-18a. Koniec miejscowości

Znak E-18a. Koniec miejscowości

Oznacza wyjazd z miejscowości.

Znak E-19a. Obwodnica.

Znak E-19a. Obwodnica.

Wskazuje na skrzyżowaniu kierunek do obwodnicy miasta.

Znak E-20. Tablica węzła drogowego na autostradzie

Znak E-20. Tablica węzła drogowego na autostradzie

Informuje o zbliżaniu się do wyjazdu z autostrady; liczby umieszczone na znaku wskazują: górna - numer wyjazdu, dolna - odległość tablicy od wyjazdu; zamiast liczby wskazującej numer wyjazdu na znaku może być podawana nazwa węzła.

Znak E-21. Dzielnica (osiedle).

Znak E-21. Dzielnica (osiedle).

Informuje o wjeździe do dzielnicy lub osiedla; znak z napisem "Centrum" informuje o wjeździe do centrum miasta.

Znak E-22a. Samochodowy szlak turystyczny

Znak E-22a. Samochodowy szlak turystyczny

Wskazuje początek wyznaczonego samochodowego szlaku turystycznego; na znaku obok nazwy szlaku mogą być umieszczone symbol szlaku oraz symbol organizacji turystycznej wytyczającej szlak.

Znak E-22b. Obiekt na samochodowym szlaku turystycznym.

Znak E-22b. Obiekt na samochodowym szlaku turystycznym.

Wskazuje obiekt turystyczny na samochodowym szlaku turystycznym; na znaku umieszcza się symbol obiektu turystycznego lub wypoczynkowego.

Znak E-22c. Informacja o obiektach turystycznych

Znak E-22c. Informacja o obiektach turystycznych

Informuje o występujących obiektach turystycznych na terenie wskazanym na znaku.