Masz pytanie? Potrzebujesz porady w sprawie prawka?
Nasz ekspert odpowie na Twoje pytania Poradź się eksperta
Strona główna

Taryfikator

Taryfikator

Aktualny taryfikator mandatów i punktów karnych za wykroczenia w ruchu drogowym.

Taryfikator mandatów w ruchu drogowym

 

Lp. Kwalifikacja prawna - ustawa Kodeks wykroczeń  Naruszenie Naruszone przepisy ruchu drogowego z aktów prawnych wg opisu pod tabelą 

Grzywna

w zł

Punkty
I. Przepisy o ruchu pieszych
  art. 90  Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd: art. 14 pkt 1 lit. a    
  1) na przejściach dla pieszych   50
  2)  w miejscach innych niż przejścia dla pieszych   100
  Wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi art. 14 pkt 1 lit. b 100
art. 97 Przechodzenie przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenia zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni  art. 14 pkt 7 50
art. 92 § 1 lub art. 90 Niestosowanie się do znaków drogowych dotyczących ruchu pieszych § 30 lub

§ 39 w zw. z

§ 40 [1]

50 -
  art. 90 lub art. 97  Przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności drogi:  art. 14 pkt 2    
    1) na obszarze zabudowanym   50 -
    2) na obszarze niezabudowanym   100 -
art. 90 lub art. 97 Zwalnianie kroku lub zatrzymywanie się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko art. 14 pkt 3 50 -
art. 97 Przebieganie przez jezdnię  art. 14 pkt 4 50 -
10    Chodzenie po torowisku  art. 14 pkt 5 50 -
11    Wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie art. 14 pkt 6 100 -
12    Naruszenie obowiązku korzystania przez pieszego z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku - z pobocza art. 11 ust. 1 50 -
13    Naruszenie przez pieszego idącego po poboczu lub jezdni obowiązku poruszania się po lewej stronie drogi art. 11 ust. 2 50  
14    Naruszenie przez pieszych obowiązku poruszania się po jezdni jeden za drugim  art. 11 ust. 3 50 -
15    Naruszenie obowiązku korzystania z przejść dla pieszych podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko  art. 13 50 -
16    Korzystanie z dróg niedostępnych dla pieszych  art. 45 ust. 1 pkt 4 50 -
17  art. 90 lub art. 97 Naruszenie przepisów dotyczących ruchu pieszych na drogach dla rowerów   art. 11 ust. 4 50 -
17a art. 97 Niestosowanie się do obowiązku używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego przez pieszego poruszającego się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, chyba, że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub chodniku art. 11 ust. 4a do 100 -
II. Przepisy dotyczące ruchu pojazdów
A. Zasady ogólne i przepisy porządkowe
18  art. 90 lub art. 97 Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu art. 16 ust. 4 150

2

H-08

dot. jazdy prawostronnej 

19  art. 90 lub art.97 Naruszenie obowiązku poruszania się po poboczu przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, rowerem, wózkiem rowerowym,motorowerem, wózkiem ręcznym albo osobę prowadzącą pojazd napędzany silnikiem art. 16 ust. 5 100 -
20  art. 90 Nieustąpienie miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu przez kierującego pojazdem art. 16 ust. 6 250

6

D-3 

21  art. 97 Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy art. 39 ust. 1 100

2

H-09

    Przewożenie dziecka w pojeździe:      
22    1) poza fotelikiem ochronnym lub innym urządzeniem do przewożenia dzieci art. 45 ust. 2 pkt 5 lub art. 39 ust. 3 150

 6

J-01

23    2) w foteliku ochronnym, siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera art. 45 ust. 2 pkt 4 150

6

J-01

24    Kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa  art. 45 ust. 2 pkt 3 100

 4

J-02

25  art. 97 Nieużywanie kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym podczas jazdy motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem art. 40 ust. 1 100

 2

H-12

26  art. 97 Kierowanie motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem przewożącym pasażera nieużywającego kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym  art. 45 ust. 2 pkt 3 100

 4

J-02

27    Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem art. 45 ust. 2 pkt 2 150 -
28    Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem  art. 45 ust. 2 pkt 1 200

 5

H-13

29  art. 90 lub art. 97 Wjeżdżanie na pas między jezdniami  art. 45 ust. 1 pkt 5 100

 0

K-10

30  art. 90 Niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku poprzez nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było zabitego lub rannego  art. 44 ust. 1 pkt 3 lub ust. 3 150 -
31  art. 97 Nieużywanie elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu przez osobę wykonującą roboty lub inne czynności na drodze  art. 41 150 -
32    Brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdów do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego  art. 55 ust. 1 300 -
B. Włączanie się do ruchu
33  art. 90 Nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu podczas włączania się do ruchu  art. 17 ust. 2 300

 5

D-07

34    Uniemożliwienie włączenia się do ruchu autobusowi (trolejbusowi) sygnalizującemu zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię z oznaczonego przystanku na obszarze zabudowanym art. 18 ust. 1 200
35    Naruszenie obowiązków przez kierującego pojazdem zbliżającego się do miejsca postoju autobusu szkolnego art. 18a ust. 1 200
C. Prędkość i hamowanie
  art. 92a Przekroczenie dopuszczalnej prędkości: art. 20 lub art. 31 ust. 1 pkt 1 albo § 27, § 31 lub § 81 ust. 1 i 2 [1]    
36     do 10 km/h    do 50  
37     o 11-20 km/h    od 50 do 100

2

E-05

38     o 21-30 km/h    od 100 do 200

4

E-04

39     o 31-40 km/h    od 200 do 300

6

E-03

40     o 41-50 km/h    od 300 do 400

8

E-02

41     o 51 km/h i więcej    od 400 do 500

10

E-01

42  art. 90 Hamowanie w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienie  art. 19 ust. 2 pkt 2 od 100 do 300  
43     Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym  art. 19 ust. 2 pkt 1 od 50 do 200

2

E-07

44  art. 97 Niezachowanie przez kierujących pojazdami objętymi indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdami lub zespołami pojazdów o długości większej niż 7 metrów niezbędnego odstępu od pojazdów znajdujących się przed nimi  art. 19 ust. 3 200 -
45    Przekroczenie indywidualnie określonej dopuszczalnej prędkości dla danego pojazdu   art. 21 ust. 4 lub art. 63 ust. 2 pkt 4 lub ust. 3 pkt 2 lit. d  zgodnie z lp. 36-41  2 do 10
E-01 do E-05
D. Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu
46  art. 90 lub art. 97 Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudni  art. 22 ust. 6 pkt 4  od 200 do 400

5

D-10

47    Zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowych   art. 22 ust. 6 pkt 1  200

5

D-10

48    Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru   art. 22 ust. 5  200

2

D-11

49    Nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni przed skręceniem   art. 22 ust. 2 150 -
50  art. 90 Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem zmieniającego zajmowany pas ruchu   art. 22 ust. 4 250

 5

D-05

E. Wymijanie, omijanie i cofanie
51  art. 90 lub art. 97 Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu  art. 26 ust. 3 pkt 2 500

10

B-01

52    Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu  art. 28 ust. 3 pkt 4  250 -
53  art. 90 Utrudnianie ruchu podczas cofania  art. 23 ust. 1 pkt 3  od 50 do 200

 4

D-08

54  art. 90 lub art. 97 Naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach  art. 23 ust. 2 200

2

H-02

F. Wyprzedzanie 
55  art. 97 Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi  art. 26 ust. 3 pkt 1  200

10

B-02

56    Wyprzedzanie na przejazdach dla rowerzystów lub bezpośrednio przed nimi   art. 27 ust. 4  200

10

F-03

  art. 90 Naruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia się przed wyprzedzaniem, czy:      
57     1) ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu art. 24 ust. 1 pkt 2 250

5

F-01

58     2) kierujący jadący za nim nie rozpoczął manewru wyprzedzania art. 24 ust. 1 pkt 2 250

5

F-01

59  art. 97 Naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia  art. 24 ust. 7 pkt 1  300

5

F-04

60    Naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi   art. 24 ust. 7 pkt 2  300 5 F-05
61    Naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach   art. 24 ust. 7 pkt 3 300 5 F-06
62    Wyprzedzanie na przejazdach kolejowych albo tramwajowych i bezpośrednio przed nimi   art. 28 ust. 3 pkt 3 lub ust. 6 300

5 F-07

5 F-08

63  art. 97 Wyprzedzanie bez zachowania bezpiecznego odstępu od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu  art. 24 ust. 2 300 -
63a art. 97 Wyprzedzanie z niewłaściwej strony art. 24 ust. 3-5  200 3 F-02
64   art. 90 lub art. 97 Niestosowanie się przez kierującego pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika do obowiązku zjechania jak najbardziej na prawo w celu ułatwienia wyprzedzenia  art. 24 ust. 6  350 3 F-10
65   art. 90 lub art. 97  Niestosowanie się przez kierującego pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika do obowiązku zjechania jak najbardziej na prawo w celu ułatwienia wyprzedzenia  art. 24 ust. 6  100 -
66   art. 97 Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym  art. 24 ust. 11  300 3 F-11
G. Przecinanie się kierunków ruchu       
67  art. 90 Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu  art. 26 ust. 1 350

10

B-03

68    Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym na skrzyżowaniu przy skręcaniu w drogę poprzeczną  art. 26 ust. 2  350

10

B-04

69    Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni  art. 26 ust. 4 albo ust. 5 350
70    Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe dla rowerzystów  art. 27 ust. 1 350

6

D-04

70a   Nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić art. 27 ust. 1a 350

6

D-04

71    Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi przy przejeżdżaniu przez drogę dla rowerów poza jezdnią   art. 27 ust. 3 350

6

D-04

72  art. 90 lub art. 97   Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej  art. 27 ust. 7 350

10

B-05

73    Naruszenie obowiązku usunięcia pojazdu unieruchomionego na przejeździe kolejowym (tramwajowym) lub ostrzegania kierujących pojazdami szynowymi w sytuacji, w której usunięcie pojazdu nie było możliwe   art. 28 ust. 4 lub ust. 6 300 -
74    Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej - w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku  art. 26 ust. 6  100

0

K-05

75   art. 97 Naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone   art. 28 ust. 3 pkt 1  300

4

H-14

76    Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy   art. 28 ust. 3 pkt 2  300

4

H-15

77  art. 90 lub art. 97  Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych pojazdem silnikowym   art. 26 ust. 3 pkt 3  250

0

K-04

78    Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych innym pojazdem niż pojazd silnikowy    100

0

K-04

79    Naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy   art. 25 ust. 4 pkt 1  300

2

H-16

H. Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza
80  art. 88 lub art. 90  Niewłączenie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza  art. 30 ust. 1 pkt 1 lit. a lub pkt 2 lit. a 200

2

G-02

81  art. 90 lub art. 97  Naruszenie przez kierującego pojazdem innym niż silnikowy zakazu wyprzedzania innych pojazdów w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza oraz obowiązku korzystania z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe - to jazdy jak najbliżej krawędzi jezdni   art. 30 ust. 1 pkt 2 lit. b 100 -
82  art. 97  Nadużywanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych  art. 29 ust. 2 pkt 1  100
83    Używanie sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym   art. 29 ust. 2 pkt 2  100
84  art. 90 lub art. 97 Używanie tylnych świateł przeciwmgłowych przy normalnej przejrzystości powietrza  art. 30 ust. 3  100

2

G-07

I. Holowanie
85  art. 97 Holowanie pojazdu, w którym znajduje się kierujący niemający wymaganych uprawnień do kierowania tym pojazdem  art. 31 ust. 1 pkt 3  250 -
86    Holowanie pojazdu na połączeniu sztywnym, jeżeli nie jest sprawny co najmniej jeden układ hamulcowy, albo na połączeniu giętkim, jeżeli nie są sprawne dwa układy hamulcowe   art. 31 ust. 1 pkt 6  250
87    Holowanie pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub niesprawnych hamulcach    art. 31 ust. 2 pkt 1  250

0

K-07

88    Holowanie pojazdu na połączeniu giętkim, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony   art. 31 ust. 2 pkt 2 250

0

K-07

89    Holowanie więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego   art. 31 ust. 2 pkt 3 250

0

K-07

90    Holowanie pojazdem z przyczepą (naczepą)     art. 31 ust. 2 pkt 4 250

0

K-07

    Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez:      
91    1) niewłączenie w pojeździe holującym świateł mijania  art. 31 ust. 1 pkt 2  100 -
92    2)  nieprawidłowe połączenie pojazdu holowanego z holującym   art. 31 ust. 1 pkt 4 150
93    3)  brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdu holowanego  art. 31 ust. 1 pkt 5 150
94    4)  niezachowanie właściwej odległości między pojazdami holowanym a holującym  art. 31 ust. 1 pkt 7 100
95    5)  niewłaściwe oznakowanie połączenia między pojazdami (holu) albo brak takiego oznakowania   50
J. Przepisy o ruchu rowerów, motorowerów, pojazdów zaprzęgowych oraz ruchu zwierząt
96  art. 97  Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku przewożenia dziecka do lat 7 na dodatkowym siodełku  art. 33 ust. 2  50
96a   Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić art. 33 ust. 1 50
97  art. 90 Nieustąpienie miejsca pieszym przez kierującego rowerem korzystającego z drogi dla rowerów i pieszych  art. 33 ust. 1 50
97a art. 90 Nieopuszczenie przez kierującego rowerem śluzy rowerowej, kiedy zaistnieje możliwość kontynuowania jazdy w zamierzonym kierunku art. 33 ust. 1a 50
98  art. 90 lub art. 97 Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu, z zastrzeżeniem lp. 98a   art. 33 ust. 3 pkt 1  50
98a art. 90 Utrudnianie poruszania się innym uczestnikom ruchu przez kierującego rowerem jadącego po jezdni obok innego roweru lub motoroweru art. 33 ust. 3 pkt 1 w zw. z ust. 3a 200
99    Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach  art. 33 ust. 3 pkt 2 50
100    Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu czepiania się pojazdów   art. 33 ust. 3 pkt 3  100
101  Uchylona  Naruszenie przez kierującego rowerem na przejeździe dla rowerzystów zakazu wjeżdżania bezpośrednio przed jadący pojazd art. 33 ust. 4 pkt 1  150
102  Uchylona  Naruszenie przez kierującego rowerem na przejeździe dla rowerzystów zakazu zwalniania lub zatrzymywania się bez uzasadnionej przyczyny art. 33 ust. 4 pkt 2  100
103 

art. 90 lub art. 97 

Naruszenie przez kierującego rowerem przepisów o korzystaniu z chodnika lub drogi dla pieszych art. 33 ust. 5 50
104    Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu jazdy obok innego uczestnika ruchu na jezdni art. 34 ust. 5 pkt 2 100
105    Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu pozostawiania pojazdu niezabezpieczonego przed ruszeniem art. 34 ust. 5 pkt 3  100
106    Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu jazdy pojazdami na płozach bez dzwonków lub grzechotek  art. 34 ust. 5 pkt 4 50
107    Naruszenie przez jeźdźca lub poganiacza obowiązku korzystania z określonej drogi lub części drogi  art. 35 ust. 1  100
108    Pędzenie zwierząt płochliwych, niesprawnych fizycznie lub niedających sobą kierować   art. 35 ust. 2 50
109    Pędzenie zwierząt bez odpowiedniego nadzoru, a pojedynczych bez uwięzi  art. 37 ust. 1  50
110    Naruszenie przez poganiacza obowiązku poruszania się po lewej stronie pędzonych zwierząt   art. 37 ust. 2 pkt 1 50
111    Naruszenie przez poganiacza obowiązku używania, w okresie niedostatecznej widoczności, odpowiedniego oświetlenia  art. 37 ust. 2 pkt 2 50
112    Naruszenie przez poganiacza zakazu pędzenia zwierząt po określonych drogach  art. 37 ust. 4 pkt 1  50
113    Naruszenie przez poganiacza zakazu przepędzania zwierząt w poprzek drogi w miejscu niewidocznym na dostateczną odległość   art. 37 ust. 4 pkt 3 50
114    Naruszenie przez poganiacza zakazu zatrzymywania zwierząt na jezdni  art. 37 ust. 4 pkt 4  50
115    Naruszenie przez poganiacza zakazu dopuszczania do zajmowania przez zwierzęta więcej niż prawej połowy jezdni albo drogi dla pieszych lub rowerów   art. 37 ust. 4 pkt 5  50
116  art. 97 Naruszenie nakazu, aby w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym pojazd zaprzęgowy znajdował się poza jezdnią  art. 46 ust. 3  50
117  art. 90 lub art. 91  Pozostawienie pojazdu zaprzęgowego na postoju bez zachowania środków ostrożności niezbędnych do uniknięcia wypadku  art. 46 ust. 5  50
118  art. 97  Naruszenie wprowadzonych przez radę powiatu zakazów pędzenia zwierząt art. 37 ust. 5  50
K. Autostrady i drogi ekspresowe
119  art. 90 lub art. 97 Naruszenie zakazu zawracania na autostradzie lub drodze ekspresowej  art. 22 ust. 6 pkt 2 lub pkt 3 300

5

D-10

120    Cofanie na autostradzie lub drodze ekspresowej   art. 23 ust. 2 300

5

H-01

121    Wjazd na autostradę lub drogę ekspresową pojazdem, dla ruchu którego drogi te nie są przeznaczone  art. 45 ust. 1 pkt 4  250 -
122    Zatrzymanie lub postój pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innych miejscach niż wyznaczone w tym celu  art. 49 ust. 3  300

1

H-04

123    Nieusunięcie z jezdni pojazdu unieruchomionego z przyczyn technicznych oraz nieostrzeganie innych uczestników ruchu  art. 49 ust. 3  300

1

H-04

124    Niesygnalizowanie lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu silnikowego z powodu uszkodzenia lub wypadku na autostradzie lub drodze ekspresowej   art. 50 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1 300

1

H-04

L. Zatrzymanie i postój
125  art. 90 lub art. 97 Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu  art. 46 ust. 1  od 100 do 300

1

H-04

126    Niezachowanie wymaganego odstępu za poprzedzającym pojazdem przez kierującego pojazdem w tunelu, podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego  art. 47a  100 -
    Zatrzymywanie pojazdu:      
127    1)  na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania art. 49 ust. 1 pkt 1  300

1

H-04

128    2)  na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu - także za nimi art. 49 ust. 1 pkt 2  od 100 do 300

1

H-04

129    3)  w tunelu, na moście lub na wiadukcie  art. 49 ust. 1 pkt 3 200

1

H-04

130    4)  na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli kierujący pojazdami wielośladowymi są zmuszeni do najeżdżania na tę linię art. 49 ust. 1 pkt 4 100

1

H-04

131    5)  na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni lub na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni art. 49 ust. 1 pkt 5 100

1

H-04

132    6)  w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli pojazd je zasłania art. 49 ust. 1 pkt 6 100

1

H-04

133    7)  przy lewej krawędzi jezdni  art. 49 ust. 1 pkt 7  100

1

H-04

134    8)  na pasie między jezdniami  art. 49 ust. 1 pkt 8  100

1

H-04

135    9)  w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką - na całej jej długości art. 49 ust. 1 pkt 9  100

1

H-04

136    10)  w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu art. 49 ust. 1 pkt 10 100

1

H-04

137  art. 90 lub 97   Na drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów lub w śluzie rowerowej, z wyjątkiem roweru art. 49 ust. 1 pkt 11 100

1

H-04

138  art. 84, 90 lub art. 91  Brak sygnalizowania lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku  art. 50 ust. 1 pkt 2 lub ust. 2 pkt 2 150

1

H-04

139  art. 90 lub art. 97  Naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku  art. 47  100

1

H-04

140    Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu na jezdni jak najbliżej jej krawędzi i równolegle do niej   art. 46 ust. 2  100

1

H-04

141    Naruszenie obowiązku umieszczania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym  art. 46 ust. 3 od 150 do 300

1

H-04

142    Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd  art. 49 ust. 2 pkt 1  100

1

H-04

143    Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu  art. 49 ust. 2 pkt 2 100

1

H-04

144    Naruszenie zakazu postoju przed lub za przejazdem kolejowym na odcinku od przejazdu do słupka wskaźnikowego z jedną kreską art. 49 ust. 2 pkt 3 100

1

H-04

145    Naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania w miejscach innych niż wyznaczone art. 49 ust. 2 pkt 4  100

1

H-04

146    Naruszenie zakazu postoju na obszarze zabudowanym pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton lub o długości przekraczającej 12 m art. 49 ust. 2 pkt 5 od 200 do 300  1

H-04

M. Używanie świateł zewnętrznych
147  art. 88  Jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu art. 51 ust. 1 200

4

G-01

148    Jazda bez wymaganych świateł od świtu do zmierzchu art. 51 ust. 1 lub 2 100

12

G-03

149    Jazda bez wymaganych świateł pojazdami niewyposażonymi w światła mijania, drogowe lub do jazdy dziennej art. 51 ust. 6 100

4

G-01

150    Jazda bez wymaganych świateł w tunelu, niezależnie od pory doby art. 51 ust. 1 lub ust. 6 200

4

G-04

151    Nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności art. 52 ust. 1 lub ust. 2 lub art. 30 ust. 2 od 150 do 300

3

G-08

152  art. 90 Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami art. 51 ust. 3  200

 3

G-09

153  art. 90 lub art. 97 Naruszenie warunków dopuszczalności używania przednich świateł przeciwmgłowych art. 51 ust. 5  100

2

G-06

154    Używanie "szperacza" podczas jazdy art. 52 ust. 3  100

0

K-11

N. Używanie pojazdów w ruchu drogowym
155  art. 90 lub art. 97  Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym art. 53 ust. 2 300

0

K-12

156  art. 97  Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim art. 60 ust. 1 pkt 1  200

0

K-16

157    Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych art. 60 ust. 1 pkt 2 200

3

H-17

158    Zakrywanie tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne   100

3

H-17

159    Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu art. 60 ust. 2 pkt 1  50

0

K-18

160    Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi art. 60 ust. 2 pkt 5 100

0

K-21

161    Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem art. 60 ust. 3 100

0

K-22

162  art. 90 lub art. 97  Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe art. 32 ust. 6 200

2

H-19

  art. 97  Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez:      
163    1) kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież art. 57 ust. 1  200

 2

J-03

164    2)  oznaczenie pojazdu tablicami informującymi, że przewożone są nim dzieci lub młodzież, w czasie gdy dzieci lub młodzież nie są przewożone art. 57 ust. 3 50

2

J-03

165  art. 90  3)  kierującego innym pojazdem  art. 57 ust. 2  200

1

J-04

  art. 97   Niedopełnienie przez kierującego autobusem szkolnym obowiązku:      
165a   1) włączenia świateł awaryjnych podczas wsiadania lub wysiadania dzieci art. 57a ust. 1 200

2

J-03

165b   2) zdjęcia, zasłonięcia lub złożenia tablicy z napisem „autobus szkolny” i jeżeli są przewożone inne osoby lub nie przewozi się żadnych osób art. 57a ust. 3 50

2

J-03

166  art. 90 lub art. 97 Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez kierującego pojazdem przewożącym takie osoby  art. 58 ust. 1  200 

2

J-05

167    Niezachowanie szczególnej ostrożności przez kierującego pojazdem, który omija pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych art. 58 ust. 2  200 

1

J-06

168    Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych art. 54 ust. 1 lub ust. 3 200 

0

K-14

169    Bezpodstawne używanie żółtego sygnału błyskowego  art. 54 ust. 4 100 

0

K-15

170  art. 97  Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic art. 60 ust. 1 pkt 3 50 

1

H-18

171    Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem art. 60 ust. 2 pkt 2  do 300 

0

K-19

172    Nieoznaczenie pojazdu zarejestrowanego za granicą znakiem określającym państwo rejestracji art. 59 ust. 2  100 -
173    Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany art. 60 ust. 1 pkt 4 100

0

K-17

174    Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym art. 60 ust. 2 pkt 3 100

0

K-20

O. Przewóz ładunków i ciągnięcie przyczep
175  art. 97  Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający światła lub urządzenia sygnalizacyjne art. 61 ust. 2 pkt 4 200

0

K-26

176    Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest wyposażony art. 61 ust. 2 pkt 4 100

0

K-26

177    Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób art. 61 ust. 8 w zw. z ust. 9 150

0

K-31

178    Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy art. 61 ust. 4  200

0

K-29

179    Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich art. 61 ust. 5  150

0

K-30

180    Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego art. 62 ust. 1  od 100 do 300 

0

K-34

P. Przewóz osób
181  art. 97  Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu art. 63 ust. 1  100 zł za każdą osobę przewożoną w niewłaściwy sposób, nie więcej niż 500 

1 do 10

J-07 do J-16

182  art. 97  Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracj art. 63 ust. 1  100 zł za każdą osobę ponad określoną liczbę, nie więcej niż 500 

1 do 10

J-07 do J-16

183  art. 97  Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach, z zastrzeżeniem że w przypadku naruszenia warunku dopuszczalnej prędkości lub liczby przewożonych osób stosuje się odpowiednio lp. 36-41 lub 182 art. 63 ust. 3 100

2

J-19

184  art. 97  Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy, z zastrzeżeniem że w przypadku naruszenia warunku dopuszczalnej prędkości stosuje się odpowiednio lp. 36-41 art. 63 ust. 2  100

2

J-20

185    Naruszenie zakazu palenia tytoniu lub spożywania pokarmów w czasie jazdy art. 63 ust. 5  50  

0

K-35

III. Kierujący
  art. 94 § 1 Kierowanie pojazdem silnikowym, z wyłączeniem czterokołowca lekkiego, lub tramwajem przez osobę niemającą: art. 3 w zw. z art. 4-7 [5]    
186    1) uprawnienia do kierowania pojazdami   500

0

K-02

187    2)  uprawnienia wymaganego dla danego rodzaju pojazdu   300

0

K-02

187a art 94 § 1   Kierowanie motorowerem lub czterokołowcem lekkim przez osobę niemającą do tego uprawnienia art. 3 w zw. z art. 4-6 [5] 200

0

K-02

188   art 94 § 1  Kierowanie bez uprawnienia rowerem, wózkiem rowerowym lub pojazdem zaprzęgowym art. 3 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 2 lub 3 [5] 100

0

K-02

189   art. 95  Kierowanie pojazdem przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych dokumentów art. 38 lub art. 71 ust. 5a 50 za brak każdego z wymaganych dokumentów, nie więcej niż 250

0

K-03

189a art. 87 § 1a Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu art. 45 ust. 1 pkt 1 500

10

A-05

189b art. 87 § 2 Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka art. 45 ust. 1 pkt 1 300-500

10

A-03

 
190  art. 85 § 1 Uchylony Samowolne umieszczanie, usuwanie, włączanie, wyłączanie, zmiana położenia lub zasłanianie znaku, sygnału drogowego oraz urządzenia ostrzegawczo-zabezpieczającego lub kontrolnego art. 45 ust. 1 pkt 8 400 -
191  art. 100 pkt 2  Używanie pojazdu niszczącego nawierzchnię drogi art. 39 ust. 1 pkt 2 lub 3 [2] 300 -
192  art. 96 § 1 pkt 2 Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu przez osobę niemającą wymaganych uprawnień art. 3 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 2 lub 3 [5] 300 -
    Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do jazdy na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdu:     -
193  art. 96 § 1 pkt 5 1) nienależycie zaopatrzonego w wymagane urządzenia lub przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do spełnienia swojego przeznaczenia art. 66  od 50 do 200  -
194  art. 96 § 1 pkt 2) pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu art. 71 50 

0 lub 1

H-05

195  art. 91 Zaśmiecanie lub zanieczyszczanie drogi publicznej   od 50 do 200  -
196  art. 97 Samowolne umieszczanie na drodze znaków, napisów lub symboli   100 -
197  art. 100 pkt 4 Wypasanie zwierzęcia gospodarskiego w pasie drogowym    50 -
198  art. 102 Uchylanie się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości    200 -
199  art. 101  Uchylanie się od obowiązku oczyszczania i usuwania błota, kurzu, śniegu lub lodu z odcinków dróg publicznych o twardej nawierzchni przechodzących przez obszary o zabudowie ciągłej lub skupionej poza miastami lub osiedlami   200 -
200  art. 97 Naruszenie przepisów w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach    od 200 do 500 -
200a art. 96b Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym  art. 8 ust. 1 lub 2 300  -
  art. 96b w zb. z art. 92 § 1 Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, i jednocześnie niestosowanie się do znaków drogowych:     -
200b   B-3 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych”, B-3a „zakaz wjazdu autobusów”, B-4 „zakaz wjazdu motocykli” art. 8 ust. 1 lub 2 i § 18 ust. 1-3 [1] 550

3

C-13

200c   B-10 „zakaz wjazdu motorowerów” art. 8 ust. 1 lub 2 i § 18 ust. 11 [1] 400

1

C-15

200d   B-35 „zakaz postoju”, B-37 lub B-38 „zakaz postoju w dni...” art. 8 ust. 1 lub 2 i § 28 ust. 1 albo 6 [1] 400

1

C-15

200e   B-39 „strefa ograniczonego postoju” art. 8 ust. 1 lub 2 i § 29 [1] 400

1

C-15

200f   D-18 „parking” lub D-18b „parking zadaszony” z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a „parking – miejsce zastrzeżone” z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29  art. 8 ust. 1 lub 2 i § 52 ust. 6 w zw. z § 2 ust.4 albo § 52 ust. 4 w zw. z § 2 ust. 4 [1] 800

5

C-17

200g   P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” albo P-20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b  art. 8 ust. 1 lub 2 i § 90 ust. 2 i § 92 albo § 90 ust. 4 i § 92 [ 1 ]  800

5

C-18

V. Znaki i sygnały drogowe
  art. 90 lub art. 92 § 1 Niestosowanie się do znaków:      
201    1) B-3 "zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych”, B-3a „zakaz wjazdu autobusów”, B-4 „zakaz wjazdu motocykli”, B-6 „zakaz wjazdu ciągników rolniczych” lub B-7 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą” § 18 ust. 1-3 lub ust. 6-8  250 3 C-13
202    2)  B-13 do B-14 "zakaz wjazdu..." § 19 [1] 250 2 C-14
203    3)  C-12 "ruch okrężny" § 36 ust. 1 [1] 250 5 C-08
204  art. 90 lub art. 92 § 1  4)  B-15 „zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad ….. m”, B-16 „zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad ….m” lub B-17 „zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad …..m” § 20 ust. 1-3 150 2 C-14
  art. 90 lub art. 92 § 1 4a)

B-5 „zakaz wjazdu samochodów ciężarowych”,

B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad ...t” lub

 

B-19 „zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż ...t”

§ 18 ust. 4 i 5 § 20 ust. 4 lub

 

§ 20 ust. 5 i 6 [1]

500

3 C-13

2 C-14

 

2 C-14

205    5)  B-8 do B-12 "zakaz wjazdu..."  § 18 ust. 9-13 [1] 100

1 C-15 lub

2 C-14

znak B-10 

206    6)  B-29 "zakaz używania sygnałów dźwiękowych" § 24 ust. 1 [1] 100

1

C-15

207    7)  B-31 "pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka"  § 25 [1] 100

4

C-12

208    8) B-32 "stój - kontrola celna" lub jego odpowiedników  § 26 [1] 200

1

C-15

209    9)  B-35 "zakaz postoju"   § 28 ust. 1 [1] 100

1

C-15

210    10) B-36 "zakaz zatrzymywania się"   § 28 ust. 2 [1]  100

1

C-15

211    11) B-37 lub B-38 "zakaz postoju w dni..."  § 28 ust. 6 [1]  100

1

C-15

212    12) B-39 "strefa ograniczonego postoju"  § 29 [1]  100

1

C-15

213    13) C-1 do C-11 "nakaz jazdy..."   § 35 [1]  250

5

C-08

214    14) C-13 "droga dla rowerów "  § 37 ust. 1 [1] 100

1

C-15

215    15) C-14 "prędkość minimalna"  § 38 ust. 1 [1] 100

1

C-15

216    16) C-17 "nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi"  § 41 [1] 400

1

C-15

217    17) BT-1 "ograniczenie prędkości"  § 81 ust. 1 i 2 [1] 100

1

C-15

218    18) BT-3 "blokada zwrotnicy"  § 81 ust. 3 [1] 200

1

C-15

219    19) P-2 "linia pojedyncza ciągła"  § 86 ust. 3 [1] 100

1

C-15

220    20) P-3 "linia jednostronnie przekraczalna"  § 86 ust. 4 [1] 200

1

C-15

221    21) P-4 "linia podwójna ciągła"  § 86 ust. 5 [1] 200

5

C-11

222    22) P-7b "linia krawędziowa ciągła"  § 86 ust. 8 pkt 2 [1] 100

1

C-15

223    23) P-17 "linia przystankowa"  § 90 ust. 1 [1] 100

1

C-15

224    24) C-18 "nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych"  § 42 [1]   200

1

C-15

225    25) P-21 "powierzchnia wyłączona"   § 90 ust. 5 [1]   100

1

C-15

226  art. 92 § 1 Niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 "stop"   § 21 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 albo ust. 4 [1]  100

2

C-16

227  art. 90 lub art. 92 § 1 Niezatrzymanie pojazdu we właściwym miejscu w związku z nadawanym sygnałem świetlnym  § 99 [1] § 102 ust. 4 [1] § 107 [1]   100 -
  art. 90 lub art. 92 § 1 Niestosowanie się do znaku        
228    1) D-11 "początek pasa ruchu dla autobusów" lub D-12 "pas ruchu dla autobusów" oraz P-22 "BUS" § 49 ust. 1 lub 2 [1] § 91 ust. 1 [1]  100

1

C-15

229    2)  D-13 "początek pasa ruchu powolnego" § 49 ust. 3 [1]   100

1

C-15

230    3)  D-18 „parking” lub D-18a "parking – miejsce zastrzeżone.." lub D-18b „parking zadaszony” § 52 ust. 1 – 3, ust. 4 lub 5 [1]  100

1

C-15

231    4)  D-18 „parking” lub D-18b ”parking zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a "parking... - miejsce zastrzeżone”, ", z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29  art. 52 ust. 6 w zw. z § 2 ust. 4 albo § 52 ust. 4 w zw. z § 2 ust. 4 [1]   500

5

C-17

232    5)  P-18" stanowisko postojowe" i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” albo P-20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b   § 90 ust. 2 i § 92 albo § 90 ust. 4 i § 92 [1]  500

5

C-18

233    6)  D- 19 "postój taksówek"   § 53 [1]  100

1

C-15

234    7)  F-10 "kierunki na pasach ruchu" lub F-11 "kierunki na pasie ruchu" oraz P-8a „strzałka kierunkowa na wprost”, P-8b „strzałka kierunkowa do skręcania” lub P-8c "strzałka kierunkowa do zawracania"  § 72 lub § 87 ust. 1 i 2 [1]  250

5

C-09

C-10

235    8)  BT-4 "stop - zwrotnica eksploatowana jednostronnie" § 81 ust. 4 [1]  200

1

C-15

236    9)  P-18 "stanowisko postojowe", P-19 „linia wyznaczająca pas postojowy”  § 90 ust. 2-3 [1]  100

5 C-18 (dla znaku P-18) oraz

1 C-15 (dla znaku P-19) 

237    10)  P-20 "koperta"  § 90 ust. 4 [1]   100 5 C-18 (dla znaku P-20) 
  art. 90 lub art. 92 § 1 Niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez:      
238    1) wejście na przejście dla pieszych, jeżeli sygnalizator S-5 nadaje sygnał czerwony § 98 ust. 2 pkt 2 [1] 100 -
239    2)  kierującego kolumną pieszych, jeźdźca lub poganiacza § 100 [1]   100 -
240    3)  kierującego pojazdem wjeżdżającego za sygnalizator, kiedy jest to zabronione § 95-98, 102, 104 lub 106 [1]  300-500

6

C-02

241  art. 86 § 1 Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym Kwota mandatu karnego przypisanego za naruszenie stanowiące znamię zagrożenia powiększona o 200 zł, jednak nie więcej niż 500 zł

 6

A-02

LUB A-06

242  art. 86 § 2  Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka  Kwota mandatu karnego przypisanego za naruszenie stanowiące znamię zagrożenia powiększona o 300 zł, jednak nie więcej niż 500 zł

6

A-02

LUB A-06

  

Opracowanie www.portalnaukijazdy.pl. Copyright 2024

 

* Powołane w kolumnie 4 bez bliższego określenia przepisy oznaczają przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 i 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446 i 1611, z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768, 822 i 970 oraz z 2015 r. poz. 211).

  

[1] Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z 2008 r. Nr 179, poz. 1104, z 2010 r. Nr 65, poz. 412, z 2011 r. Nr 89, poz. 509 i Nr 124, poz. 705 oraz z 2013 r. poz. 890 i 1325).

 

[2] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460).

 

[3] Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i 1593 oraz z 2015 r. poz. 87 i 122).

 

[4] Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (Dz. U. z 2013 r. poz. 839).

 

[5] Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz. 155)

 

Taryfikator mandatów i punktów karnych z pewnością przyda się każdemu kierowcy. Nie zwalania on z bezpiecznej i ostrożnej jazdy, nie mniej jednak warto wiedzieć ile punktów karnych i jaki mandat można dostać za konkretne przewinienia.