Masz pytanie? Potrzebujesz porady w sprawie prawka?
Nasz ekspert odpowie na Twoje pytania Poradź się eksperta
Strona główna

Sygnały świetlne

Sygnały świetlne

Sygnały świetlne dla kierujących i pieszych mają takie samo znaczenie jak w innych krajach. Czerwone światło oznacza zakaz wjazdu za sygnalizator. Światło żółte zakazuje wjazdu za sygnalizator, chyba że zatrzymanie pojazdu wymagałoby gwałtownego hamowania. Zielone światło oznacza zezwolenie na wjazd (pod warunkiem, że za skrzyżowaniem jest miejsce na kontynuowanie jazdy.) Zielone światło na sygnalizatorze ogólnym (S-1) nie gwarantuje (jak również nie wyklucza) bezkolizyjności przejazdu w innym kierunku niż prosto; taką gwarancję daje jedynie sygnalizator kierunkowy (S-3). Ponadto występują też sygnalizacje dla kierujących pojazdami komunikacji miejskiej. Sygnalizatory tramwajowe mogą być zarówno ogólne, jak i kierunkowe.

S-1. Sygnalizator z sygnałami do kierowania ruchem.

S-1. Sygnalizator z sygnałami do kierowania ruchem.

Sygnał zielony oznacza zezwolenie na wjazd za sygnalizator.

 

Sygnał żółty oznacza zakaz wjazdu za sygnalizator, chyba że w chwili zapalenia tego sygnału pojazd znajduje się tak blisko sygnalizatora, że nie może być zatrzymany przed nim bez gwałtownego hamowania; sygnał ten oznacza jednocześnie, że za chwilę zapali się sygnał czerwony.

 

Sygnał czerwony oznacza zakaz wjazdu za sygnalizator.

 

Sygnały czerwony i żółty, nadawane jednocześnie, oznaczają zakaz wjazdu za sygnalizator; sygnały te oznaczają także, że za chwilę zapali się sygnał zielony.

S-2. Sygnalizator z sygnałem dopuszczającym warunkowe skręcenie

S-2. Sygnalizator z sygnałem dopuszczającym warunkowe skręcenie

Nadawany przez sygnalizator S-2 sygnał czerwony wraz z sygnałem w kształcie zielonej strzałki oznacza, że dozwolone jest skręcenie w kierunku wskazanym strzałką w najbliższą jezdnię na skrzyżowaniu. W przypadku strzałki w lewo sygnał ten zezwala również na zawracanie z lewego skrajnego pasa ruchu, chyba, że jest to zabronione znakiem "zakaz zawracania. Skręcanie lub zawracanie w przypadku tego sygnału jest dozwolone pod warunkiem, że kierujący zatrzyma się przed sygnalizatorem i nie spowoduje utrudnienia ruchu innym jego uczestnikom.

S-3. Sygnalizator kierunkowy

S-3. Sygnalizator kierunkowy

Sygnały świetlne nadawane przez ten sygnalizator kierunkowy dotyczą kierujących jadących w kierunkach wskazanych strzałką. Sygnał zielony nadawany przez ten sygnalizator oznacza, że podczas jazdy we wskazanym kierunku nie występuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu.

S-4. Sygnalizator z sygnałami dla pasów ruchu

S-4. Sygnalizator z sygnałami dla pasów ruchu

Sygnał zielony oznacza zezwolenie na wjazd na pas ruchu, nad którym sygnalizator jest umieszczony.

Sygnał czerwony oznacza zakaz wjazdu na pas ruchu, nad którym sygnalizator jest umieszczony.

S-5. Sygnalizator z sygnałami dla pieszych

S-5. Sygnalizator z sygnałami dla pieszych

Sygnał zielony oznacza zezwolenie na wejście na przejście dla pieszych, przy czym sygnał zielony migający oznacza, że za chwilę zapali się sygnał czerwony i pieszy jest obowiązany jak najszybciej opuścić przejście.

 

Sygnał czerwony oznacza zakaz wejścia na przejście.

S-6. Sygnalizator z sygnałami dla rowerzystów

S-6. Sygnalizator z sygnałami dla rowerzystów

Sygnał zielony oznacza zezwolenie na wjazd na przejazd dla rowerzystów, przy czym sygnał zielony migający oznacza, że za chwilę zapali się sygnał czerwony i rowerzysta jest obowiązany jak najszybciej opuścić przejazd.

 

Sygnał czerwony oznacza zakaz wjazdu na przejazd.

S-7. Sygnalizator z sygnałem nadającym opuszczenie pasa ruchu

S-7. Sygnalizator z sygnałem nadającym opuszczenie pasa ruchu

Sygnał świetlny stały lub migający, nadawany przez ten sygnalizator, oznacza nakaz opuszczenia pasa ruchu, nad którym sygnalizator jest umieszczony, i wjazdu na część jezdni znajdującą się po stronie wskazanej strzałką.