Masz pytanie? Potrzebujesz porady w sprawie prawka?
Nasz ekspert odpowie na Twoje pytania Poradź się eksperta

Posiadam już numer PKK. Co dalej?

Posiadam PKK. Co dalej?
Posiadam PKK. Co dalej?

Uzyskanie numeru PKK upoważnia nas już do zapisania się na kurs prawa jazdy w ośrodku szkolenia kierowców. To jedyny dokument, z jakim udajemy się do szkoły jazdy (poza tym, iż przydać się może jeszcze dokument tożsamości). Jednak warto wiedzieć, że kolejnym etapem wcale nie musi być szkoła jazdy, a Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego (WORD), gdzie – zanim przystąpimy do kursu w ośrodku szkolenia kierowców – możemy najpierw zdać państwowy egzamin teoretyczny. Jak to możliwe?

 

Szkolenie na prawo jazdy składa się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej. Jednak obecnie kandydat na kierowcę ma prawo zrezygnować z udziału w części teoretycznej szkolenia. Wówczas z numerem PKK udaje się od razu do WORD, gdzie zapisuje się na państwowy egzamin teoretyczny określonej kategorii prawa jazdy. Obecnie obowiązujące przepisy zezwalają kandydatom na kierowców naukę w zakresie teorii samodzielnie. Gdy wybierzesz tę opcję, najpierw należy w WORD egzamin teoretyczny, a dopiero później udać się do ośrodka szkolenia kierowców na zajęcia praktyczne.

 

Aby wspomóc, tę formę nauczania nasze wydawnictwo w oparciu o 20 letnie doświadczenie w branży szkolenia kierowców wspólnie z instruktorami nauki i techniki jazdy przygotowało kursy elearningowe dostępne na stronie: http://prawojazdy.dobreosk.pl.

 

Podczas szkolenia zagłębiasz się w tajniki prowadzenia pojazdów zgodnie z metodologią i metodyką nauczania nakreśloną przez ministerstwo transportu. Każdy kursant ma kontakt z instruktorem, który odpowiada na pytania i wątpliwości.

 

Możesz na stronie http://sklep.sphcredo.pl również zakupić zestaw książki w której szkolenie podzielone jest na lekcje wraz z aktualizowaną płytą DVD zawierająca pytania egzaminacyjne wykorzystywane przez WORDy.

 

Jeśłi chcesz poćwiczyć rozwiązywanie testów na urządzeniach mobilnych typu tablet, smartfon zachęcamy do skorzystania z aplikacji https://testy.portalnaukijazdy.pl

Kolejność działań (po uzyskaniu numeru PKK) w przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach teoretycznych w ośrodku szkolenia kierowców:

 1. Udajesz się z numerem PKK do WORD i zapisz się na egzamin teoretyczny.
  Szkolisz się proponowanymi przez nas metodami do samodzielnej nauki w domu.
 2. Uzyskujesz wynik pozytywny w/w egzaminu.
 3. Udajesz się z numerem PKK do ośrodka szkolenia kierowców i rozpocznij szkolenie praktyczne.
 4. Po zakończonym szkoleniu praktycznym i zdanym egzaminie wewnętrznym przeprowadzonym przez ośrodek szkolenia kierowców, udaj się ponownie do WORD w celu zapisania się na państwowy egzamin praktyczny.
 5. Pamiętaj o przybyciu na egzamin w wyznaczonym terminie. Pamiętaj o obowiązku posiadania przy sobie ważnego dokumentu tożsamości – dowodu osobistego lub paszportu (a w przypadku obcokrajowców kartę czasowego bądź stałego pobytu). Po uzyskaniu pozytywnego wyniku w/w egzaminu pozostaje jedynie uiścić opłatę za wydanie prawa jazdy i oczekiwać na odbiór prawa jazdy w wydziale komunikacji, czyli miejscu, w którym uzyskano numer PKK.

Jeżeli chcesz jednak odbyć obie części szkolenia – teoretyczną i praktyczną – w ośrodku szkolenia kierowców, po uzyskaniu w wydziale komunikacji numeru PKK udajesz się do wybranej szkoły jazdy.

 

Kolejność działań (po uzyskaniu numeru PKK) w przypadku woli odbycia szkolenia teoretycznego i praktycznego w ośrodku szkolenia kierowców:

 1. Udajesz się z numerem PKK do ośrodka szkolenia kierowców i zapisz się na kurs
 2. Realizujesz program szkolenia w zakresie zajęć teoretycznych i praktycznych, zgodny wymogami ośrodka szkolenia kierowców.
 3. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu wewnętrznego przeprowadzonego przez ośrodek szkolenia kierowców, udajesz się z numerem PKK do WORD i zapisz się na egzamin państwowy. Możesz zapisać się zarówno na egzamin teoretyczny, jak i praktyczny w jednym terminie (oba egzaminy wyznaczone na ten sam dzień). Masz także możliwość rozdzielić oba egzaminy na dwa różne terminy i najpierw zapisać się na egzamin teoretyczny. Dopiero po uzyskaniu wyniku pozytywnego z teorii możesz się następnie umówić na egzamin praktyczny. Rozwiązanie to jest „bezpieczniejsze” i może okazać się tańsze, bowiem w przypadku umówionego dwóch egzaminów w jednym terminie i uzyskaniu wyniku negatywnego z teorii, zapisanie się na kolejny egzamin wiązało się będzie z uiszczeniem opłaty za cały egzamin (opłata za niewykorzystany egzamin praktyczny PRZEPADA). W razie umówienia się na każdy egzamin osobno, wnosi się opłatę stosowną do zakresu egzaminu, co w razie niepowodzenia na teorii w rezultacie okaże się opcją korzystniejszą.
 4. Pamiętaj o przybyciu na egzamin w wyznaczonym terminie. Pamiętaj o obowiązku posiadania przy sobie ważnego dokumentu tożsamości – dowodu osobistego lub paszportu (a w przypadku obcokrajowców kartę czasowego bądź stałego pobytu). Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu teoretycznego i praktycznego pozostaje jedynie uiścić opłatę za wydanie prawa jazdy i oczekiwać na odbiór prawa jazdy w wydziale komunikacji, czyli miejscu, w którym uzyskano numer PKK.

Gdy zdasz egzamin na prawo jazdy, WORD wyśle stosowną informację do właściwego urzędu. O tym, czy prawo jazdy jest już gotowe do odbioru dowiedzieć się możesz TUTAJ. Pamiętaj, że wydanie prawa jazdy uzależnione od wniesienia opłaty za wydanie dokumentu. Obecnie opłata ta wynosi 100,50 zł (sto złotych i pięćdziesiąt groszy). WAŻNE: dopóki nie uiścimy tej opłaty, wydział komunikacji nie zamówi naszego dokumentu w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Zatem nie ma możliwości dokonania opłaty za wydanie prawa jazdy przy jego odbiorze. Opłaty dokonać możesz w kasie urzędu lub przelewem na stosowny rachunek bankowy (dostępny w twoim urzędzie), jednak z potwierdzeniem dokonania wpłaty (zarówno w kasie, jak i przelewem) należy udać się do stanowiska obsługującego sprawy związane z prawem jazdy – czyli te same stanowiska, przy których załatwia się numer PKK. W ostateczności istnieje możliwość wysłania potwierdzenia dokonania opłaty także mailem do swojego urzędu, jednak lepiej wcześniej tę możliwość zweryfikować chociażby telefonicznie, a po wysłaniu potwierdzenia dodatkowo – także telefonicznie – potwierdzić fakt jego doręczenia. Prawo jazdy będzie gotowe najpóźniej po 9 dniach roboczych od dnia, w którym urząd dostał potwierdzenie opłaty za prawo jazdy. Pamiętaj, by udając się po odbiór prawa jazdy posiadać przy sobie dokument tożsamości – najlepiej prawo jazdy lub paszport.

 

Istnieje możliwość odbioru dokumentu za pośrednictwem poczty, jednak wolę taką należy określić we wniosku o wydanie prawa jazdy, który złożono w urzędzie na początku drogi do prawa jazdy. Jeżeli ubiegasz się o kolejną kategorię, w takim przypadku do urzędu należy wcześniej odesłać „stare” prawo jazdy”.

 

WAŻNE: Pamiętaj, że nie możesz prowadzić pojazdów bez ważnego prawa jazdy. Dlatego - jeśli zdasz egzamin, ale jeszcze nie masz prawa jazdy - nie możesz prowadzić pojazdów.

 

Wszystkie osoby, które chcą zapisać się na kurs prawa jazdy muszą pamiętać, że przed zapisaniem się do wybranego ośrodka szkolenia kierowców muszą założyć Profil Kandydata na Kierowcę (PKK). Jest to elektroniczny zbiór informacji na temat osoby, która chce ubiegać się o prawo jazdy. Gdy kursant zdobędzie już numer PKK, może zapisać na kurs w wybranym ośrodku. Po ukończeniu szkolenia obejmującego 30 godzin teoretycznych (po 45 minut) i 30 godzin praktycznych (60 minut) i po zdaniu egzaminu wewnętrznego można przystąpić do państwowego egzaminu na prawo jazdy.