Masz pytanie? Potrzebujesz porady w sprawie prawka?
Nasz ekspert odpowie na Twoje pytania Poradź się eksperta
Strona główna

Znaki poziome

Znaki poziome

Znaki drogowe umieszczone na nawierzchni jezdni w postaci linii, strzałek, napisów i innych symboli. Znaki drogowe poziome są barwy białej lub żółtej. Jeżeli na drodze są umieszczone znaki barwy białej i żółtej wskazujące różny sposób zachowania, to kierujący jest zobowiązany stosować się do znaków barwy żółtej. Umieszczone na jezdni punktowe elementy odblaskowe barwy czerwonej wyznaczają prawą krawędź jezdni. Lewa krawędź jezdni oraz pasy ruchu mogą być oznaczone punktowymi elementami odblaskowymi barwy białej lub żółtej.

Znak P-1. Linia pojedyncza przerywana

Znak P-1. Linia pojedyncza przerywana

Znak "linia pojedyncza przerywana", w który kreski są krótsze od przerw lub równe przerwom, wyznaczają pasy ruchu. Znak ten o podwójnej szerokości, w którym kreski i przerwy są równe, informuje ponadto, że wyznaczony pas ruchu jest pasem:
- ruchu powolnego
- zanikającym
albo
- przeznaczonym wyłącznie dla pojazdów wyjeżdżających na inną drogę lub jezdnię.

Znak P-2. Linia pojedyncza ciągła

Znak P-2. Linia pojedyncza ciągła

Oddziela pasy ruchu o tym samym kierunku i oznacza ponadto zakaz przejeżdżania przez tę linię i najeżdżania na nią.

Znak P-3. Linia jednostronnie przekraczalna

Znak P-3. Linia jednostronnie przekraczalna

Oznacza zakaz przejeżdżania przez tę linię od strony linii ciągłej i najeżdżania na nią, z wyjątkiem powrotu po wyprzedzaniu na położony przy linii przerywanej pas ruchu zajmowany przed wyprzedzaniem.

Znak P-4. Linia podwójna ciągła

Znak P-4. Linia podwójna ciągła

Rozdziela pasy ruchu o kierunkach przeciwnych i oznacza zakaz przejeżdżania przez tę linię i najeżdżania na nią.

Znak P-5. Linia podwójna przerywana

Znak P-5. Linia podwójna przerywana

Linia podwójna przerywana znajdująca się między skrzyżowaniami po obu stronach pasa ruchu, oznacza pas o zmiennym kierunku ruchu otwieranym i zamykanym sygnałami świetlnymi nadawanymi przez sygnalizator S-4.

Znak P-6. Linia ostrzegawcza

Znak P-6. Linia ostrzegawcza

Linia ostrzegawcza, w której kreski są dłuższe od przerw, rozdziela pasy ruchu i uprzedza o zbliżaniu się do linii, przez którą przejeżdżanie jest zabronione, lub do miejsca niebezpiecznego.

Znak P-7a. Linia krawędziowa przerywana

Znak P-7a. Linia krawędziowa przerywana

Umieszczona przy krawędzi jezdni linia krawędziowa przerywana wyznacza krawędź jezdni.

Znak P-7b. Linia krawędziowa ciągła

Znak P-7b. Linia krawędziowa ciągła

Umieszczona przy krawędzi jezdni linia krawędziowa ciągła wyznacza krawędź jezdni i oznacza zakaz wjazdu na pobocze kierującemu pojazdem samochodowym.

Znak P-8a. Strzałka kierunkowa na wsrost

Znak P-8a. Strzałka kierunkowa na wsrost

Oznacza, że jazda z pasa ruchu, na którym są umieszczone, jest dozwolona tylko w kierunku wskazanym strzałką.

Znak P-8b. Strzałka kierunkowa do skręcania

Znak P-8b. Strzałka kierunkowa do skręcania

Oznacza, że jazda z pasa ruchu, na którym są umieszczone, jest dozwolona tylko w kierunku wskazanym strzałką.

Znak P-8c. Strzałka kierunkowa do zawracania

Znak P-8c. Strzałka kierunkowa do zawracania

Oznacza, że jazda z pasa ruchu, na którym są umieszczone, jest dozwolona tylko w kierunku wskazanym strzałką.

Znak P-9. Strzałka naprowadzająca

Znak P-9. Strzałka naprowadzająca

Oznacza nakaz wjazdu na sąsiedni pas ruchu wskazany strzałką. Nie dotyczy to kierujących pojazdami, dla których jest przeznaczony dalszy odcinek pasa ruchu.

Znak P-10. Przejście dla pieszych

Znak P-10. Przejście dla pieszych

Oznacza miejsce przejścia dla pieszych.

Znak P-11. Przejazd dla rowerzystów

Znak P-11. Przejazd dla rowerzystów

Oznacza miejsce przejazdu dla rowerzystów.

Znak P-12. Linia bezwzględnego zatrzymania-STOP

Znak P-12. Linia bezwzględnego zatrzymania-STOP

Wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu w związku ze znakami pionowymi B-20 (STOP) lub B-32 (stój! kontrola celna).

Znak P-13. Linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów

Znak P-13. Linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów

Wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu w celu ustąpienia pierwszeństwa wynikającego ze znaku pionowego A-7 (ustąp pierwszeństwa).

Znak P-14. Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów

Znak P-14. Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów

Wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu na skrzyżowaniu, przed przejściem dla pieszych lub przed sygnałem świetlnym.

Znak P-15. Trójkąt podporządkowania

Znak P-15. Trójkąt podporządkowania

Potwierdza oznakowanie wlotu na skrzyżowanie znakiem A-7 (ustąp pierwszeństwa).

Znak P-16. Napis STOP

Znak P-16. Napis STOP

Potwierdza oznakowanie wlotu na skrzyżowanie znakiem B-20 (STOP),

Znak P-17. Linia przystankowa

Znak P-17. Linia przystankowa

Wyznacza na jezdni miejsce przystanku pojazdów określonych w paragrafie 51 i oznacza, że zakaz zatrzymywania się innych pojazdów na przystanku obowiązuje na całej długości linii.

Znak P-18. Stanowisko postojowe

Znak P-18. Stanowisko postojowe

Wyznacza miejsce przeznaczone do postoju pojazdów.

Znak P-19. Linia wyznaczająca pas postojowy

Znak P-19. Linia wyznaczająca pas postojowy

Wyznacza pas przeznaczony na postój pojazdów wzdłuż krawędzi jezdni lub oddziela od niej zatokę postojową.

Znak P-20. Koperta

Znak P-20. Koperta

Wyznacza stanowisko postojowe zastrzeżone dla określonego rodzaju pojazdów.

Znak P-21. Powierzchnia wyłączona

Znak P-21. Powierzchnia wyłączona

Oznacza powierzchnię drogi, na którą wjazd i zatrzymanie są zabronione.

Znak P-22. BUS

Znak P-22. BUS

Oznacza pas ruchu przeznaczony dla ruchu pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.

Znak P-23. Rower

Znak P-23. Rower

Oznacza drogę lub jej część (pas ruchu) przeznaczoną dla ruchu rowerów jednośladowych. Na pasie ruchu mogą być umieszczone inne niż określone w ust 1 i 2 napisy lub symbole oznaczające jego przeznaczenie.

Znak P-24. Miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej

Znak P-24. Miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej

Oznacza, że stanowisko postojowe, na którym znak umieszczono, jest przeznaczone dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz dla kierującego pojazdem przewożącego taką osobę.

Znak P-25. Próg zwalniający

Znak P-25. Próg zwalniający

Oznacza wypukłość na jezdni zastosowaną w celu spowolnienia ruchu pojazdów.